Historia

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Ruch soborowy - herezje

Historia, Historia powszechna, Średniowiecze

Schizmami nazywane są rozłamy w łonie Kościołów chrześcijańskich przypisujących sobie tytuł powszechnego (katolickiego).  W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo małżeńskie, procesy między państwami ) , administrowało szerokimi dochodami z beuficjów ( urzędy + dochody ) - dobro płynące z urzędów, Ściągało opłaty w postaci kosztów sądowych, świętopietrze ( podatek na rzecz św. Piotra ). Kościół pośredniczył w zajmowaniu miejsca w niebie przez odkupienie grzechów. Część dochodów szło na utrzymanie dworu i administracji papieskiej, jednocześnie ściąganie podatków doprowadziło do zcentralizowania urzędu podatkowego tzw. " kamery papieskiej

Więcej o: Ruch soborowy - herezje

Ruch robotniczy

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa

Robotniczy ruch w Polsce, w połowie XIX w. na znajdujących się pod zaborami ziemiach polskich rozwinął się ruch robotniczy wyrażający się w żywiołowych wystąpieniach, strajkach, manifestacjach ulicznych, głodówkach itp. Najwcześniej rozwinął się w zaborze pruskim. Socjalizm i ruch robotniczy. Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego. ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich. Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego, które z jednej strony były poddane brutalnej rusyfikacji, z drugiej strony następował szybki rozwój ośrodków przemysłowych: Warszawa, Łódź, Białystok, okręg śląsko - dąbrowski, staropolskie zagłębie przemysłowe.

Więcej o: Ruch robotniczy

Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Historia, Historia powszechna, XVIII wiek

Francja przed rewolucją była monarchią absolutną. Władza królewska nie była ograniczona żadnym prawem, państwo natomiast - podobnie jak w całej Europie - utożsamiano z osobą władcy. Systemem społeczno-politycznym był feudalizm, którego rodowód sięgał średniowiecza. Zgodnie z nim, społeczeństwo francuskie było podzielone na stany. Pierwszym stanem było duchowieństwo; liczyło ono w przededniu rewolucji około 120 tysięcy członków. Do Kościoła należała jedna dziesiąta ziem uprawnych, dochody z tych włości płynęły jednak tylko do kiesy wysokich dostojników, a tymi mogli zostać tylko szlachcice, co tworzyło podziały w samym Kościele. Niższe duchowieństwo miało powody do niezadowolenia i było raczej przychylnie nastawione do koncepcji reform. Stanem drugim była szlachta. Liczyła ona około 180 tysięcy członków. I tu również i

Więcej o: Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

Historia, Historia Polski, Średniowiecze

Należące do feudała gospodarstwo, posługiwało się głównie darmową, przymusową pracą chłopa pańszczyźnianego. Statuty piotrkowskie i toruńskie doprowadziły do zwiększenia wyzysku chłopstwa, co z biegiem czasu zaczęło wywierać negatywny wpływ. Na przełomie XVII i XVIII wieku doszło do kryzysu gospodarki folwarcznej, wywołanej spadkiem cen na produkty rolnicze. Nie udało się go właściwie przezwyciężyć mimo powiększania areału gospodarstw i wymiaru pańszczyzny. Folwark pańszczyźniany to wielkie gospodarstwo rolne (szlacheckie) oparte na pańszczyźnianej pracy chłopa, przymusowej i bezpłatnej nastawionej na eksport. Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce był uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Geneza folwarku pańszczyźnianego w Polsce wiązała się z zakończeniem wojny trzynastoletniej z Krzyżakami (II Pokój Toruń

Więcej o: Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

Rosja na drodze do mocarstwowości

Historia, Historia powszechna, XVI - XVII wiek

Wielka smuta - okres kryzysu carstwa rosyjskiego w latach 1605-1612 wywołany uzurpacją tronu carskiego, połączoną z interwencją wojsk polskich i szwedzkich. Po śmierci Borysa Godunowa carem został jego syn Fiodor II (1605). Lecz rządził, przy pomocy swej matki, tylko dwa miesiące. Został zamordowany, wraz z całą rodziną Godunowów w trakcie zamieszek jakie wybuchły po zajęciu Moskwy przez oddziały Dymitra Samozwańca I, którego okrzyknięto wtedy carem Rosji. Dymitr Samozwaniec I (1605-1606), zadeklarował pokojowe panowanie, zniósł karę śmierci i amnestionował swych przeciwników. Chciał zorganizować wyprawę wojenną przeciwko Tatarom krymskim i szukał sojuszników do niej. Odmówił poselstwu polskiemu Zygmunta III Wazy przekazania Ziem Smoleńskiej i Siewierskiej w zamian za

Więcej o: Rosja na drodze do mocarstwowości

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów