Geografia fizyczna

Geografia fizyczna bada środowisko przyrodnicze jako całość oraz jego poszczególne komponenty.

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia


Piętra roślinne w górach

Geografia, Geografia fizyczna

Piętra roślinności (p. klimatyczno-roślinne) - góry, szczególnie te wysokie, są najlepszym przykładem astrefowych środowisk przyrodniczych. W miarę wzrostu wysokości nad poziomem morza zmieniają się (tzn. pogarszają w znaczeniu ekologicznym) niektóre elementy klimatu, takie jak temperatura, roczna suma opadów atmosferycznych i długość okresu wegetacyjnego. Powoduje to stopniowe zastępowanie jednych formacji roślinnych przez inne. Liczba pięter roślinnych oraz wysokość górnych granic poszczególnych pięter zależy od takich czynników, jak szerokość geograficzna, wysokość i kierunek przebiegu danego pasma górskiego, oddziaływanie prądów morskich. Układ piętrowy w wielu pasmach górskich jest niesymetryczny: inaczej granice pięter kształtują się na stokach południowych i północnych, zawietrznych i dowietrznych, o różnej ekspozycji, inaczej na stokach...

Więcej o: Piętra roślinne w górach

Krainy zoogeograficzne

Geografia, Geografia fizyczna

Pojęcie krainy zoogeograficznej zostało wprowadzone w celu podkreślenia rzucającej się w oczy odmienności faunistycznej różnych regionów świata. Ze wszystkich stworzonych systemów zoogeograficznych najlepiej przyjął się system Sclatera i Wallace'a. Wyróżnili oni sześć głównych krain: krainę palearktyczną, obejmującą całą Europę, północną Afrykę aż po Saharę i północną Azję aż po Himalaje krainę etiopską, do której zalicza się całą Afrykę na południe od Sahary, wraz z Madagaskarem krainę orientalną z Indiami, południowymi Chinami i zachodnimi wyspami Archipelagu Malajskiego krainę nearktyczną obejmującą Amerykę Północną po środkowy Meksyk krainę australijską, do której prócz Australii należą jeszcze duże i małe wyspy Oceanu Spokojnego oraz wyspy malajskie na wschód od Celebes. krainę neotropikalną...

Więcej o: Krainy zoogeograficzne

Flora i fauna mórz i oceanów

Geografia, Geografia fizyczna

W środowisku oceanicznym występują przedstawiciele wszystkich typów zwierząt, szczególnie licznie typów pierwotnych, mniej ewolucyjnie zaawansowanych, które nigdy nie przystosowały się do życia lądowego. Przyczyną tego mogą być łatwiejsze niż na lądzie warunki bytowania w morzu. Próbę życia na lądzie przeszły pomyślnie m.in. stawonogi i kręgowce wyższe - gady, ptaki i ssaki. Nie oznacza to jednak, że morze zamieszkują jedynie prymitywne formy życia. Niektóre z morskich ssaków odznaczają się wysoką inteligencją. W przeciwieństwie do świata zwierzęcego flora oceanu nie zadziwia bogactwem odmian i form. Jest raczej uboga i dość prymitywna. Ze wszystkich typów roślinnych w morzu najliczniej reprezentowane są Tallophyta (plechowce), występują także Spermatophyta (rośliny nasienne), ale są bardzo nieliczne. Przeważająca większość to dość prymitywne gatunki, u...

Więcej o: Flora i fauna mórz i oceanów

Geosfera i system przyrodniczy Ziemi

Geografia, Geografia fizyczna

System przyrodniczy Ziemi tworzą wyodrębnione w ciągu miliardów lat geosfery. W zależności od ich położenia w stosunku do powierzchni Ziemi można wyróżnić geosfery wewnętrzne i zewnętrzne. Geosferami wewnętrznymi są jądro i płaszcz Ziemi, natomiast zewnętrznymi atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera i pedosfera.  Geosfera - koncentryczne obszary wchodzące w skład kuli ziemskiej. Na geosferę składają się: hydrosfera atmosfera litosfera jądro Ziemi płaszcz Ziemi skorupa ziemska biosfera pedosfera We wszystkich wydzielonych geosferach zachodzą liczne procesy spo­wodowane różnorodnymi przyczynami. Natomiast między sferami zachodzi wymiana energii i materii. Geosfery zatem wzajemnie na siebie oddziaływują i wspólnie tworzą wewnętrznie spójny system przyrodniczy. System przyrodniczy Ziemi nie jest sumą wszystkich sfer lecz układem geosfer...

Więcej o: Geosfera i system przyrodniczy Ziemi

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów