Odrodzenie

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia


Bóg w liryce Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego

Język polski, Odrodzenie

W twórczości M. Sępa-Szarzyńskiego doszła do głosu jego głęboka pobożność, poczucie nietrwałości doczesnego życia oraz kult Matki Boskiej. Życie ludzkie pojmował jako ustawiczny ból, ciągłą walkę ducha z Szatanem ("O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i własnym ciałem"). Sytuacja człowieka ustawicznie doświadczanego hiobowym cierpieniem jest w istocie dramatyczna, dlatego, aby przetrwać, należy zdobyć się na heroizm podjęcia walki z pokusami i w pełni zaufać Bogu, którego wyroki są nieprzeniknione. W sonetach Szarzyńskiego pojawiły się także skłonności mistyczne (spotęgowane przez chorobę), wyrażające się w pragnieniu bezpośredniego obcowania z Bogiem. Tworzył w okresie późnego renesansu, w stylu manierystycznym, lecz pewne cechy tych utworów są zwiastunami baroku - m.in. zwrot ku potędze Boga (tu barok nawiązuje do średniowiecza). Szarzyński pokazuje, że jedynym celem życia ludzkiego...

Więcej o: Bóg w liryce Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego

Troska o losy ojczyzny w literaturze okresu odrodzenia

Język polski, Odrodzenie

Odrodzenie to epoka w dziejach kultury, w której odrodziło się życie ludzkie w najważniejszych jego przejawach oraz nastąpił "złoty wiek" kultury i literatury. Literatura renesansowa ukształtowana w opozycji do średniowiecza, według wzorów przejętych z kultury antycznej, była wynikiem procesu zapoczątkowanego w XIV w. we Włoszech przez Dantego i Petrarkę. W rozwoju literatury renesansowej zarysowały się dwa nurty - renesansowy oraz kontynuujący tradycje średniowieczne, nie zawsze sprzeczne z nowymi, rodzącymi się ideałami XV i XVI wieku, których przykładem może być kult rycerstwa czy też realistyczna obserwacja codzienności. Elementem scalającym różnorodne zjawiska była przejawiająca się w nich myśl humanistyczna, kierująca zainteresowania na doczesne sprawy ludzkie i kreująca nowy, oparty na koncepcjach antycznych, ideał piękna. Renesans jest prądem obejmującym sumę objawów nowożytnych przemian w rozmaitych...

Więcej o: Troska o losy ojczyzny w literaturze okresu odrodzenia

Sprawy ojczyzny i państwa w twórczości przedstawicieli odrodzenia w Polsce.

Język polski, Odrodzenie

Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym jego dziełem są "Kazania sejmowe". Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa polskiego. Jako katolik i patriota autor walczył o przywrócenie jedności religijnej w Polsce, wzmocnienie władzy królewskiej oraz usunięcie krzywd społecznych i praw niesprawiedliwych. Osiem "Kazań sejmowych" to osiem rozdziałów rozprawy politycznej o najważniejszych niedomaganiach Rzeczypospolitej, o sposobach ich przezwyciężania. W kazaniach wtórych "O miłości ku ojczyźnie" wylicza sześć chorób Polski. Są to: brak miłości ojczyzny, brak zgody politycznej, anarchia religijna, osłabienie władzy królewskiej, niesprawiedliwe prawa i bezkarność grzechów jawnych. Dalszy ciąg kazania poświęca autor pierwszej chorobie, tzn. "nieżyczliwości ludzkiej ku Rzeczypospolitej",...

Więcej o: Sprawy ojczyzny i państwa w twórczości przedstawicieli odrodzenia w Polsce.

Stosunek do Boga - Mikołaj Sęp Szarzyński

Język polski, Odrodzenie

Najwybitniejszym twórcą poezji katolickiej, epoki renesansu był Mikołaj Sęp Szarzyński. W 1601 roku został wydany przez jego brata niewielki tomik poezji zatytułowany "Rytmy albo Wiersze polskie". Jest on poetą tworzącym na pograniczu dwóch epok: renesansu i baroku. Fascynował go temat śmierci, motyw zwątpienia, przelotności wszelkich dążeń i doznań. W sonecie "O nietrwałej miłości świata tego" poeta przedstawia swoje przemyślenia nad dramatycznym konfliktem między miłością świecką a miłością świętą. Dla Szarzyńskiego nie liczy się bogactwo, czy rozkosz lecz najważniejszym celem jest dążenie do Boga. Wartości takie jak uroda czy bogactwo z biegiem czasu przeminą, zniszczeją więc należy szukać tego co trwałe. Takim celem życia może być umiłowanie Boga jako stwórcy tak pięknego świata. W utworze pt. "O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem", poeta ukazuje ludzkie życie jako nieustraszoną...

Więcej o: Stosunek do Boga - Mikołaj Sęp Szarzyński

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów