Historia Polski

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia


Polska od sejmu konwokacyjnego do konfederacji barskiej

Historia, Historia Polski, XVIII wiek

Konfederacja barska (1768-1772) - zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku, w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Przez niektórych historyków uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe. W dobie Augusta III Wettina w Rzeczpospolitej o władzę rywalizowały 2 koterie magnackie : Potockich i Czartoryskich . Potoccy byli na usługach dworu francuskiego , Czartoryscy natomiast na usługach dworu petersburskiego . Mówiąc o koterii należy rozumieć ród magnacki i jego klientelę . Zarówno Potoccy jak i Czartoryscy widzieli konieczność reform , ale w doraźnej walce o przejęcie władzy w pełni wykorzystywali ułomności ustroju Rzeczpospolitej , tzn. rwali sejmy , trybunały , pobierali pensje od zagranicznych mocodawców . Obie koterie...

Więcej o: Polska od sejmu konwokacyjnego do konfederacji barskiej

Polska i Litwa w dobie pierwszych Jagiellonów

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze

Ludwik I Wielki węg. Lajos I Nagy,(ur. 5 marca 1326 w Wyszehradzie, zm. 10 września 1382 w Trnawie) - król Węgier w latach 1342-1382, oraz król Polski (jako Ludwik Węgierski) w latach 1370-1382. Ludwik pochodził z rodu Andegawenów d'Anjou (gałąź Kapetyngów) - dynastii rządzącej Węgrami od 1308 do 1382. Jego ojcem był król Węgier Karol Robert, a matką Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława I Łokietka i siostra Kazimierza III Wielkiego. Elżbieta była głównym doradcą Ludwika, a jej pozycja na Węgrzech była bardzo silna. 1. Rządy Ludwika Andegaweńskiego (1370 -1382) Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie naruszy istniejącego...

Więcej o: Polska i Litwa w dobie pierwszych Jagiellonów

Polityka zagraniczna Zygmunta Starego. Geneza hołdu pruskiego

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze

Hołd pruski odbył się 10 kwietnia 1525 w Krakowie po wcześniejszym zawarciu traktatu między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem w dniu 8 kwietnia 1525. W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polski. POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy : Kraków, Wilno, Praga, Buda (węg.później Budapeszt) W tym czasie władcą Polski i Litwy był Aleksander Jagiellończyk(1501 - 1506), natomiast władcą Czech i Węgier był Wł.Jagiellończyk. W tym czasie możemy mówić o bloku państw jagiellońskich w Europie środ.wsch. Z tym, że każde z tych państw miało własne problemy i własne możliwości rozwiązania ich : 1) Wł.Jagiellończyk : - był zagrożony roszczeniami Habsburgów, - musiał się zmagać z opozycją wewn.,...

Więcej o: Polityka zagraniczna Zygmunta Starego. Geneza hołdu pruskiego

Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa

I. Ministrem przez cały okres Królestwa Polskiego był Tadeusz Mostowski. Promował on rozwój przemysłu: tkackiego ( Warszawa, Łódź ), sukienniczego ( Zgierz ), wydobywczego ; powstała Szkoła Górnicza w Kielcach. W kwestii włościańskiej: rząd popierał oczynszowanie włościan w dobrach narodowych, które były sprzedawane, więc... Popierano budowę dróg. Sprowadzano obce kapitały, obcych rękodzielników. Z tym okresem związane są początki przemysłowej Łodzi. Poprzedni ministrowie niezbyt dobrze radzili sobie z polityką finansową Królestwa. Jeden z nich żądał np. redukcji armii i zniesienia płatności urzędów. Ratunku dla finansów Królestwa upatrywał w dotacjach finansowych ze skarbu cesarskiego. To groziło utratą suwerenności Królestwa. Sytuacja zmieniła się, kiedy ministerstwo skarbu objął Ksawery Drócki - Lubecki. Co on zrobił dla...

Więcej o: Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów