II wojna światowa

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Historia polski XX w do 1945 r.

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa

Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw Ententy ziemie polskie będzie można zjednoczyć pod panowaniem Rosji i uzyskać daleko idącą autonomię. Zwolennicy orientacji austro-węgierskiej, tj. socjaliści i ugrupowania galicyjskie, sądzili, że zwycięstwo państw centralnych pozwoli na połączenie zaboru rosyjskiego z Galicją i utworzenie trzeciego członu monarchii habsburskiej (koncepcja trialistyczna). Po wybuchu wojny zwolennicy orientacji austro-węgierskiej 16 VIII 1914 w Krakowie powołali Naczelny Komitet Narodowy, który przystąpił do organizowania Legionów Polskich; J.Piłsudski rozbudowywał Polską Organizację Wojskową. Władze Austro- Węgier, ze względu na stanowisko Niemiec, zachowywały dwuznaczny stosunek do sprawy polskiej. Rosja, która planowała po zwycięstwie w wojnie,...

Więcej o: Historia polski XX w do 1945 r.

Akcja "Burza"

Historia, Historia Polski, II wojna światowa

 Akcja "Burza" - akcja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem wojsk radzieckich, prowadzona na terenach II Rzeczypospolitej. Ze względu na szybkie postępy Armii Czerwonej w pobliże granic polsko-radzieckiej z 1943 stało się jasne, iż wyzwolenie Polski nie nastąpi z zachodu, lecz ze wschodu. Największy front miał się przetaczać przez Polskę, zapełniając wojskami wsie i miasta. Głównym celem rządu RP i Armii Krajowej było przygotowanie powszechnego powstania przeciw Niemcom w momencie załamanie się ich potęgi. W ostatniej dekadzie października 1943obradował w Londynie rząd emigracyjny z gen. Sosnkowskim. W listopadzie ostatecznie opracowano akcję pod kryptonimem „Burza": wzmożona częstotliwość akcji sabotażowych i dywersyjnych przeciw Niemcom wycofującym się z Polski,...

Więcej o: Akcja "Burza"

Powstanie warszawskie

Historia, Historia Polski, II wojna światowa

Powstanie warszawskie (1 sierpnia - 3 października 1944) - zakończone klęską wystąpienie zbrojne w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza", połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego głównym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych. Miało to uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz uzależnionych od Związku Radzieckiego, którego wojska właśnie zbliżały się do Warszawy, oraz zanegować międzyaliancki podział na strefy operacyjne w myśl którego Polska znajdowała się w strefie operacyjnej ZSRR i wojska...

Więcej o: Powstanie warszawskie

Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Starożytność, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa, Historia współczesna

 1.MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. 2.PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE 3.SŁOWIANIE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU 4.CESARSTWO OTTONÓW 5.POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO 6.PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO 7.WALKA O PRZODOWNICTWO W ŚWIECIE CHRZEŚCIJAŃSKIM - PAPIESTWO- CESARSTWO (XI - XII W.) 8.STANOWISKO POLSKI WOBEC WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM 9.POLSKA ZA PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 10.RUCH KRUCJATOWY XI - XIII W. 11.MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU 12.POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO 13.POLITYKA ZAGRANICZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO 14.ROZBICIE DZIELNICOWE W POLSCE I JEGO KONSEKWENCJE 15.PROCES ODBUDOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO W XIV W. DROGA DO KORONY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16.KRYZYS KOŚCIOŁA I PAPIESTWA I PRÓBY JEGO PRZEZWYCIĘŻENIA(XIV -Xvw.) - NIEWOLA AWINIOŃSKA 17.WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW...

Więcej o: Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów