Język polski

pierwsza  |  ...  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220


Sąd nad społeczeństwem polskim na podstawie III części "Dziadów".

Język polski, Romantyzm

Charakteryzując społeczeństwo polskie Mickiewicz przedstawia dwa środowiska : a) środowisko warszawskie (scena VII) b) środowisko wileńskie (scena VIII)W środowisku warszawskim Mickiewicz ukazuje dwie grupy. Pierwszą grupę stanowi grupka Polaków stojących przy drzwiach, którzy okażą się młodymi patriotami. Drugą grupę stanowi towarzystwo stolikowe składające się z : arystokratów, urzędników, wojskowych i literatów. Opisując salon warszawski Mickiewicz miał na myśli salon Wincentego Krasińskiego, ojca Zygmunta zaś opisując salon wileński - doktora Becna.Towarzystwo stołowe rozmawia na tematy błahe, interesują ich plotki, bale natomiast sprawy pastwa w ogóle ich nie obchodzą, boją się nawet o nich słuchać. Prześladowania są im obojętne i obce. Rozmowa toczy się po francusku ponieważ język narodowy uważają za prostacki, ludzi niższego pokroju. Nowosilcow jest

Więcej o: Sąd nad społeczeństwem polskim na podstawie III części "Dziadów".

Los polskiego emigranta w "Lirykach" Juliusza Słowackiego.

Język polski, Romantyzm

"Pogrzeb kapitana Meyznera"Twórczość Słowackiego nie cieszyła się na emigracji wielkim uznaniem. Sławę i rozgłos przyniósł mu dopiero "Beniowski" .Sława ta została ugruntowana wydanym w 1841 r. wierszem "Pogrzeb kapitana Meyznera" .Drukiem ukazał się on dopiero cztery lata później w "Głosie Wielkopolskim". Wśród emigrantów krążył on jednak w odpisach.Tytułowym bohaterem tego wiersza jest postać autentyczna kap. Józef Mayzner, uczestnik powstania listopadowego, później emigrant. 21 X 1841 r. zmarł on w paryskim szpitalu przebywając w nim od dłuższego czasu bez środków do życia. Z tego właśnie względy miał być on pochowany w zbiorowej, żebraczej mogile. Nie doszło do tego z inicjatywy F.Łubieńskiego, który zebrał wśród emigrantów potrzebne pieniądze i zorganizował "godny Meyznera" pogrzeb. Pogrzeb ten stał się patriotyczną manifestacją polskich emigrantów.Utwór ten

Więcej o: Los polskiego emigranta w "Lirykach" Juliusza Słowackiego.

Obrzędy i obyczaje chłopów

Język polski, Młoda Polska

Porządek życia chłopów rejmontowskich w dużej mierze dyktowany był przez prastare obyczaje i obrzędy. Niektóre z nich wywodziły się jeszcze z czasów pogańskich, inne ugruntowane zostały przez chrześcijaństwo. Niezależnie od pochodzenia, wszystkie obrzędy i obyczaje były ściśle przez chłopstwo przestrzegane, gdyż składały się one na wiejską tradycję. W tradycji tej, ze względu na jej starożytność, drzemała potężna siła, która stanowiła o tożsamości lipeckich chłopów. Od wieków postępowali w ten sam zwyczajowo utarty sposób i uznawali to postępowanie za słuszne. Siła chłopskich obyczajów była wielka. Przejawiały się one niemalże na każdym kroku podczas codziennego życia. Obyczaj przecież decydował nawet o zajmowanych miejscach w kościele w czasie nabożeństwa. Nikt nie ustalał tam żadnego porządku, a jednak mimo to regułą było, że pierwsze ławki najbliżej ołtarza zajm

Więcej o: Obrzędy i obyczaje chłopów

Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej. Geneza "Moralności Pani Dulskiej"

Język polski, Młoda Polska

Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Stefania Korwin - Piotrowska) urodziła się jako córka ziemianina, właściciela Kiwierc i Podhajec (Wołyń) Wincentego Korwin - Piotrowskiego i Gabrieli z Karskich dnia 30 III 1857 roku. Otrzymała bardzo powierzchowne wykształcenie (2 lata spędzone w lwowskim Sacre Coeur i rok nauki pobieranej na pensji prowadzonej przez panią Horoszkiewiczową). W 1876 Zapolska poznała porucznika Fryderyka Wilhelma III Konstantego Śnieżko Błockiego i wyszła za niego za mąż. Niedobrane małżeństwo szybko bo w 1881 roku rozpadło się, a ona wybrała karierę aktorską. Wyczerpująca praca i ciężkie przeżycia osobiste odbiły się na zdrowiu i systemie nerwowym pisarki. W 1888 roku próbowała Zapolska popełnić samobójstwo trując się fosforem. Kilka lat przebywała w Paryżu. W czasie pobytu w Krakowie w latach 1897 - 1898 poznała malarza Stanisława Janowskiego za którego w 1901 roku

Więcej o: Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej. Geneza "Moralności Pani Dulskiej"

Nowelki i hasła pozytywistyczne

Język polski, Pozytywizm

Na kształt epoki pozytywizmu ułożyło się wiele czynników zarówno natury społecznej jak i politycznej. Skomplikowana sytuacja narodu polskiego w okresie zaborów, klęska kolejnych powstań i związane z nią represje, upadek życia gospodarczego i wiary w sens zbrojnego działania spowodowały, iż ówczesna literatura stała się odbiorem ogólnonarodowym nastrojów i rozczarowań. Dramat powstania styczniowego postawił pod znakiem zapytania walkę o wolność. Starty materialne, biologiczne i moralne były tak wielkie, że przyczyniły się do całkowitego załamania duchowego, zwłaszcza że zaborcy wzmogli konsekwentnie represje, chcąc w ten sposób doprowadzić do wynarodowienia i wyniszczenia. Program pozytywistów w szczególności akcentował utylitaryzm, a więc działania zmierzające do podniesienia poziomu dobrobytu całego społeczeństwa, pracą użyteczną dla dobra ogółu. Protestowali oni przeciwko niesprawi

Więcej o: Nowelki i hasła pozytywistyczne

pierwsza  |  ...  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów