Język polski

pierwsza  |  ...  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220


Futuryzm - główne założenia programowe.

Język polski, Okres Międzywojenny

We Włoszech i w Rosji rozwinął się kierunek zwany futuryzmem. Pierwszy manifest futurystyczny ogłosił poeta włoski Filippo Tomausa Marinetti w 1909 r.Futuryści nie szukali poprzedników, odcinali się od przeszłości i uważali się za awangardę nowych czasów. Byli zafascynowani nowoczesną cywilizacją urbanistyczno - techniczną i dążyli do oddania jej dynamiki przez radykalne przekształcenie poetyckiego języka. Zwalczając tradycję gotowi bylli wyrzec się całego jej dorobku kulturalnego i zaczynać wszystko od nowa, stąd rodziło się ich zainteresowanie dla sztuki ludów pierwotnych. Nie zważając na to, że wielbiona przez nich cywilizacja techniczna jest też produktem wielowiekowego wysiłku myśli ludzkiej, łączyli jej kult z kultem prymitywu. W sztuce ich jeszcze silniej niż u ekspresjonistów dochodził do głosu czynnik irracjonalny i żywiołowa spontaniczność.Futuryzm nie był ruc

Więcej o: Futuryzm - główne założenia programowe.

Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm).

Język polski, Pozytywizm

Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdzalnych empirycznie. Rozwój pozytywizmu w Europie przypada na lata czterdzieste - siedemdziesiąte XIX w. Są to czasy gwałtownego rozwoju nauk i techniki, który to rozwój pozwala człowiekowi wierzyć w niemal nieograniczone możliwości rozumu ludzkiego w wykrywaniu praw rządzących przyrodą, życiem jednostek i grup społecznych. Pozytywiści widzą społeczeństwo jako wytwór przyrody, w którym rządzą takie same prawa jak w świecie zwierzęcym lub jakimkolwiek organizmie żyjącym. Drogę ku postępowi, ku szczęściu społeczeństw, widzą w rozwoju nauki, która jest w stanie zmienić los jednostek, jak i wnieść na wyższy stopień rozwoju całe s

Więcej o: Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm).

"Chłopi" Władysława Reymonta jako swoista epopeja wsi.

Język polski, Młoda Polska

"Chłopi" Władysława Reymonta to epopeja, gdyż są tu spełnione wszystkie cechy tego gatunku literackiego. Jest to obszerny utwór powieściowy przedstawiający realistyczny obraz społeczeństwa chłopskiego w przełomowych momentach historycznych (rusyfikacja, wspomnienia o powstaniu styczniowym) i społecznych (rodzi się świadomość klasowa chłopów). Na to wskazuje obszerny obraz wsi, dynamiczny i statyczny charakter życia wiejskiego. Bogactwo szczegółów dotyczących pracy, zabaw, obrzędów, obowiązujących konwenansów, poczucia estetycznego ludu. Przedstawione rozwarstwienie wsi i konflikty są ukazane w perspektywie historycznej, co ma wartość dla realizmu powieści. Szeroki rozmach epicki wskazuje na epopeję życia wsi. O postawie epickiej decydują trzy czynniki: - możliwie najpełniejsza znajomość przedstawionego środowiska, - zdolność całościowego jego ujęcia (zarówno gd

Więcej o: "Chłopi" Władysława Reymonta jako swoista epopeja wsi.

Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H.Sienkiewicza?

Język polski, Pozytywizm

Oczywiście najazd Szwedów na Polskę w polowie XVII w. Dokładnie powieść obejmuje dwa lata najazdu szwedzkiego, zwanego przez autora potopem 1655 1656 rok.. Centralnym wydarzeniem historycznym w powieści jest obrona Jasnej Góry. Występującą w Potopie historyczne postacie: - Król Jan Kazimierz - Królowa Maria Kazimiera - Radziwiłowie (Janusz i Bogusław) - Karol Gustaw - Ksiądz Kordecki Dodać można, że większość fikcyjnych postaci ma swoje historyczne prototypy. Np. Kmicic w rzeczywistości miał na imię Samuel a nie Andrzej. Był taki chorąży Olszański, żołnierz dobry lecz niezdyscyplinowany, który nawet został skazany na banicję. Karę zdjęto z żołnierza za udział w walce ze szwedami. Był Samuel Kmicic uczestnikiem konfederacji przeciwko stronnikowi szwedów Januszowi Radziwiłowi. Słowem wszystko mniej więcej się zgadza. Z kolei Mały Rycerz Pan Woło

Więcej o: Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H.Sienkiewicza?

Motyw Ikara w polskiej literaturze współczesnej oraz moich przemyśleniach

Język polski, Współczesność

Mimo iż tytuł pracy nakazywałby ograniczyć się wyłącznie do literatury, pragnę, tytułem wstępu, rzucić szersze nieco światło na problem mitu ikaryjskiego w sztuce. Nie jest to tylko niczym nie uzasadniony mój kaprys. To po prostu konieczność, bez której ciężko będzie przeprowadzić dalsze rozważania nad motywem Ikara w literaturze polskiej. Chcę przywołać w tym miejscu przed oczy czytelnika słynny obraz Pietera Brueghela "Pejzaż z Ikarem". Malowidło to jest punktem zaczepienia, z którego wywodzi swe przemyślenia na temat mitu ikaryjskiego wielu późniejszych twórców. Otóż, obraz ten przedstawia na pierwszy rzut oka całkiem zwykły krajobraz. Na pierwszym planie widzimy chłopa orzącego wołem zagon ziemi. Gdzieś dalej pasterz strzeże swej trzody, po morzu pływają okręty, głęboko w tle jakieś miasto tętni swoim zwykłym, codziennym rytmem. Tytułowego Ikara bardzo ciężko w

Więcej o: Motyw Ikara w polskiej literaturze współczesnej oraz moich przemyśleniach

pierwsza  |  ...  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów