Historia

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa

Postać Napoleona postrzegana jest na świecie, jako kontrowersyjna - przez niektórych uważany za jednego z najwybitniejszych mężów stanu, przywódców - wodzów, strategów wojny, jak też reformatorów ustroju państwowego i prawa (Kodeks Napoleona); przez innych z kolei uznawany za egotystę, tyrana i agresora. W Polsce, z uwagi na wiązanie z osobą Napoleona w okresie Zaborów ogromnych nadziei społeczeństwa polskiego na odzyskanie niepodległości w polskiej tradycji niepodległościowej, jak też romantycznej idea napoleońska oraz uwielbienie dla osoby Napoleona było przejawem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz wyrazem poczucia tożsamości narodowej Po III rozbiorze Polski ludnośc polska żyła jeszcze wspomnieniami Sejmu Wielkiego i insurecki kościuszkowskiej, nie chciała się pogodzić

Więcej o: Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Sobory w XV wieku

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny - w kościołach chrześcijańskich - spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich (bizantyjskich). Sobory Kościoła rzymskokatolickiego (nie uznawane przez pozostałych chrześcijan, w tym prawosławnych i protestantów) są zwoływane przez papieża. Według prawa kanonicznego papież przewodniczy obradom soboru osobiście (lub przez delegatów), a także określa ramy obrad i zatwierdza dekrety soborowe. Śmierć papieża w czasie trwania obrad powoduje ich zawieszenie, i dopiero jego następca może wznowić obrady. Na początku XV w. nadal istnieją problemy : schizmy, herezji, reformy, a nawet ulegają zaostrzeniu. W 1409r. kardynałowie ze środow

Więcej o: Sobory w XV wieku

Wolna Elekcja i Sejm Walny

Historia, Historia Polski, XVI - XVII wiek

 Wolna elekcja to wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu: wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. Pierwsza wolna elekcja w Polsce odbyła się w roku 1573 we wsi Kamion pod Warszawą. Później ustalono stałe miejsce, w którym odbywała się elekcja, była to wieś Wola pod Warszawą. Bezpośrednią przyczyną wolnej elekcji był brak potomka ostatniego z Jagiellonów Zygmunta Augusta. W okresie Jagiellońskim wykształcił się zwyczaj nietypowej elekcji w obrębie rodziny panującej, co najczęściej bywało formalnością, ale stanowiło niezbędny warunek. Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. szlachta o sporach i dyskusjach podjęła decyzję o zasadzie wyboru monarchy przez tzw.

Więcej o: Wolna Elekcja i Sejm Walny

Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Historia, Historia Polski, XVIII wiek

Według przybliżonych obliczeń terytorium Rzeczypospolitej w siódmym dziesięcioleciu XVIII w. wynosiło 733 500 km2, 3 a liczba ludności około 11 min. W tym samym okresie Francja liczyła około 24 min ludności, a Wielka Brytania 12 min. Całą Europę, zamieszkiwało około 150 min ludzi. Biorąc pod uwagę wielkość terytorium i liczbę ludności można by uważać Polskę połowy XVIII w. za kraj silny i potężny. Tak powierzchownie uformowany pogląd nie odpowiadałby jednak faktycznemu stanowi rzeczy. Środkowa i wschodnia Europa w połowie XVIII w. trwała jeszcze ciągle w epoce gospodarki feudalnej. W Prusach, Austrii, Polsce, Rosji i Turcji istniało nadal poddaństwo i pańszczyzna, rolnictwo stanowiło podstawowe źródło dochodów, a rozwój gospodarki towarowej przebiegał powoli. Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczp

Więcej o: Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Rząd polski na emigracji

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa

Wobec agresji Niemiec (1 września 1939) i ZSRR (17 września 1939) na Polskę, władze Rzeczypospolitej zmuszone zostały do przeniesienia siedziby poza granice kraju dla uniknięcia niewoli i wymuszonej kapitulacji. W nocy z 17 na 18 września Prezydent RP i Wódz Naczelny przekroczyli granicę polsko-rumuńską w Kutach mając przyrzeczony zgodnie z V konwencją haską i układem sojuszniczym pomiędzy Polską a Rumunią z r. 1921 przejazd do Francji ( fr. droit de passage). Pod równoległym naciskiem władz III Rzeszy, Francji i ZSRR , władze Rumunii zażądały zrzeczenia się od władz RP ich suwerennych prerogatyw państwowych pod groźbą internowania . Wobec odmowy Prezydenta RP, Premiera i Naczelnego Wodza zostali oni internowani przez władze Rumunii w przygotowanych jeszcze w pierwszej połowie września 1939 ośrodkach internowania.  W 1939 rząd polski ucieka do

Więcej o: Rząd polski na emigracji

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów