Świat

1  |  2  |  3  |  4  |  5


Roślinność strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Geografia, Świat, Geografia fizyczna

Klimat zwrotnikowy - jedna z 5 głównych stref klimatycznych, obejmująca obszary kuli ziemskiej w okolicach obu zwrotników. Średnie roczne temperatury w tej strefie przekraczają 20°C, ale średnie miesięczne są bardziej zróżnicowane w ciągu roku niż w klimacie równikowym: temperatura najchłodniejszego miesiąca może wynosić od 10° do 20°C, natomiast temperatury najcieplejszego miesiąca są wyższe niż we wszystkich pozostałych strefach (często przekraczają 30°-35°C). Cechą charakterystyczną klimatów zwrotnikowych są duże amplitudy dobowe temperatur. Opady występują najczęściej lub wyłącznie w półroczu letnim. W klimatach suchych są one sporadyczne lub całkowicie ich brak. Klimat podzwrotnikowy (subtropikalnych) obejmuje obszar na którym średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi +10°C i więcej w klimatach morskich oraz 0°C i mniej w klimatach...

Więcej o: Roślinność strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Świat roślinny strefy umiarkowanej

Geografia, Świat, Geografia fizyczna

Klimat umiarkowany - rozległa strefa klimatyczna, dzieląca się na półkuli północnej na chłodniejszą północną i cieplejszą południową i na półkuli południowej na cieplejszą północną i chłodniejszą południową. Średnia roczna temperatura waha się od 0°C do 10°C, a opady atmosferyczne występują w różnych porach roku. Charakterystyczną formacją roślinną dla klimatu umiarkowanego w części chłodniejszej jest tajga, natomiast części cieplejszej lasy liściaste i mieszane (kraje Europy Środkowej i południowa, czasem też środkowa część Skandynawii). Pory roku są w tej strefie łatwo rozpoznawalne i wyznaczane przez przebieg temperatury (ciepła, wilgotna wiosna, ciepłe, zazwyczaj suche lato, chłodna, wilgotna jesień i zima z niewykluczonymi opadami śniegu). Charakterystyczną cechą roślinności strefy umiarkowanej jest jej duża różnorodność uzależniona od...

Więcej o: Świat roślinny strefy umiarkowanej

Roślinność strefy subarktycznej i arktycznej

Geografia, Świat, Geografia fizyczna

Klimat okołobiegunowy - obejmuje dwa typy klimatów: subpolarny (podbiegunowy, subarktyczny) - północna Syberia, północna Kanada, Alaska polarny (biegunowy, arktyczny) - Antarktyda, Grenlandia, wyspy Arktyki, północne krańce Syberii (wg podziału Okołowicza). Oba te klimaty charakteryzują się niskimi opadami przez cały rok, nie przekraczającymi 250 mm, w klimacie subpolarnym są to opady głównie śniegu, zaś w klimacie polarnym tylko śniegu. W klimacie subpolarnym temperatura w najcieplejszym miesiącu nie przekracza +10°C, a większą część roku jest ona niższa. W klimacie polarnym temperatura nigdy nie przekracza 0°C. Roczna amplituda powietrza wynosi ponad 50 stopni Celcjusza. Surowość klimatu sprawia, że roślinność tych stref jest uboga. W klimacie subarktycznym występuje tundra, w arktycznym pustynie lodowe. Pustynia lodowa - roślinność występuje tylko na skałach wystających...

Więcej o: Roślinność strefy subarktycznej i arktycznej

Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

Historia, Historia powszechna, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, Geografia, Europa, Świat

Historia ta jest pisana zawsze z punktu widzenia cywilizacji tych odkryć dokonujących. Należy tutaj zaznaczyć, że za odkrycia geograficzne można uznawać tylko te, które miały swoje konsekwencje w świadomości społeczeństwa lub cywilizacji, której dotyczyły. Spośród odkryć geograficznych wyłącza się wędrówki ludów. W związku z powyższym historia odkryć geograficznych zaczyna się wraz z rozpoczęciem życia osiadłego lub koczowniczego, lecz kierowanego racjonalnymi pobudkami (na przykład przemieszczaniem się stad łownych zwierząt) oraz odbywającym się na ograniczonym i znanym lub poznawanym terenie. Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych. Szukano różnych sposobów wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiązań było zwiększenie wydobycia metali w Europie. Na czoło wysunęły się tu kopalnie niemieckie. Lecz złoża...

Więcej o: Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

1  |  2  |  3  |  4  |  5

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów