Język polski

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Tematyka wiejska w twórczości Reja i Kochanowskiego

Język polski, Odrodzenie

"Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego to utwór liryczny o charakterze wyraźnie sielankowym. Składa się z krótkiego wstępu, opisującego obchody Sobótki na wsi w wieczór świętojański; potem następują pieśni dwunastu panien. Obok nuty miłosnej w pieśniach poszczególnych panien brzmi pochwała życia na wsi, tak dobrze znana nam z utworu M. Reja "Żywot człowieka poczciwego". Panna VI. Pieśń opisuje okres lata: gorącego, gdy "mdłe bydło szuka cienia i cieknącego strumienia" oraz zbiorów, po których przychodzi czas odpoczynku; gdy będą już pełne stodoły, to gospodarze w okresie zimy będą mieli czas na wzajemne odwiedziny. Panna XII (ostatnia). "Wsi spokojna, wsi wesoła! Któr

Więcej o: Tematyka wiejska w twórczości Reja i Kochanowskiego

Wybrani przedstawiciele literatury współczesnej

Język polski, Współczesność

LEOPOLD STAFF (1878-1957) - w klasycyzującej liryce refleksyjno-filozoficznej łączył spontaniczną afirmację życia z postawą sceptyka-humanisty; - zbiory: "Sny o potędze", "Wysokie drzewa", "Martwa pogoda", "Wiklina"; - dramat poetycki "Skarb"; - "Pierwsza przechadzka" - wiersz napisany po zbombardowaniu Warszawy; - poeta pełen optymizmu, głoszący pochwałę życia. KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI (1905-1953) - utwory przesycone nastrojowym liryzmem, fantastyką i groteskowo-absurdalnym humorem; - wiersze: zbiór "Zaczarowana dorożka"; - pieśni, poematy: "Niobe", "Wit Stwosz"; - "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte". KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - poeta, czołowy liryk pokolenia wojennego; - wyraża tragiczne przeżycia swojego pokolenia;

Więcej o: Wybrani przedstawiciele literatury współczesnej

"Echa leśne" S. Żeromskiego a archetyp "Antygony"

Język polski, Młoda Polska

Pierwszą część utworu stanowi realistyczny obraz, przedstawiający ludzi różnych stanów, zebranych przy leśnym ognisku w Górach Świętokrzyskich. Spotykają się tam: dymisjonowany generał carski i oficjaliści dworscy, urzędnicy gminni oraz narrator - uczeń gimnazjalny. Stopniowo w tok luźnej rozmowy wdzierają się echa powstania. Z pamięci rozmówców wyłania się postać bohaterskiego kapitana Rymwida, pochowanego w pobliskiej mogile. Z relacji kapitana Rozłuckiego słuchacze dowiadują się, iż Rymwid, bratanek generała, rzucił służbę w armii carskiej, by wziąć udział w powstaniu, a następnie został ujęty i skazany na śmierć przez swego stryja. Wydarzenie to stanowi w noweli tragiczny konflikt. Polega on na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Każde posunięcie bohatera zbliża go do katastrofy, jest on uwikłany w konflikt między

Więcej o: "Echa leśne" S. Żeromskiego a archetyp "Antygony"

Wyznaczniki gatunkowe dramatu romantycznego.

Język polski, Romantyzm

Dramat romantyczny był najbardziej cenionym gatunkiem w okresie romantyzmu. U źródeł dramatu romantycznego stał dramat Szekspirowski, który był niejako jego pierwowzorem. Cechy dramatu romantycznego : 1) Zerwanie z zasadą trzech jedności a) czasu (więcej niż 24 godziny) b) miejsca (cela, więzienie, klasztor bazylianów) c) akcji (jest wielowątkowa) 2) Kompozycja utworu luźna, fragmentaryczna, występują epizody, które mogą tworzyć samodzielne całości (Wielka Improwizacja, Sprawa Rollinsona) 3) Kompozycja otwarta - sceny i zdarzenia nie są powiązane w ciąg przyczynowo - skutkowy. Występują luki czasowe. Akcję oglądamy jakby we fragmentach. Zakończenie nie przynosi ostatecznego rozwiązania (końcowa wizja Konrada wśród skazańców niczego nie wyjaśnia)4) Występują istoty fantastyczne i zjawiska nadprzyrodzone (diabły, widzenia, sceny mistycz

Więcej o: Wyznaczniki gatunkowe dramatu romantycznego.

"Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe

Język polski, Romantyzm

"Oda..." odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświeceniem (konieczność podporządkowania jednostki społeczeństwu; utylitaryzm, wiara w możliwość ulepszenia świata, ideały przyjaźni, jedności), odwołuje się do gatunku - ody, motywów mitologicznych - Heraklesa, Hebe, z drugiej strony - tworzy romantycznego przywódcę. Osobowość ta z entuzjazmem wzywa młodych do przemiany starego świata, egoizmowi "starych" przeciwstawia altruizm "młodych". Poeta kieruje hasło: "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; łam czego rozum nie złamie". Kompozycja utworu opiera się na antynomiach (jasność - ciemność, piekło - niebo, postęp - zacofanie) - Mickiewicz podkreśla, iż światem rządzą sprzeczności. Romantyk ma dar widzenia przyszłości - jest profetą. Ballada "Romant

Więcej o: "Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów