Gramatyka

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7


Części mowy - Partykuła

Język polski, Gramatyka

Partykuła to nieodmienna część mowy. W zdaniu partykuły pełnią rolę wyrazu pomocniczego. Należą do wyrazów niesamodzielnych (nie posiadają samodzielnego znaczenia), inaczej zwanych wyrazkami, nadają natomiast zdaniom zabarwienie znaczeniowe lub uczuciowe. Partykuła (charakter): mnożna: razy ograniczająca: tylko przecząca: nie, ani (Ani mi się śni!) przypuszczająca: by pytająca: czy, -li (Znaszli ten kraj? Czy muszę to robić?) rozkazująca: niech, niechaj twierdząca: tak   wątpiąca: bodaj wzmacniająca: -że, no (Chodź no! Mówże!) życząca: oby, (Oby się tak stało!)   Partykuła jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Nie pełni określonej funkcji w strukturze gramatycznej, natomiast może zmieniać znaczenie wyrazu lub zdania (w sensie jakościowym - następuje modyfikacja danej treści lub ilościowym - jej wzmocnienie). Tak więc partykuły...

Więcej o: Części mowy - Partykuła

Części mowy - Spójnik

Język polski, Gramatyka

Spójnik - nieodmienna część mowy. Spójnikami są wyrazy łączące słowa, dwie jednorodne części zdania lub wyrażenia. wyrazy (elementy szeregu) w stosunku współrzędnym, np. zdrowy i bogaty; bogaty, ale stary zdania - niewspółrzędnym lub współrzędnym, np. Twierdził, że ją kocha; Pobrali się i byli szczęśliwi.  Wyróżniamy: spójniki współrzędne (parataktyczne): łączne (a, i, też, także, albo, czyli, tudzież, jak oto, mianowicie, oraz) rozłączne (albo, czy, lub) przeciwstawne (a, aczkolwiek, ale, jednak, jednakże, lecz, wszakże) wynikowe (więc, toteż, zatem, dlatego, przeto) spójniki podrzędne (hipotaktyczne): choć, żeby, że, jeżeli   Spójniki współrzędne wyrażają różne relacje między wyrazami i zdaniami. Istnieją spójniki. Spójniki podrzędne łączą zdania (nadrzędne i...

Więcej o: Części mowy - Spójnik

Części mowy - Przyimek

Język polski, Gramatyka

Przyimek - nieodmienna część mowy, która łączy się z wyrazem i nadaje mu inny sens; np. rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stole, o stole, za stołem, obok stołu, po stole, pod stołem, zza stołu, koło stołu, przy stole, ponad stołem, od stołu, ku stołowi. Przyimek w połączeniu z rzeczownikiem, przymiotnikiem, liczebnikiem tworzy wyrażenie przyimkowe, np. z nudów, ze strachu, sklep z butami, zeszyt w kratkę, z piętnaście, ze sto, z milion.   Przyimek jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Na ogół łączy się z rzeczownikiem, ale też z przymiotnikiem, liczebnikiem lub zaimkiem w określonym przypadku, tworząc wyrażenie przyimkowe (do domu - dopełniacz, ku domowi - celownik, ku lepszemu - celownik, do trzech - dopełniacz, o nim - miejscownik, ku temu - celownik; przypadek zależy właśnie od przyimka). Niektóre przyimki łączą się z różnymi...

Więcej o: Części mowy - Przyimek

Części mowy - Przysłówek

Język polski, Gramatyka

Przysłówek - nieodmienna część mowy, określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Występuje zawsze z czasownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem. Pełni funkcję okolicznika, orzecznika. Tworzy się je najczęściej od przymiotników za pomocą końcówki -e, -o. Przysłówki utworzone od przymiotników (odprzymiotnikowe) zazwyczaj stopniują się (tak jak przymiotniki, od których pochodzą). Pozostałe przysłówki, np. dziś, wczoraj, zawsze, nie stopniują się. "Nie" z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym pisze się łącznie, a w wyższym i najwyższym oddzielnie. Z pozostałymi przysłówkami "nie" pisze się zawsze oddzielnie. Niektóre przysłówki pochodzą od wyrażeń przyimkowych. Najczęściej są to skostniałe formy tych wyrażeń, w których zachowały się archaiczne formy deklinacji (np. celownik przymiotnika...

Więcej o: Części mowy - Przysłówek

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów