Historia

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia


Powstanie styczniowe

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Przegrana Rosji w wojnie krymskiej odsłoniła jej wewnętrzną słabość. Skłoniło to cara Aleksandra II Romanowa do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych. Polacy odczytali to jako objaw słabości rosyjskiego samodzierżawia i rozpoczęli przygotowania do wybuchu nowego powstania. Pierwsze polskie organizacje spiskowe powstawały na terenie prowincji zabranych już od początku 1856. Na uniwersytecie kijowskim utworzono tzw. 'Ogół', z którego wyłonił się bardziej zakonspirowany Związek Trojnicki. Związek szukał kontaktów z młodzieżą na terenach wszystkich trzech zaborów i opowiadał się za powstaniem. Drugim ośrodkiem, w którym rozwinęły się polskie organizacje konspiracyjne był Petersburg. Najważniejszą komórkę konspiracyjną powołali tam oficerowie studiujący w Akademii Sztabu Generalnego. Koło Oficerskie

Więcej o: Powstanie styczniowe

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Historia, Historia powszechna, XVI - XVII wiek, XVIII wiek

Amerykę północną kolonizowały w zasadzie cztery kraje: Hiszpania, Holandia, Anglia i Francja. Hiszpanie zajęli jednak tylko Meksyk i południową część obecnych USA (Kalifornia, Teksas), zresztą nawet dziś łatwo zauważyć wpływy kultury hiszpańskiej na tamtych terenach, na przykład wiele miast ma hiszpańskie nazwy, jak San Francisco czy Los Angeles. Holendrzy z kolei założyli w XVII wieku kolonie zwane Nowymi Niderlandami, jednak po przegranej wojnie z Anglią musieli ustąpić. Ameryka została więc skolonizowana przez dwa wielkie mocarstwa europejskie: Anglię i Francję. Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych

Więcej o: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

Historia, Historia Polski, II wojna światowa

Samozwańczy tymczasowy organ władzy wykonawczej w Polsce po II wojnie światowej, działający od 20 lipca 1944 do 31 grudnia 1944, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej - pomiędzy przesuwającą się linią frontu sowiecko-niemieckiego a Linią Curzona. PKWN został powołany w Moskwie (zob. rząd marionetkowy) i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. Zdominowany był przez komunistów polskich i realizował politykę ZSRR w Polsce. Na powstanie PKWN mieli dominujący wpływ komuniści z Centralnego Biura Komunistów Polskich, jednak ostateczną decyzję o jego powstaniu podjął Józef Stalin.  Komuniści powoli dążą do przejęcia władzy. W styczniu'44 roku powstaje Centralne Biuro Komunistów Polskiech z S.Zawadzkim na czele. Byli oni nieufni wobec PPR, chciel

Więcej o: Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

Powstanie niepodległej Polski

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny

Kwestia niepodległej Polski była postanowiona, ale utworzenie państwa było trudne. Podział na trzy państwa. Różny okres wyzwolenia. W każdym zaborze różne ośrodki władzy. Dlatego proces ten zajmował dużo czasu. Najwcześniej ziemie zaboru austriackiego. Zaczęły się walki o granicę w galicji między Polską a Ukrainą. Ukraińcy chcieli ten obszar włączyć do siebie. 1 litopada 1918 ukraińcy zajmują Lwów. Proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Niezgadzają się Polacy. Po trzech tygodniach walk Polacy wypierają Ukraińców. Walczących polaków wspierają odziały z galicji zachodniej w tym młodzież.  Najpóźniej wyzwolił się zabór Pruski. 27 grudnia 1918 wybócha powstanie Wielkopolskie (spontanicznie)Zaczęło się gdy Paderewski zatrzymał się w Poznańiu w drodze dw W-wy. Ogromna

Więcej o: Powstanie niepodległej Polski

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVI - XVII wiek

Po europejskiej wojnie trzydziestoletniej Szwecja usadowiła się mocno na południowych wybrzeżach Bałtyku, miała wielkie bezczynne armie i puste kasy królewskie. Sprawą zasadniczą dla Szwedów stało się więc uruchomienie tychże armii, celem zdobycia łupów na żołd dla nich. Takim łatwym łupem wydawała się być Rzeczpospolita, wyczerpana po wojnach z Kozakami Chmielnickiego i Rosją. Poza tym Szwedzi kontrolowali handel na prawie całym wybrzeżu Bałtyku, prócz Pomorza, więc jego zdobycie pozwoliłoby Szwedom na rozszerzenie wpływów z handlu. Do tego cały czas ciążyły na wzajemnych stosunkach roszczenia polskich Wazów do tronu szwedzkiego. Wazowie polscy oprócz tytułu "król polski", używali na pieczęciach i dokumentach, tytulatury królów Szwecji. W takich okolicznościach Hieronim Radziejowski, niegdyś po

Więcej o: Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów