Młoda Polska

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia


Stefan Żeromski wobec przeszłości narodowej

Język polski, Młoda Polska

Stefan Żeromski ("Echa leśne", "Rukiw", "Nokturn") zwraca uwagę na małe tragedie jednostek, demitologizuje powstanie, ukazuje zwykłą prozę wydarzeń - historia skazuje ludzi na taki los, wobec niej są bezsilni; podkreśla kwestię tragicznego wyboru słusznej drogi, uważa, że powstanie spotkało się z niezrozumieniem chłopów, nieświadomych politycznie - wini za to społeczeństwo. Pokazuje, że był to zryw skazany na klęskę, gdyż nie było wspólnej walki szlachty i chłopów. Społeczeństwo nie chce walczyć, woli pozostać w dobrych stosunkach z zaborcą, jest nieoświecone (chłopi). Żeromski podkreśla heroizm uczestników powstania i jednocześnie kontrastujący z tym obraz społeczeństwa. Społeczeństwa samolubnego, myślącego tylko o przyziemnych sprawach i wartościach, które zapomniało o przeszłości ("Nokturn"). Autor ma jednak nadzieję, że idea przetrwa.

Więcej o: Stefan Żeromski wobec przeszłości narodowej

Świat snu czy świat dorosłych widziany oczami dziecka - interpretacje "Alicji w krainie czarów"

Język polski, Młoda Polska

Gdybyśmy oparli wszelkie treści oraz przesłanie zawarte w "Alicji w Krainie Czarów" tylko na sferze rozumowej, to doszlibyśmy (bardzo słusznie zresztą) do wniosku, iż dzieło to obraca się w strefie pomiędzy snem i przejściowym stanem półsennym. We śnie w umyśle ludzkim możliwe są całkiem nieuporządkowane i pozornie nielogiczne wyobrażenia, które mają swoje źródło w podświadomości ludzkiej (wg Zygmunta Freuda). Ukryte przed światłem dziennym, innymi ludźmi i przed samym sobą pragnienia i żądze mogą znaleźć zaspokojenie jedynie w marzeniach sennych. Rozważając granicę między snem i przejściowym stanem półsennym, zauważamy bliskie jej pokrewieństwo z obłędem. Tym często tłumaczy się absurdy stanowiące w większej mierze treść książki. Bardzo charakterystycznym tego przykładem jest rozmowa Alicji z Kotem z Cheshire, który mówi: "Wszyscy tu jesteśmy stuknięci (...) Musisz być obłąkana -...

Więcej o: Świat snu czy świat dorosłych widziany oczami dziecka - interpretacje "Alicji w krainie czarów"

Wiersz Charlesa Baudelaire'a "Sonet jesienny"

Język polski, Młoda Polska

Wiersz "Sonet jesienny" jest apoteozą miłości fizycznej przy jednoczesnym odrzuceniu uczucia. "Pytają mnie twe oczy (uosobienie), przejrzyste od wody (hiperbola)" - poeta stwierdza, że domaganie się wyznań przez jego kochankę jest zbyteczne i jedynie szkodzi temu związkowi i nudzi poetę ("Moją duszę nużą..."), gdyż nie jest on zainteresowany kontaktem intelektualnym czy też uczuciowym, ale jedynie "zwierząt antyczną pogodą" (metonimia), czyli schopenhauerowskim popędem. "Serca czarnym sekretom wyznania nie służą" - nie są tu potrzebne żadne rozmowy, ponieważ "potępieniec się wzdraga przed wspólną podróżą", czyli przed życiem we dwoje; ale zadowala się "snu osłodą" (epitet), ukradkowymi, spędzonymi na fizycznej miłości nocami. "Wstrętne mu namiętności i sprytu dowody" - podmiot liryczny nie ma ochoty dowodzić swej odwagi przed "damą swego serca", ale mówi do niej: "Kochajmy się łagodnie", tzn. bez wyjaśnień i...

Więcej o: Wiersz Charlesa Baudelaire'a "Sonet jesienny"

Motyw samotnej duszy i udręczonej jednostki w poezji modernistycznej

Język polski, Młoda Polska

"Na Anioł Pański" (Kazimierz Przerwa-Tetmajer) - wiersz smutny, przygnębiający pesymizmem; refleksje nad przemijaniem życia ludzkiego - smutne, bezcelowe, beznadziejne. Symbolem życia ludzkiego i przemijania jest rzeka, reszta jest jego tłem; motyw osmętnicy (neologizm) i jej wędrówka, symbolizujące los ludzki, życie, które kończy się zawsze na cmentarzu; obraz duszy idącej przez pola, analogiczny do osmętnicy (podobne drogi i obraz). "Deszcz jesienny" (Leopold Staff) - typowy tematycznie i nastrojowo dla poezji Młodej Polski - melodyjność, monotonia, bezsens życia, depresja; zarysowuje się tu wyraźny wpływ Schopenhauera - odnosi się wrażenie, że życie to bezsensowna, nie kończąca się wędrówka w ciemną dal, towarzyszą jej smutek, żal, cierpienie, niszczenie wszystkiego, co piękne i radosne; wiersz jest pejzażem wewnętrznym, trzy obrazy pogłębiają nastrój.

Więcej o: Motyw samotnej duszy i udręczonej jednostki w poezji modernistycznej

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów