Historia współczesna

1  |  2


Stalinizm

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa, Historia współczesna

    Lud jest wolny gdy sam stanowi swe prawa i wybiera urzędników .Z rzeczy prywatnych tworzą się rzeczy wspólne. ( ludzie w swym postępowaniu kierują się takimi wartościami jak środki utrzymania , warunki bytowe , perspektywy na przyszłość ) ( Jeżeli ludzie myślą w kategoriach wspólnych , to myślą w kategoriach rodziny ) Oznaczał panowanie aparatu partyjnego nad wszelkimi dziedzinami życia oraz przekształcenie państwa w dyktatorski reżim policyjny. Biurokracja partyjna, kontrolująca organizacje społeczne, administrację, gospodarkę, środki masowego przekazu, naukę, szkolnictwo, kulturę, siły zbrojne, milicję, stanowiła uprzywilejowaną warstwę stojącą najwyżej w hierarchii społecznej. Jednak nawet działacze partyjni poddani byli szczegółowej kontroli i inwigilacji przez podległy przywódcy państwa (w sposób bezpośredni lub pośredni) aparat bezpieczeństwa,...

Więcej o: Stalinizm

Praska wiosna 1968

Historia, Historia powszechna, Historia współczesna

Praska Wiosna była okresem politycznej liberalizacji w Czechosłowacji w roku 1968 (zaczęła się 5 stycznia), i trwała do czasu, gdy ZSRR i inni członkowie Układu Warszawskiego (Polska, NRD, Węgry i Bułgaria) dokonali inwazji z nocy 20 sierpnia na 21 sierpnia tego roku.  W Czechosłowacji okres zastoju i bezruchu przerwała praska wiosna. Śmierć Stalina nie wywołała w tym kraju zmian; w 1953 władze przejął Novotny; brak jakichkolwiek zmian doprowadził do coraz większego kryzysu wewnętrznego. -szef słowackich komunistów w Dubcek został dnia 4 stycznia nowym sekretarzem KCKPC z zapowiedział reformy pod hasłem "socjalizmu z ludzka twarzą "; doprowadził w styczniu 1968 do kryzysu w KC i ustąpienia Novotnego. -w marcu prezydentem został gen. Ludvik Svoboda -w kwietniu KPCz opublikowała dokument Czechosłowacka droga do socjalizmu, w którym deklarowała zerwanie z dziedzictwem stalinizmu i...

Więcej o: Praska wiosna 1968

Partie polityczne na ziemiach polskich

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa, Historia współczesna

„ Proletariat " . Na ziemiach polskich życie publiczne wkroczyło w nowy etap . W 1882 roku powstała w Warszawie pierwsza nowoczesna partia polityczna ( organizacja dążąca do władzy , posiadająca władze , członków i program ) . Była to partia „ Proletariat " założona przez Ludwika Waryńskiego . Stawiała sobie za cel wyzwolenie klasy robotniczej z burżuazyjnego ucisku . Po proletariackiej rewolucji nie miało być już więcej państw , ani narodów , problem niepodległości tracił więc znaczenie . „ Proletariat " był partią rewolucyjną i internacjonalistyczną . Nie zyskał szerszego uznania w polskim społeczeństwie . Nie działał też długo . Carska policja nie próżnowała . Już w następnym roku odbył się proces Proletariatczyków . Sam Waryński znalazł się w więzieniu , w którym po kilku latach zmarł . Tym niemniej powstanie partii miało duże znaczenie :...

Więcej o: Partie polityczne na ziemiach polskich

NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Historia współczesna

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, w skrócie NATO, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR.  Początki Sojuszu      W latach 1945-1949, stojąc przed naglącą potrzebą odbudowy gospodarczej, państwa zachodnioeuropejskie i ich północnoamerykańscy sojusznicy z niepokojem obserwowali ekspansjonistyczną politykę i metody Związku Sowieckiego. Po wykonaniu przyjętych w latach wojny zobowiązań redukcji potencjałów...

Więcej o: NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

1  |  2

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów