Odrodzenie

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia


Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej

Język polski, Odrodzenie

Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała, harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich. Mikołaj Rej temat wiejski rozwinął w "Żywocie człowieka poczciwego", nadając mu uniwersalny charakter. Powołaniem człowieka, w myśl humanistycznych koncepcji Mistrza z Nagłowic, jest życie zgodne z prawami natury. Opisując rok przyrodniczy podzielony na wzór kalendarza biologicznego (cztery pory roku), artysta przedstawił kolejne fazy życia ludzkiego w sposób adekwatny do zjawisk naturalnych. Człowiek jest gospodarzem organizującym przyrodę i z tej przyrody zarazem czerpiącym korzyści materialne i duchowe. Wieś w "Żywocie człowieka poczciwego", jako miejsce gospodarskiego trudu i gospodarskiego owocobrania, służy Rejowi do przedstawienia...

Więcej o: Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej

Patriotyzm w utworach Piotra Skargi

Język polski, Odrodzenie

Piotr Skarga, pisarz kaznodzieja główny ideolog polskiej kontrreformacji. Tworzący w epoce renesansu. W 1568 roku został jezuitą, czyli przedstawicielem zakonu powołanego do walki z herezją. Za główną przyczynę niedomagań Rzeczypospolitej uważał szerzące się prądy reformacyjne. Za cel obrał sobie walkę z różnymi odłamami religijnymi. Jednym z najwybitniejszych jego utworów są kazania sejmowe, w których zawarł wszelkie swoje poglądy polityczne jak również drogę do naprawy kraju. W utworze tym Skarga zwraca się przeciwko reformacji oraz zasadniczym prądom wieku XVI. Celem jego było obronić wszechwładzę sejmu, nadać królowi władzę absolutną, przywrócić jedność religijną, zmniejszyć przywileje szlachty oraz usunąć wszelkie prawa niesprawiedliwe. Np. w kazaniu drugim Skarga ukazuje miłość do ojczyzny, śmiało krytykując interesowność i brak patriotyzmu u szlachty. Autor porównuje tu ojczyznę do tonącego okrętu,...

Więcej o: Patriotyzm w utworach Piotra Skargi

Bogacwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego.

Język polski, Odrodzenie

Fraszki są to drobne utwory wierszowane, najczęściej o treści żartobliwej, humorystycznej znane już w antyku. Ich nazwa pochodzi z języka włoskiego (frasca) i oznacza gałązkę. Bohaterami fraszek Kochanowskiego są zwykli, przeciętni ludzie, których wady, np. ciągoty do alkoholu, traktowane są z przymróżeniem oka. "O żywocie ludzkim" We fraszce tej autor porównuje ludzkie życie krótkiego, ulotnego nietrwałego i niepewnego tworu. Mówi, że uroda, moc, pieniądze, sława nie są nadrzędnymi dobrami i przeminą bezpowrotnie. "Raki" W utworze tym Kochanowski pochwala cnoty i wartości kobiet, takie jak stałość w uczuciach, niezdolność do zdrady, niedocenianie dóbr materialnych. Fraszka czytana wspak krytykuje wady kobiet. "Do Mikołaja Firleja" Tytuł tej fraszki jest mylący, ponieważ w utworze tym J. Kochanowski scharakteryzował swoją osobowość jako poety. Przedstawił przywilej używania przez pisarza wyrazów nieprzyzwoitych. "Na...

Więcej o: Bogacwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego.

Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w "Żeńcach" Szymona Szymonowica.

Język polski, Odrodzenie

Szymon Szymonowic pochodził ze średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej i jako pisarz był jednym z nielicznych, nieposiadających tytułu szlacheckiego. Otrzymał go nieco później za pomoc w organizowaniu Uniwersytetu Zamojskiego. Większą część utworów napisał w łacinie. Po polsku stworzył zbiór "Sielanek", który zawierał 20 utworów i został wydany w 1614 roku. Sielanka jako utwór literacki wywodzi się ze starożytności. Wergiliusz napisał wtedy "Bukoliki". Miały one charakter konwencjonalny, umowny. Ich bohaterowie nie byli autentycznymi wieśniakami. Najczęściej ludzie wykształceni przebierali się za ubogich mieszkańców wsi. Taki sam charakter ma "Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego. Szymonowic zmienia charakter sielanki. Staje się ona szczera i bardziej realistyczna, a zarazem traci swoją pierwotną wesołość. Tekst ma formę dialogu prowadzonego przez Oluchnę i Pietruchę, które żną zboże na pańskim polu....

Więcej o: Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w "Żeńcach" Szymona Szymonowica.

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów