Historia powszechna

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Historia, Historia powszechna, XVIII wiek

Francja przed rewolucją była monarchią absolutną. Władza królewska nie była ograniczona żadnym prawem, państwo natomiast - podobnie jak w całej Europie - utożsamiano z osobą władcy. Systemem społeczno-politycznym był feudalizm, którego rodowód sięgał średniowiecza. Zgodnie z nim, społeczeństwo francuskie było podzielone na stany. Pierwszym stanem było duchowieństwo; liczyło ono w przededniu rewolucji około 120 tysięcy członków. Do Kościoła należała jedna dziesiąta ziem uprawnych, dochody z tych włości płynęły jednak tylko do kiesy wysokich dostojników, a tymi mogli zostać tylko szlachcice, co tworzyło podziały w samym Kościele. Niższe duchowieństwo miało powody do niezadowolenia i było raczej przychylnie nastawione do koncepcji reform. Stanem drugim była szlachta. Liczyła ona około 180 tysięcy członków. I tu również istniały wewnętrzne podziały. Dostęp do dworu - a co...

Więcej o: Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Rosja na drodze do mocarstwowości

Historia, Historia powszechna, XVI - XVII wiek

Wielka smuta - okres kryzysu carstwa rosyjskiego w latach 1605-1612 wywołany uzurpacją tronu carskiego, połączoną z interwencją wojsk polskich i szwedzkich. Po śmierci Borysa Godunowa carem został jego syn Fiodor II (1605). Lecz rządził, przy pomocy swej matki, tylko dwa miesiące. Został zamordowany, wraz z całą rodziną Godunowów w trakcie zamieszek jakie wybuchły po zajęciu Moskwy przez oddziały Dymitra Samozwańca I, którego okrzyknięto wtedy carem Rosji. Dymitr Samozwaniec I (1605-1606), zadeklarował pokojowe panowanie, zniósł karę śmierci i amnestionował swych przeciwników. Chciał zorganizować wyprawę wojenną przeciwko Tatarom krymskim i szukał sojuszników do niej. Odmówił poselstwu polskiemu Zygmunta III Wazy przekazania Ziem Smoleńskiej i Siewierskiej w zamian za pomoc w zamierzonej wojnie. Ożenił się z Polką Maryną Mniszchówną, która przybyła z dużym orszakiem...

Więcej o: Rosja na drodze do mocarstwowości

Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Okres napoleoński przyniósł Europie szereg nowych idei i rozwiązań ustrojowych. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie przez Napoleona nowego Kodeksu Cywilnego. 1. Wszyscy obywatele byli równi wobec prawa 2. Wszyscy byli wolni osobiście 3. Nienaruszalność prawa własności Stwierdzono, że wszelka własność jest prawem nienaruszalnym i świętym. Własność rozumiano w sposób rzymski ( rozszerzenie osobowości, własność jest podstawą wolności i wartością ) Europa napoleońska przyniosła wolność i własność. Kodeks napoleoński znosił własność podzieloną ( różne osoby mają różne uprawnienia do tej własności ) na rzecz własności pełnej, prywatnej. Kodeks wprowadził również świecki charakter małżeństwa, a więc śluby cywilne i rozwody. W warunkach polskich akta stanu cywilnego były prowadzone przez kościół. Kodeks napoleoński...

Więcej o: Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy

Rewolucja francuska (1789 - 1795)

Historia, Historia powszechna, XVIII wiek

1. Przyczyny Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy: okres od czerwca 1789 do września 1791 - okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty) okres od września 1791 do sierpnia 1792 - okres funkcjonowania m. konstytucyjnej (okres legislatywy) okres od września 1792 do lipca 1794 - okres kształtowania się republiki i dyktatury Jakobinów (czas Konwentu) okres od lipca 1794 do końca 1975 - okres rządów termidoriańskich. Społeczeństwo francuskie prawnie podzielone było na 3 stany: duchowieństwo, szlachta i tzw. stan trzeci. W zasadzie, chociaż była to monarchia absolutna władzę sprawowano w imię średniowiecznej doktryny, że źródłem władzy królewskiej jest łaska boża, że każdy stan ma swoje uprawnienia i powinności, król stoi na straży całości. Monarcha był źródłem prawa i pierwszym wykonawcą praw królestwa. Prawa...

Więcej o: Rewolucja francuska (1789 - 1795)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów