Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna - dział geografii, który bada zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej. Jest nauką na pograniczu ekonomii (czyli nauki o gospodarce, wytwarzaniu, podziale itd.) i geografii (czyli nauce o Ziemi, zasobach, przyrodzie itd.).

1  |  2


Unia Europejska - gospodarka

Geografia, Geografia polityczna, Geografia ekonomiczna

1. Unia Europejska a polska gospodarka Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska odnotowała dynamiczny wzrost gospodarczy i była najszybciej rozwijającym się krajem europejskim. Sektor prywatny dominuje w gospodarce zarówno pod względem wytwarzania produktu krajowego brutto (ponad 60% PKB), jak i zatrudnienia (łącznie ponad 63% miejsc pracy). Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju gospodarki stało się przystąpienie Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiającej 28 najbogatszych państw świata oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO). Unia Europejska jest już dziś dla Polski najważniejszym partnerem handlowym. W 1995 r. na 15 krajów Unii przypadało 67% wymiany handlowej Polski z zagranicą (w eksporcie 70%, a w imporcie 64,7%). Natomiast na Polskę przypada niespełna 20% obrotów Unii z partnerami zewnętrznymi. Zwiększenie tej wymiany handlowej będzie możliwe przez (pozbawiony ograniczeń)...

Więcej o: Unia Europejska - gospodarka

Światowe organizacje

WOS, Geografia, Świat, Geografia polityczna, Geografia ekonomiczna

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN) ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) - porozumienie narodów, współpraca oświatowa, naukowa, kulturalna, ochrona światowych zabytków. Podstawowym celem organizacji jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:...

Więcej o: Światowe organizacje

Światowa produkcja

Geografia, Europa, Świat, Geografia ekonomiczna

Zboża: Pszenica - Chiny, Indie, USA, Rosja, Francja i Australia, Kanada i Dania Owies - Rosja, Kanada, USA, Australia, Finlandia, Polska Żyto - Rosja, Polska, Niemcy, Ukraina, Białoruś Kukurydza - USA, Chiny, Brazylia, Meksyk, Argentyna, Indie Ryż - Chiny, Indie, Indonezja, Bangladeszt, Wietnam, Brazylia Jęczmień - Rosja, Kanada, Niemcy, Francja, Hiszpania Uprawy przemysłowe: Korzeniowe: Ziemniaki - Chiny, Rosja, Indie, USA, Ukraina, Polska Pataty - Chiny Maniok - Nigeria, Brazylia Cukrodajne: Trzcina cukrowa - Brazylia, Indie, Chiny, Tajlandia, Pakistan, Meksyk Buraki cukrowe - Francja, USA, Niemcy, Rosja, Turcja, Ukrain Tłuszczodajne: Soja - USA, Brazylia, Argentyna, Chiny, Indie, Paragwaj Rzepak - Niemcy, Kanad

Więcej o: Światowa produkcja

Urbanizacja

Geografia, Świat, Geografia ekonomiczna

Urbanizacja to zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszaru stref podmiejskich, a także wzrostu liczny ludności miejskiej świata, kraju czy danego regionu. W roku 1999 w miastach mieszkało ok. 48% ogółu ludności. Do kontynentów najbardziej zurbanizowanych należały: Ameryka Północna (78 % ludności miejskiej), Europa (76%), Ameryka Południowa (75%), Australia i Oceania (72%). Natomiast stosunkowo niski wskaźnik urbanizacji - procentowy udział ludności miejskiej w stosunku do ogółu ludności kraju- miały Afryka (38%), Azja (37%), co związane jest z niskim wskaźnikiem urbanizacji krajów leżących na tych kontynentach, np. Bangladeszu (24,4%), Indii (25,7%) czy Chin (28,1%). Wysokim wskaźnikiem urbanizacji odznaczają się kraje wysoko i średnio rozwinięte gospodarczo, np. Belgia (96,6%), Wielka Brytania (91,5%), Argentyna (86,2%),...

Więcej o: Urbanizacja

1  |  2

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów