Antyk

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia


Dzieje domu Edypa - Legendy Tebańskie

Język polski, Antyk

Pewnego razu, najurodziwsza wtedy kobieta na ziemi - Europa, córka Agenora, króla Sydonu wybrała się nad brzeg morza, gdzie często bawiła się z rówieśnicami. Zbierając kwiaty zauważyły na łące pięknego, białego byka. Dziewczęta nakarmiły go, przystroiły w kwiaty, a na grzbiecie posadziły Europę. Nagle byk skoczył i uciekł do morza, porywając dziewczynę. Był to bowiem sam Zeus, który zakochał się w ślicznej pannie. Po pięknej podróży przez morze, wygładzone przez Posejdona, dotarli do pięknej groty, gdzie Zeus przygotował dla swej wybranki mieszkanie. Tymczasem zrozpaczony król Agenor kazał swemu synowi Kadmosowi szukać siostry i zabronił mu bez niej wracać do domu. Po długich, bezowocnych poszukiwaniach królewicz ze strachu przed ojcem postanowił osiedlić się na obczyźnie. Wyrocznia poradziła mu, aby poszedł za spotkaną w pustym polu jałówką i osiedlił się tam, gdzie ona się zatrzyma. Uczynił tak i znalazł...

Więcej o: Dzieje domu Edypa - Legendy Tebańskie

Najwybitniejszy liryk starożytności - Horacy.

Język polski, Antyk

Horacy - (65 - 8 r. p.n.e.) urodził się w południowej Italii, w miasteczku Wenuzja. Był synem wyzwolonego niewolnika, woźnicy. Ojciec sam żyjąc bardzo skromnie, zapewnił synowi doskonałe wykształcenie. Najpierw kształcił się w Rzymie, a później na studiach uniwersyteckich w Atenach. Studiował filozofię, lecz z tego wyrwała go zawieruch wojenna. Do kraju powrócił jako bankrut materialny, ponieważ jego majątek podjęła konfiskata w 38 r. p.n.e. Jako protegowany Wergiliusza przyjęty został do koła mecenasa, który wspierał poetę finansowo, zapewniając mu godne warunki do tworzenia. Pisał pieśni, satyry, eposy i listy. W sumie napisał trzy księgi pieśni, inaczej zwanych odami. Ich tematyka jest bardzo różnorodna, wyróżnić można pieśni poważne, patriotyczne, filozoficzno - refleksyjne, biesiadne i miłosne. "O co poeta prosi Apollina" Jest to oda będąca rodzajem syntezy poglądów stoików i epikurejczyków. Horacy bierze od stoików...

Więcej o: Najwybitniejszy liryk starożytności - Horacy.

Cechy gatunkowe epopei klasycznej

Język polski, Antyk

Epos klasyczny jest to obszerny utwór epicki, opowiadający o wojennych czynach mitycznych lub historycznych bohaterów, ukazanych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. "Iliada" pokazuje losy wielu bohaterów np. Hektora, Achillesa, wydarzeniem przełomowym zaś jest wojna trojańska i upadek Troi. Cechy gatunkowe eposu : 1. występuje wszechwiedzący i obiektywny narrator zachowujący stały dystans epicki wobec świata przedstawianego (opowiadając o wydarzeniach nie ujawnia własnych ocen i emocji) 2. epos rozpoczyna się inwokacją (czyli otwierający utwór, bezpośredni zwrot do bóstwa lub muzy) 3. zapowiada główny temat utworu 4. prezentacja głównego bohatera (Achillesa) 5. autor sugeruje również wprowadzając Zeusa, że bohaterami będą także bogowie 6. w inwokacji ma także miejsce zapowiedzenie przyszłych wydarzeń przez wszechwiedzącego narratora 7. narrator ujawnia swój dystans wobec opisywanych wydarzeń 8. czas w epopei...

Więcej o: Cechy gatunkowe epopei klasycznej

Antyk - charakterystyka epoki

Język polski, Antyk

Literatura starożytna stała się wzorem wszystkich późniejszych prądów artystycznych i na długie wieki określiła europejskie kanony piękna. Uznano ją za wzór doskonały - klasyczny. Literaturę grecką można podzielić na cztery okresy, biorąc pod uwagę gatunek literacki dominujący w danym czasie: - epika (VIII wiek p.n.e.) - liryka (VII-VI wiek p.n.e.) - dramat (V wiek p.n.e.) - epigramat (III wiek p.n.e.) Gatunki literackie pochodzące ze starożytności: epopeja - "Iliada" i "Odyseja" Homera (epopeje greckie), "Eneida" Wergiliusza (epopeja rzymska) - utwór epicki, pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo życie narodu (społeczeństwa) w przełomowym momencie historycznym; charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm przedstawienia, wielowątkowość akcji pozwalająca ogarnąć wiele środowisk i odzwierciedlić wszechstronnie życie społeczeństwa; anakreontyk - lekki i pogodny w nastroju...

Więcej o: Antyk - charakterystyka epoki

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów