Historia

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa

  Konstytucja Księstwa Warszawskiego nadana została w Dreźnie 22 lipca 1807 przez Napoleona. Wraz z wprowadzonym równocześnie Kodeksem Cywilnym Napoleona obaliła dawną nierówność stanową. Głosząc zasadę równości wszystkich ludzi wobec prawa, likwidowała odrębne sądy na rzecz jednolitego sądownictwa dla wszystkich obywateli kraju. Znosiła poddaństwo chłopów, zapewniając im wolność osobistą; nie podjęto jednak decyzji o ich uwłaszczeniu. Późniejszy dekret z 21 grudnia 1807 przyznawał dziedzicom pełne prawo własności chłopskich gospodarstw i pozwalał na usuwanie chłopa z ziemi. Zasady Konstytucji Księstwa Warszawskiego wzorowane były w dużej mierze na ustroju Cesarstwa Francuskiego. Księstwo Warszawskie nie miało odrębnej dyplomacji, polit

Więcej o: Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

Stosunki polsko-litewskie XIV-XVI w.

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze, XVI - XVII wiek

Początki historii stosunków polsko-litewskich sięgają wieku XIII, gdy zjednoczone przez Mendoga państwo, zagarnąwszy część terenów ruskich, wdało się w pierwsze zatargi sąsiedzkie z książętami polskimi. Epoka wzajemnych walk i najazdów, choć na krótko przerwana sojuszem Władysława Łokietka z Giedyminem, trwała w praktyce do roku 1385, gdy zawarto pierwszą polsko-litewską unię personalną - unię w Krewie - często interpretowaną jako inkorporację Litwy przez Polskę. W ciągu kolejnych dziesięcioleci uregulowania prawne dotyczące związku obu państw ulegały zmianom, zdarzało się nawet, że unia w praktyce była zawieszona. Kolejną wielką zmianę przyniosło zawarcie unii lubelskiej w 1569. Stworzyła ona podwaliny dla nowego tworu - Rzeczypospolitej Obojga Narodów i funkcjonowała aż do uchwalenia konstytucji 3 maja w 17

Więcej o: Stosunki polsko-litewskie XIV-XVI w.

Starożytne Indie

Historia, Historia powszechna, Starożytność

Starożytne Indie obejmowały cały Półwysep Indyjski (Dekan). Od południa otaczały go wody Morza Arabskiego, Oceanu Indyjskiego oraz Zatoki Bengalskiej. Od północnych sąsiadów odgradzały go góry Himalaje, Hindukusz oraz Karakorum. Przez ponad dwa tysiące lat jedynie przełęcze na północnym zachodzie umożliwiały kontakt z innymi cywilizacjami. Jak każda cywilizacja starożytna, Indie położone były nad ogromnymi rzekami zapewniającymi byt osiadłym tam ludziom. Te rzeki to Indus i Ganges. Dzięki rozbudowanym sieciom rzecznych Gangesu i Indusu starożytni mieszkańcy półwyspu Indyjskiego nie musieli budować kanałów nawadniających, jak czynili to chociażby Egipcjanie. O potędze państwa w dolinie tych dwóch rzek świadczyły miasta: Mohendżo Daro, Pataliputra i Harappa. Charakteryzowały je monumentalne, reprezentacyjne budow

Więcej o: Starożytne Indie

Starożytne Chiny

Historia, Historia powszechna, Starożytność

Chińczycy uważają, że ich państwo ma boskie pochodzenie. Na początku świata bowiem był boski budowniczy Pan Ku, który cudownym dłutem wyrzeźbił zręby cywilizacji. Po nim władzę na ziemi sprawowało kolejno trzynastu braci - Mocarzy Niebios, i jedenastu braci - Mocarzy Ziemi, panujących po osiemnaście tysięcy lat. Ich następcami było dziewięciu braci - Mocarzy Ludzkich, a każdy z nich sprawował rządy po sześć tysięcy lat. Później nadeszły czasy mitycznych władców i bohaterów, którzy stali się wynalazcami, a zarazem opiekunami poszczególnych rzemiosł i umiejętności. Fu Zhao został pierwszym budowniczym domów, a Sui -en był według tradycji chińskim Prometeuszem, który nauczył ludzi posługiwania się ogniem. Fu Si zapoczątkował w Chinach rybołówstwo i hodowlę zwierząt, a także był powszechnie uważany za twór

Więcej o: Starożytne Chiny

Stalinizm

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa, Historia współczesna

    Lud jest wolny gdy sam stanowi swe prawa i wybiera urzędników .Z rzeczy prywatnych tworzą się rzeczy wspólne. ( ludzie w swym postępowaniu kierują się takimi wartościami jak środki utrzymania , warunki bytowe , perspektywy na przyszłość ) ( Jeżeli ludzie myślą w kategoriach wspólnych , to myślą w kategoriach rodziny ) Oznaczał panowanie aparatu partyjnego nad wszelkimi dziedzinami życia oraz przekształcenie państwa w dyktatorski reżim policyjny. Biurokracja partyjna, kontrolująca organizacje społeczne, administrację, gospodarkę, środki masowego przekazu, naukę, szkolnictwo, kulturę, siły zbrojne, milicję, stanowiła uprzywilejowaną warstwę stojącą najwyżej w hierarchii społecznej. Jednak nawet działacze partyjni poddani byli szczegółowej kontroli i inwigilacji przez podległy przyw&oa

Więcej o: Stalinizm

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów