Antyk

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Nawiązania do antyku w literaturze polskiej

Język polski, Antyk, Odrodzenie

Starożytność - okres historyczny stosowany przeważnie dla historii Europy i Bliskiego Wschodu. Obejmuje czasy od około 5000 lat p.n.e. - 4000 lat p.n.e. do pierwszych wieków naszej ery. Najczęściej spotykaną datą końca starożytności jest rok 476 - upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Powszechne jest mniemanie, iż starożytne literatury grecka i rzymska oraz biblia to dwa źródła naszej kultury i literatury. Cyprian Kamil Norwid w wierszu "Moja Ojczyzna" wyraził następującą myśl: "Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył, Wieczność pamiętam przed wiekiem, Klucz dawidowy usta mi otworzył Rzym nazwał człowiekiem." Podobną myśl wypowiedział współczesny znawca antyku Stanisław Stabryła. Pisał on, że antyk podobnie jak biblia stanowi wspólną ojczyznę kultury europejskiej, a więc także polskiej. Stąd wszystko, lub prawie wszystko co się z tych dwóch wielkich korzeni...

Więcej o: Nawiązania do antyku w literaturze polskiej

Inspiracje biblijne w literaturze

Język polski, Antyk

Biblia i Antyk to dwa źródła kultury europejskiej z łaciny biblia - książka. Zbiór ksiąg uważanych przez Żydów i chrześcijan za święte. Katolicki kanon ksiąg Pisma Świętego ustalono na Soborze Trydenckim w XVI wieku. Kanon obejmuje 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Mimo wielości autorów Biblia zaskakuje jednością treści. Księgi Biblii powstawały XIII w. p.n.e. do I w. n.e. Stary Testament dzieli się na: Pięcioksiąg księgi historyczne od Jozuego do Estery księgi poetyckie od Hioba do Pieśni księgi prorockie od Izajasza do Malachiasza Nowy Testament dzieli się na: Ewangelię Dzieje Apostolskie Listy Apostołów - księgi dydaktyczne Apokalipsę - księga prorocka Języki biblijne: grecki, hebrajski. Najstarszy przekład całej Biblii na łacinę został dokonany w IV w. n.e. przez świętego Hieronima - wugata. Inne przekłady katolickie...

Więcej o: Inspiracje biblijne w literaturze

Tragizm i tragedia

Język polski, Antyk

Tragizm - jest to kategoria estetyczna oznaczająca konflikt równorzędnych wartości moralnych w wyniku, którego jednostka działająca świadomie w imię wielkiego i szlachetnego celu jest skazana na klęskę; Starcie równorzędnych racji moralnych (konflikt tragiczny), powoduje nieuchronną klęskę jednostki szlachetnej (zasadnicza cecha dramatu antycznego i klasycznego). Do postaci tragicznych zaliczamy między innymi: Króla Edypa i Antygonę. Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równorzędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki. Jest to kategoria ukształtowana w epoce starożytnej, przypisana tragedii greckiej. Za konkretny przykład tragizmu mogą posłużyć: osoba Kreona z "Antygony" Sofoklesa. Musi...

Więcej o: Tragizm i tragedia

Dramat antyczny a dramat szekspirowski

Język polski, Antyk

Dramat antyczny Dramat szekspirowski ("Makbet") trzech aktorów i chór dowolna ilość aktorów, sceny zbiorowe, brak chóru trójjedność czasu, miejsca, akcji nie ma jedności czasu - akcja toczy się w ciągu 17 lat, miejsca - pałac, wrzosowisko, akcji - wiele wątków podział na stasimony i epejsodiony podział na akty i sceny akcja przyczynowo-skutkowa akcja przyczynowo-skutkowa na początku sztuki prolog, na końcu dokonuje się katastrofa występuje prolog - otwiera dramat, dokonuje się katastrofa styl, język podniosły język nie zawsze podniosły - monolog Odźwiernego motywacja boska - człowiek jest zły lub dobry z woli bogów każdy jest "kowalem swego losu" człowiek jest jednoznacznie określony, ma określone cechy jest np. dobry, zły człowiek przeobraża się na naszych oczach - Makbet, lady Makbet, są monologi wewnętrzne dla dopełnienia...

Więcej o: Dramat antyczny a dramat szekspirowski

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów