Matura memento.pl

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm).

Język polski, Pozytywizm

Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdzalnych empirycznie. Rozwój pozytywizmu w Europie przypada na lata czterdzieste - siedemdziesiąte XIX w. Są to czasy gwałtownego rozwoju nauk i techniki, który to rozwój...

Futuryzm - główne założenia programowe.

Język polski, Okres Międzywojenny

We Włoszech i w Rosji rozwinął się kierunek zwany futuryzmem. Pierwszy manifest futurystyczny ogłosił poeta włoski Filippo Tomausa Marinetti w 1909 r.Futuryści nie szukali poprzedników, odcinali się od przeszłości i uważali się za awangardę nowych czasów. Byli zafascynowani nowoczesną cywilizacją urbanistyczno - techniczną i dążyli do oddania jej dynamiki przez radykalne przekształcenie poetyckiego języka. Zwalczając...

Nowelki i hasła pozytywistyczne

Język polski, Pozytywizm

Na kształt epoki pozytywizmu ułożyło się wiele czynników zarówno natury społecznej jak i politycznej. Skomplikowana sytuacja narodu polskiego w okresie zaborów, klęska kolejnych powstań i związane z nią represje, upadek życia gospodarczego i wiary w sens zbrojnego działania spowodowały, iż ówczesna literatura stała się odbiorem ogólnonarodowym nastrojów i rozczarowań. Dramat powstania styczniowego postawił pod znakiem...

Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej. Geneza "Moralności Pani Dulskiej"

Język polski, Młoda Polska

Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Stefania Korwin - Piotrowska) urodziła się jako córka ziemianina, właściciela Kiwierc i Podhajec (Wołyń) Wincentego Korwin - Piotrowskiego i Gabrieli z Karskich dnia 30 III 1857 roku. Otrzymała bardzo powierzchowne wykształcenie (2 lata spędzone w lwowskim Sacre Coeur i rok nauki pobieranej na pensji prowadzonej przez panią Horoszkiewiczową). W 1876 Zapolska poznała porucznika Fryderyka Wilhelma III...

Obrzędy i obyczaje chłopów

Język polski, Młoda Polska

Porządek życia chłopów rejmontowskich w dużej mierze dyktowany był przez prastare obyczaje i obrzędy. Niektóre z nich wywodziły się jeszcze z czasów pogańskich, inne ugruntowane zostały przez chrześcijaństwo. Niezależnie od pochodzenia, wszystkie obrzędy i obyczaje były ściśle przez chłopstwo przestrzegane, gdyż składały się one na wiejską tradycję. W tradycji tej, ze względu na jej starożytność, drzemała...

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów