Gramatyka

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7


Części zdania - Przydawka

Język polski, Gramatyka

Przydawka (czasami zwana również atrybutem) to część zdania określająca rzeczownik. Może być wyrażona przymiotnikiem (np. ładny kwiatek), zaimkiem przymiotnym (np. mój kwiatek), imiesłowem przymiotnikowym czynnym (np. rosnący kwiatek), imiesłowem przymiotnikowym biernym (np. podlany kwiatek), liczebnikiem (np. podlałem już trzeci kwiatek), wyrażeniem przyimkowym (np. sweter z wełny). Rodzaje przydawek Biorąc pod uwagę sposób wyrażenia przydawki i rodzaj związku między wyrazem określanym i określającym, wyróżnimy następujące typy przydawek: - przymiotną (biały pies ; związek zgody, wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym, liczebnikiem, imiesłowem przymiotnikowym) - rzeczowną (pies brytan ; związek zgody, wyrażona rzeczownikiem) - dopełniaczową (pies sąsiada ; związek rządu, wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu) - przyimkową (pies bez ogona ; związek rządu, wyrażona...

Więcej o: Części zdania - Przydawka

Części zdania - Dopełnienie

Język polski, Gramatyka

Dopełnienie to część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej. W języku polskim występuje dopełnienie bliższe (zwykle w bierniku, lub w zdaniach zanegowanych w dopełniaczu, rzadziej w narzędniku), oraz dopełnienie dalsze (w celowniku).   Sposoby wyrażania dopełnienia Dopełnienie może być wyrażone: - rzeczownikiem (Kupiłem psa ) - zaimkiem rzeczownym (Kogo widziałeś? ) - przymiotnikiem (Chorego odwiedziła rodzina ) - zaimkiem przymiotnym (Takiego nie kupię ) - imiesłowem przymiotnikowym czynnym (Palącym udostępniono osobne pomieszczenie ) - imiesłowem przymiotnikowym biernym (Pobitego opatrzono w ambulatorium) - liczebnikiem głównym (Dwóm przyznano nagrody ) - liczebnikiem porządkowym (Drugiemu się to nie należy ) - bezokolicznikiem (Lubię marzyć o wakacjach ) - wyrażeniem przyimkowym (Ludzie zawsze będą walczyć o władzę )....

Więcej o: Części zdania - Dopełnienie

Części zdania - Okolicznik

Język polski, Gramatyka

Okolicznik - część zdania, która pełni funkcję określającą orzeczenie. Uzupełnia orzeczenie o dodatkowe elementy, bez których wypowiedź jednak byłaby kompletna. Pozostaje on ze swoim członem nadrzędnym w związku przynależności. Odpowiada na pytania miejsca, czasu, przyczyny, celu, warunku. Czasami trudno wskazać, czy określona część zdania jest okolicznikiem czy dopełnieniem. Z pomocą przychodzi wtedy reguła, która mówi, że dopełnienie pozostaje ze swoim członem nadrzędnym w związku rządu (okolicznik pozostaje w związku przynależności).   Rodzaje okoliczników Z racji tego, że okoliczniki odnoszą się do cech czynności, okoliczności lub innych cech, mogą one mieć wiele znaczeń; stąd wyodrębnia się na ogół ze względu na znaczenie następujące rodzaje okoliczników: - miejsca: Maleństwo wpadło do strumienia. - czasu: Wczoraj Maleństwo wpadło do...

Więcej o: Części zdania - Okolicznik

Części zdania - Orzeczenie

Język polski, Gramatyka

Orzeczenie - w składni jest to część zdania opisująca czynność podmiotu. Najczęściej jest wyrażone osobową formą czasownika (jest to wtedy tzw. orzeczenie czasownikowe), np. Jego żona biega codziennie. Może być również formą złożoną - przykładem jest tu orzeczenie imienne, np. Ten niski gruźlik jest dyrektorem. Sposoby wyrażania orzeczenia Orzeczenie najczęściej wyrażane jest osobową formą czasownika; czasem - formą nieosobową na -no, -to (Uczniowie wybili szybę w klasie; Wybito szybę w klasie ). W funkcji orzeczenia może być także użyty bezokolicznik; tak jest na przykład w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu, ale tylko wtedy, gdy podmiot zdania nadrzędnego jest taki sam, jak podrzędnego (por. Poszedłem do kolegi, żeby mu pomóc w matematyce, ale Poszedłem do kolegi, żeby mi pomógł w matematyce ). W funkcji orzeczenia może też wystąpić czasownik niefleksyjny (Warto się tego...

Więcej o: Części zdania - Orzeczenie

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów