Dzielenie wyrazów

Język polski, Gramatyka

Obowiązują następujące zasady:

  1. Nie dzieli się wyrazów jednozgłoskowych (np.: "wstręt"), połączeń liter "ch", "cz", "sz", "dz", "dź", "dż", "rz", jeżeli oznaczają jedną głoskę, połączeń "litera" dla spółgłoski + litera "i" + "litera" dla samogłoski (chodzi o połączenia typu "mia-", "pio-" itp.) oraz dwugłosek "au", "eu", jeżeli się je wymawia jako jedną zgłoskę.
  2. Spółgłoska między samogłoskami należy do następnej części wyrazu, np.: "nie-bo-rak".
  3. Dwie sąsiadujące ze sobą jednakowe spółgłoski muszą być rozdzielone, np.: "pan-na".  Wyjątkowo, przestrzegając zasady omówionej w punkcie 5, dzielimy: "wy-ssać", "za-ssać" i pokrewne.
  4. Grupę liter oznaczających spółgłoski można dzielić dowolnie, byleby choć jedna z nich znalazła się w drugiej, przenoszonej części wyrazu; można więc dzielić: "i-skra", "is-kra", "isk-ra", ale nie
    "iskr-a".
  5. Od wyraźnie odczuwalnego przedrostka (dotyczy to przede wszystkim wyrazów rodzimych) nie odrywa się ostatniej litery ani się nie dodaje do niego litery od następującej po nim części wyrazu; tzn., że miejsce dzielenia powinno wypaść między przedrostkiem a następną częścią wyrazu; dzielimy więc: "przed-stawić", "po-prawić", a nie "prze-dstawić", "przeds-tawić", "pop-rawić".
  6. Złożone wyrazy rodzime dzieli się w miejscu złożenia, a więc np.: "noc-leg", a nie "no-cleg".

Podobne tematy

Odbicie haseł pozytywizmu w nowelach.

Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej,...

Problem poezji i poety w literaturze romantyzmu

Romantycy uznawali swobodę twórczą, poezja miała...

"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" - pierwsza polska powieść nowożytna.

Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa...

Temat wojny w wierszach polskich poetów

Tadeusz Różewicz "Ocalony"...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów