Okres Międzywojenny

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Futuryzm - główne założenia programowe.

Język polski, Okres Międzywojenny

We Włoszech i w Rosji rozwinął się kierunek zwany futuryzmem. Pierwszy manifest futurystyczny ogłosił poeta włoski Filippo Tomausa Marinetti w 1909 r.Futuryści nie szukali poprzedników, odcinali się od przeszłości i uważali się za awangardę nowych czasów. Byli zafascynowani nowoczesną cywilizacją urbanistyczno - techniczną i dążyli do oddania jej dynamiki przez radykalne przekształcenie poetyckiego języka. Zwalczając tradycję gotowi bylli wyrzec się całego jej dorobku kulturalnego i zaczynać wszystko od nowa, stąd rodziło się ich zainteresowanie dla sztuki ludów pierwotnych. Nie zważając na to, że wielbiona przez nich cywilizacja techniczna jest też produktem wielowiekowego wysiłku myśli ludzkiej, łączyli jej kult z kultem prymitywu. W sztuce ich jeszcze silniej niż u ekspresjonistów dochodził do głosu czynnik irracjonalny i żywiołowa spontaniczność.Futuryzm nie był ruchem jednolitym. Pojawił się niemal równocześnie w...

Więcej o: Futuryzm - główne założenia programowe.

Poezja awangardy

Język polski, Okres Międzywojenny

Julian Przyboś "Dachy" to typowy przykład wiersza realizującego główne założenia poetyckie awangardy krakowskiej. Jednym z najważniejszych punktów tego programu był postulat "3 x M": miasto, masa, maszyna jako głównych tematów w poezji. W "Dachach" na plan pierwszy zdecydowanie wysuwa się pierwszy element tego hasła. Nietrudno zorientować się, że wiersz jest wyrazem zachwytu poety nad rozwijającą się cywilizacją, rozrastającym się miastem, rozbudowywanymi ulicami. Miasto w wierszu uległo antropomorfizacji. Ukazany został proces rodzenia się miasta, jego dojrzewania i rozrastania. Szczególny nacisk położony został na rozwój cywilizacji. Przyboś używa tu wielu geometrycznych pojęć, przedstawiając obraz miasta zbudowanego z brył. Wiersz, poprzez użycie wielu wyrazów dźwiękonaśladowczych, oddawać ma życie miasta. "Cieśle". Utwór jest metaforą, przyrównującą pracę poety do pracy cieśli. Twórca świadomie kształtuje...

Więcej o: Poezja awangardy

Życie i twórczość Zofii Nałkowskiej. Geneza i kompozycja "Granicy"

Język polski, Okres Międzywojenny

Zofia Nałkowska Urodziła się w Warszawie w 1884 roku, a zmarła w 1954 roku. Dzieciństwo spędziła w domu ojca Wacława, geografa i intelektualisty, gdzie stykała się z wybitnymi ludźmi. Ukończyła prywatną pensję w Warszawie i uczęszczała na wykłady tajnego Uniwersytetu Latającego. Twórczość literacką rozpoczęła w wieku kilkunastu lat (pierwsze poezje 1898, pierwsze opowiadania 1903 roku). Wcześnie też włączyła się do działalności społecznej środowiska. Należała do współzałożycieli Związku Zawodowego Literatów Polskich i Pen Clubu, była członkiem Polskiej Akademii Literatury. Od 1933 należała do zespołu literackiego Przedmieście. Słynęła z opiekuńczego stosunku do młodych twórców, którym ułatwiała debiuty, pomagała w starcie literackim m.in. Schulzowi i Uniłowskiemu. Zainteresowała się też Gombrowiczem. Podczas okupacji mieszkała w Warszawie, po wyzwoleniu w Krakowie i Łodzi, od 1950 pracowała w Głównej...

Więcej o: Życie i twórczość Zofii Nałkowskiej. Geneza i kompozycja "Granicy"

Literatura polska w obliczu niepodległości

Język polski, Okres Międzywojenny

Przyznać trzeba, że więcej w polskiej literaturze mowy było o niepodległości przed jej uzyskaniem, niż po utworzeniu niezawisłego państwa polskiego. Kiedy już udało się Polakom Polskę odzyskać, zaczęli sprawiać takie wrażenie, jakby nie wiedzieli, co z tą podarowaną przez historię, wyśnioną przez cztery pokolenia, niepodległością uczynić. Czas pokazał jedno. Wybić się na niepodległość to dopiero początek. Dalej przed narodem otwiera się długa i trudna droga do utworzenia państwa, o którym każdy mógłby z dumą powiedzieć: "To mój kraj!". Do państwa, w którym nędza i społeczna niesprawiedliwość nie miałyby miejsca. Utworzenie takiego państwa jest o tyle trudne, że podczas jego budowy naród stoczyć musi walkę najcięższą - z samym sobą - z własną słabością, ze swymi uprzedzeniami, zabobonami, z różnicami, jakie w nim występują i które czynią go słabym i skłóconym. Polska po odzyskaniu...

Więcej o: Literatura polska w obliczu niepodległości

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów