Antyk

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Odpowiedzialność rządzących (przykład Kreona)

Język polski, Antyk

Rządzenie pociąga każdego z nas. W zasadzie w każdym człowieku drzemie chęć posiadania władzy nad innymi ludźmi. Jest to spowodowane błędnymi wyobrażeniami, jakie korzyści i frustracje niesie ze sobą posiadanie władzy. Władza bowiem nie oznacza jedynie możliwości robienia i posiadania tego, co się chce, ale również, a w zasadzie przede wszystkim, na kierowaniu masami ludzi i na odpowiedzialności za ich losy. Jak na tym tle można by ocenić postępowanie Kreona? Na pewno nie było ono całkowicie słuszne, ale nie można go też całkiem potępić. To tak jak w życiu - nie ma rzeczy zupełnie białych ani zupełnie czarnych. Żeby się przekonać, który kolor przeważył u Kreona, trzeba rozważyć całe jego postępowanie ukazane w tragedii Sofoklesa. Nie jest łatwo rządzić. Żeby robić to dobrze, trzeba słuchać głosu swoich poddanych, trzeba umieć doceniać rady innych, często bardziej doświadczonych ludzi, a także głosu...

Więcej o: Odpowiedzialność rządzących (przykład Kreona)

Dramat antyczny a dramat szekspirowski - porównanie

Język polski, Antyk

Dramat antyczny Dramat szekspirowski np."Makbet" trójjedność czasu, miejsca, akcji nie ma jedności czasu - akcja toczy się w ciągu 17 lat, miejsca - pałac, wrzosowisko, akcji - wiele wątków trzech aktorów i chór dowolna ilość aktorów, sceny zbiorowe, brak chóru podział na stasimony i epejsodiony podział na akty i sceny podział na akty i sceny akcja przyczynowo-skutkowa akcja przyczynowo-skutkowa styl, język podniosły język nie zawsze podniosły - monolog Odźwiernego na początku sztuki prolog, na końcu dokonuje się katastrofa występuje prolog - otwiera dramat, dokonuje się katastrofa wiersz: iloczas różne style - wiersz biały, proza akcja rozgrywa się w wyższych sferach - na scenie obecni ludzie z wyższych stanów na scenie obecni i królowie i ludzie z niższych sfer o Odźwierny temat zaczerpnięty z Homera lub mitologii temat zaczerpnięty ze staryc

Więcej o: Dramat antyczny a dramat szekspirowski - porównanie

Ponadczasowy charakter liryki Horacego.

Język polski, Antyk

Ponadczasowość liryk Horacego można dostrzec już w samych dziejach stworzonego przez niego gatunku poetyckiego - pieśni. Pieśń Horacego wykształciła wiele odmian: np. sytuacja liryczna pożegnania kształtowała pieśń pożegnalną, w podobny sposób powstawały pieśni miłosne, powitalne, pochwalne, żałobne i lamentacyjne czy pieśni patriotyczne. Wzorując się na Horacym tradycję pieśni kontynuowali Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz ("Pieśń" - "Hej, radością oczy błyszczą"), Leopld Staff ("Pieśń jesienna"). Z Horacego przejęli jego następcy motyw wyjątkowości człowieka obdarzonego poetyckim talentem. Ten dar naznaczał wybrańca i dawał mu nieomal boską moc tworzenia, powoływania słowem nowych światów. Według Horacego ("Pieśń XXX") poetę czeka po śmierci sława, która nie pozwoli mu nigdy umrzeć w oczach ludzkości. Sławę tę przedstawia Horacy jako spiżowy pomnik. Jan Kochanowski, który podejmuje ten temat w swojej...

Więcej o: Ponadczasowy charakter liryki Horacego.

Powstanie świata i człowieka według Mitologii.

Język polski, Antyk

Na początku był Chaos. Z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata wyłoniły się dwa potężne bóstwa, pierwsza królewska para bogów. Uranos - niebo i Gaja. Z ich małżeńskiego związku wyszedł ród tytanów, wśród których najstarszy był Okeanos. Młodszym rodzeństwem tytanów byli cyklopi i sturęcy. Uranos nie był zadowolonym z tego potomstwa więc strącił ich w bezdenne czeluści Tartaru. Gaja słysząc jęk potępionych tytanów znienawidziła Uranosa. Zaczęła knuć spisek wraz z Kronosem najmłodszym z tytanów, który nie był jeszcze pozbawiony wolności. Kronos, uzbrojony w sierp zaczaił się na Uranosa, okaleczył go i strącił ze świetlistego tronu niebios. Z krwi boga zrodziły się trzy straszne boginie zemsty - Erynie. Wówczas nad światem rządził Kronos wraz z małżonką Reją. Zachował w pamięci klątwę ojca, który mu przepowiedział, że i on straci władzę, którą odbierze mu syn....

Więcej o: Powstanie świata i człowieka według Mitologii.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów