Historia powszechna

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Sytuacja polityczna w okresie międzywojennym

Historia, Historia powszechna, Okres międzywojenny

1. Faszyzm we Włoszech: Przyczyny:              - frustracje po „kalekim zwycięstwie" w IWŚ              - rozdrobnienie polityczne - brak silnego rządu              - strajki na północy Włoszech              - weterani organizują się w związki (fasci  - związek) Przebieg przewrotu :              - powstanie związku weteranów po wodzą Mussoliniego (program: progresja               podatkowa , wielkie Włochy, konfiskata majątku kościelnego) - połączenie               haseł...

Więcej o: Sytuacja polityczna w okresie międzywojennym

Przekrój przez Średniowiecze i XVI - XVIII wieki w datach

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, XVIII wiek

 965- Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę 966- chrzest Polski 968-rozbicie najazdu Wichmana,  stojącego na czele Pomorzan , pomoc czeska 972-rozbicie wyprawy margrabiego Hodona,  atakującego Pomorze, bitwa pod Cedynią 977-śmierć Dobrawy 979-wyprawa nowego cesarza Ottona II na Polskę, następnie rozkład sojuszu polsko-czeskiego, powstają dwa nowe: polsko-niemiecki i czesko-wielecki; ślub Mieszka I z Odą, córką margrabiego Dytryka 990-prawdopodobnie Mieszko nadaje synowi, Bolesławowi, ziemię krakowską 992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław ( syn Dobrawy ) 996-nowy cesarz Otton III dąży do stworzenia  uniwersalistycznej monarchii, złożonej z Włoch, Galii (Burgundia, Dolna Lotaryngia),Germanii i Sclavinii (państwa Polan) 997-śmierć Wojciecha, biskupa praskiego, podczas akcji misyjnej w Prusach 1000-zjazd gnieźnieński, utworzenie...

Więcej o: Przekrój przez Średniowiecze i XVI - XVIII wieki w datach

Wielka Emigracja

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

  Wielka Emigracja - ruch emigracyjny o podłożu patriotyczno-politycznym po upadku powstania listopadowego, jeden z największych ruchów emigracyjnych ówczesnej Europy. Do emigrantów należała głównie szlachta polska, żołnierze powstańczy, członkowie Rządu Narodowego, politycy, pisarze, artyści, inteligencja. W późniejszym czasie dołączyli do nich także inni uchodźcy, głównie ze zaboru rosyjskiego. Ośrodkiem emigrantów był Paryż (we Francji), pomniejsze znajdowały się też w Saksonii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii. Wśród Polaków byli: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Bem, książę Adam Jerzy Czartoryski, Ernest Malinowski i inni. Emigrację po powstaniu listopadowym poprzedzały 3 fale emigracji politycznej Polaków: po konfederacji barskiej, po wojnie w obronie konstytucji 3 maja i po powstaniu kościuszkowskim Emigracja po powstaniu...

Więcej o: Wielka Emigracja

Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Starożytność, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa, Historia współczesna

 1.MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. 2.PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE 3.SŁOWIANIE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU 4.CESARSTWO OTTONÓW 5.POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO 6.PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO 7.WALKA O PRZODOWNICTWO W ŚWIECIE CHRZEŚCIJAŃSKIM - PAPIESTWO- CESARSTWO (XI - XII W.) 8.STANOWISKO POLSKI WOBEC WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM 9.POLSKA ZA PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 10.RUCH KRUCJATOWY XI - XIII W. 11.MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU 12.POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO 13.POLITYKA ZAGRANICZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO 14.ROZBICIE DZIELNICOWE W POLSCE I JEGO KONSEKWENCJE 15.PROCES ODBUDOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO W XIV W. DROGA DO KORONY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16.KRYZYS KOŚCIOŁA I PAPIESTWA I PRÓBY JEGO PRZEZWYCIĘŻENIA(XIV -Xvw.) - NIEWOLA AWINIOŃSKA 17.WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW...

Więcej o: Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów