Język polski

pierwsza  |  ...  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  ...  |  ostatnia


Gatunki literackie średniowiecza

Język polski, Średniowiecze

1. Epopeje średniowieczne: - "O Karolu Wielkim i jego 12 palladynach" - epopeja francuska - "O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu" - epopeja angielska oparta na podaniach celtyckich - "O karłach i Nibelungach strzegących skarbu w Repcie" - epopeja niemiecka - "Słowo o wyprawie Igora" - epopeja rosyjska 2. Nowe gatunki wprowadzone przez literaturę średniowieczną: kronika - gatunek prozy historiograficznej historiografia, opowieść o przeszłości, najczęściej z pozycji świadka lub na podstawie bezpośredniej relacji, podająca wypadki w sposób chronologiczny, łącząca relację o wydarzeniach z rozważaniami moralnymi, sięgająca po legendy i wiedzę historyczną; w kronice pojawiają się pewne cechy literackie: pierwiastki fikcji, narracyjność, niektóre obiego

Więcej o: Gatunki literackie średniowiecza

Realne i etymologiczne znaczenie wyrazów - omów zagadnienie na wybranych przykładach

Język polski, Średniowiecze

Etymologia to dział historii języka zajmujący się pochodzeniem wyrazów oraz ewolucją ich znaczenia i formy. Bóg (bog) - w "Legendzie o św. Aleksym" - z prasłowiańskiego oznacza bogactwo, szczęście oraz wtórne, pochodzące od tych wyrazów znaczenie: ten, który udziela bogactwa, szczęścia oraz bóstwo. Do dzisiaj zawarty jest ten człon w wyrazach bogaty, ubogi. Zboże - pochodzi od słowa Bóg, pierwotnie oznaczało bogactwo ogólnie, a dopiero później nabrało znaczenia bogactwa, majątku, dzisiejszego zboża. Od Zboża pochodzi prośba o Zbożny pobyt na ziemi, czyli o dostatnie życie. Święty - wyraz o genezie prasłowiańskiej, którego forma uległa niewielkim przekształceniom, ale nastąpiło przesunięcie jego znaczenia. Pierwotnie znaczył: silny, mocny, potężny (w kategoriach fizycznych). Po przyjęciu chrześcijaństwa zaczął on oznaczać

Więcej o: Realne i etymologiczne znaczenie wyrazów - omów zagadnienie na wybranych przykładach

Mit Wojny Trojańskiej

Język polski, Antyk

Początek tej historii zaczyna się na weselu Peleusa i Tetydy , na której bogini niezgody Eris rzuciła złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Między boginiami zawrzało. Najgłośniej krzyczały Atena, Hara i Afrodyta . Na sędzie tego sporu Zeus wyznaczył Parysa.Parys był synem Priama , Króla Troi. Wróżbici wyjaśnili małżonce króla , że syn którego urodzi stanie się przyczyną zagłady świata. I oddała go pasterzom aby go porzucili. Każda z bogiń zaoferował propozycję jeżeli to jej przyzna złote jabłko. Parys wybrał ofertę Afrodyty , która zaoferowała mu najpiękniejsza kobietę na ziemi Helenę. Nie długo po tym w Troi odbyły się igrzyska , które ów Parys wygrał . Jednak po kilku dniach odkryto jego pochodzenie. Jednak rodzina królewska zapomniała o klątwie i przyjęli go z powrotem. Teraz mógł wykonać swój plan . Dobrał sobie świtę i popłyną na Spartę . W Troi przyję

Więcej o: Mit Wojny Trojańskiej

Wykorzystanie motywów ludowych w preromantycznej balladzie Goethego "Król Olszyn". Dualistyczna koncepcja świata w balladzie.

Język polski, Romantyzm

Goethe mając 21 lat zetknął się z wybitną osobistością preromantyczną : Niemcem Herderem, który był poetą filozoficznym i historycznym, fascynującym się literaturą ludową. Dzięki niemu Goethe zetknął się po raz pierwszy z twórcami z kręgu preromantyzmu niemieckiego (czasów burzy i naporu). Herder rozbudził w nim również fascynacje pieśniami ludowymi, które jego zdaniem były wyrazem naturalnych wyobrażeń o człowieku. Goethe już wcześniej interesował się pieśniami Osjana, przebywając w Alzacji spisywał piosenki ludowe i coraz mocniej pozostawał pod ich urokiem. Na motywach pieśni ludowych zaczyna on tworzyć własne utwory kierując się postulatem Herdera, że lepiej tworzyć własne utwory, a niżeli poprawiać oryginalne, tym samym okaleczając je i pozbawiając pierwotnego piękna.Przykładem utworu w którym Goethe wraca do tego co pierwotne i naturalne jest "Król Olszyn". W pieśni tej od

Więcej o: Wykorzystanie motywów ludowych w preromantycznej balladzie Goethego "Król Olszyn". Dualistyczna koncepcja świata w balladzie.

"Pamiętniki" J.Ch. Paska jako dokument epoki

Język polski, Barok

Pamiętnikarstwo bujnie rozwinęło się w epoce baroku, a Pasek jest czołowym przedstawicielem tej odmiany literatury. "Pamiętniki" obejmują lata 1656-1688. W pierwszej części Pasek opisuje walki Czarnieckiego ze Szwedami, wojnę z Moskwą, czasy Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nie jest to dokument historyczny, bo wydarzenia te spisuje autor pod koniec życia, zawodzi go pamięć i miesza fakty, myli daty. W drugiej części "Pamiętników" Pasek przedstawia obrazy z życia ziemiańskiego, w których ujawnia się jako gospodarz i obywatel. Charakteryzują one mentalność szlachty, obrazują jej życie, zwyczaje. Daje tu autor portret Sarmaty, mówiąc o samym sobie. Pokazuje również postawę żołnierza, w której obok rycerskiej bojowości ujawnia sarmacką samowolę; także obrazki z rodzinnego życia, dostarczające wiedzy o zabawach i uroczystościach wiejskich, o zachowaniu się tam szlachty.

Więcej o: "Pamiętniki" J.Ch. Paska jako dokument epoki

pierwsza  |  ...  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów