Historia powszechna

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa

Postać Napoleona postrzegana jest na świecie, jako kontrowersyjna - przez niektórych uważany za jednego z najwybitniejszych mężów stanu, przywódców - wodzów, strategów wojny, jak też reformatorów ustroju państwowego i prawa (Kodeks Napoleona); przez innych z kolei uznawany za egotystę, tyrana i agresora. W Polsce, z uwagi na wiązanie z osobą Napoleona w okresie Zaborów ogromnych nadziei społeczeństwa polskiego na odzyskanie niepodległości w polskiej tradycji niepodległościowej, jak też romantycznej idea napoleońska oraz uwielbienie dla osoby Napoleona było przejawem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz wyrazem poczucia tożsamości narodowej Po III rozbiorze Polski ludnośc polska żyła jeszcze wspomnieniami Sejmu Wielkiego i insurecki kościuszkowskiej, nie chciała się pogodzić z utratą niepodległości. Skolei zaborcy liczyli na poparcie magnaterii i bogatej szlachty, uważali,...

Więcej o: Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Sobory w XV wieku

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny - w kościołach chrześcijańskich - spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich (bizantyjskich). Sobory Kościoła rzymskokatolickiego (nie uznawane przez pozostałych chrześcijan, w tym prawosławnych i protestantów) są zwoływane przez papieża. Według prawa kanonicznego papież przewodniczy obradom soboru osobiście (lub przez delegatów), a także określa ramy obrad i zatwierdza dekrety soborowe. Śmierć papieża w czasie trwania obrad powoduje ich zawieszenie, i dopiero jego następca może wznowić obrady. Na początku XV w. nadal istnieją problemy : schizmy, herezji, reformy, a nawet ulegają zaostrzeniu. W 1409r. kardynałowie ze środowiska awiniońskiego i rzymskiego porozumieli się i zwołali sobór w...

Więcej o: Sobory w XV wieku

Rząd polski na emigracji

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa

Wobec agresji Niemiec (1 września 1939) i ZSRR (17 września 1939) na Polskę, władze Rzeczypospolitej zmuszone zostały do przeniesienia siedziby poza granice kraju dla uniknięcia niewoli i wymuszonej kapitulacji. W nocy z 17 na 18 września Prezydent RP i Wódz Naczelny przekroczyli granicę polsko-rumuńską w Kutach mając przyrzeczony zgodnie z V konwencją haską i układem sojuszniczym pomiędzy Polską a Rumunią z r. 1921 przejazd do Francji ( fr. droit de passage). Pod równoległym naciskiem władz III Rzeszy, Francji i ZSRR , władze Rumunii zażądały zrzeczenia się od władz RP ich suwerennych prerogatyw państwowych pod groźbą internowania . Wobec odmowy Prezydenta RP, Premiera i Naczelnego Wodza zostali oni internowani przez władze Rumunii w przygotowanych jeszcze w pierwszej połowie września 1939 ośrodkach internowania.  W 1939 rząd polski ucieka do Rumunii i tam zostaje internowany. Jednak ani państwo ani armia nie...

Więcej o: Rząd polski na emigracji

Ruch soborowy - herezje

Historia, Historia powszechna, Średniowiecze

Schizmami nazywane są rozłamy w łonie Kościołów chrześcijańskich przypisujących sobie tytuł powszechnego (katolickiego).  W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo małżeńskie, procesy między państwami ) , administrowało szerokimi dochodami z beuficjów ( urzędy + dochody ) - dobro płynące z urzędów, Ściągało opłaty w postaci kosztów sądowych, świętopietrze ( podatek na rzecz św. Piotra ). Kościół pośredniczył w zajmowaniu miejsca w niebie przez odkupienie grzechów. Część dochodów szło na utrzymanie dworu i administracji papieskiej, jednocześnie ściąganie podatków doprowadziło do zcentralizowania urzędu podatkowego tzw. " kamery papieskiej ". Lud w zasadzie akceptował władzę duchowieństwa, nie akceptowały jej...

Więcej o: Ruch soborowy - herezje

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów