Polska

1  |  2


Religie

Geografia, Europa, Polska, Świat, Geografia polityczna

Religia to system wierzeń i praktyk, określający relację jednostki do różnie pojmowanej sfery sacrum, czyli świętości i sfery boskiej. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (kult), w sferze społeczno-organizacyjnej (Kościół, wspólnota religijna) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka). Religie dzieli się: na naturalne i objawione ze względu na to, jak pojmują istotę boską: monoteizm, politeizm, henoteizm, panteizm ze względu na zasięg oddziaływania religii: religie uniwersalistyczne, narodowe, plemienne. Katolicy - Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy Protestanci - Niemcy,  Skandynawia, USA, Kanada, Australia Prawosławni - Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan,, Bałkany Islam - północna Afryka, Półwysep Arabski, Azja, Pakistan, Afganistan, Iran, Indonezja, Francja,...

Więcej o: Religie

Państwa i stolice świata

Geografia, Europa, Polska, Świat, Geografia polityczna

KRAJ STOLICA POWIERZCHNIA W TYS. KM2 AFRYKA   Algieria Algier 2381,7 Angola Luanda 1246,7 Benim Porto Novo

Więcej o: Państwa i stolice świata

Państwa i stolice europejskie

Geografia, Europa, Polska, Geografia polityczna

Lp. PAŃSTWO STOLICA 1 Albania Tirana 2 Andora Andora 3 Austria Wiedeń 4 Baleary

Więcej o: Państwa i stolice europejskie

Urbanizacja w Polsce

Geografia, Polska, Geografia ekonomiczna

Urbanizacja - rozwój i rozbudowa miast. Zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności państwa bądź regionu. Miernikiem urbanizacji jest udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju, czyli współczynnik urbanizacji. Wynosi on w Polsce ok. 62%. Na tle państw Europy należymy do krajów średnio zurbanizowanych. Procesy urbanizacji przebiegały w kraju nierównomiernie; szczególnie szybkie tempo wzrostu miast nastąpiło w dziesięcioleciu 1950-1960, co wiązało się z rozwojem przemysłu. Drugi okres słabszej fali napływu ludności do miast, nastąpił w latach siedemdziesiątych. Kryzys gospodarczy lat osiemdziesiątych przyniósł zahamowanie rozwoju miast, wywołaną głównie upadkiem dużych, nierentownych...

Więcej o: Urbanizacja w Polsce

1  |  2

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów