Okres międzywojenny

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6


Powstanie wielkopolskie i Traktat wersalski

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny

Powstanie wielkopolskie Było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Powstanie wielkopolskie jest też ostatnim etapem tak zwanej "najdłuższej wojny nowoczesnej Europy" Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią. W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszcze sporo niemieckich urzędników. Polacy nie mieli pewności, czy Wielkopolska zostanie przyznana do Polski. Postanowili nie czekać, a sami rozstrzygnąć o przynależności do Polski. Na początku grudnia 1918 roku zwołano w Poznaniu Sejm Dzielnicowy, który uchwalił włączenie Poznania i okolic do państwa polskiego. Wybrana przez Sejm Naczelna Rada Ludowa organizowała administrację polską. Jednak Niemcy nie ustępowali i organizowali...

Więcej o: Powstanie wielkopolskie i Traktat wersalski

Powstanie niepodległej Polski

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny

Kwestia niepodległej Polski była postanowiona, ale utworzenie państwa było trudne. Podział na trzy państwa. Różny okres wyzwolenia. W każdym zaborze różne ośrodki władzy. Dlatego proces ten zajmował dużo czasu. Najwcześniej ziemie zaboru austriackiego. Zaczęły się walki o granicę w galicji między Polską a Ukrainą. Ukraińcy chcieli ten obszar włączyć do siebie. 1 litopada 1918 ukraińcy zajmują Lwów. Proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Niezgadzają się Polacy. Po trzech tygodniach walk Polacy wypierają Ukraińców. Walczących polaków wspierają odziały z galicji zachodniej w tym młodzież.  Najpóźniej wyzwolił się zabór Pruski. 27 grudnia 1918 wybócha powstanie Wielkopolskie (spontanicznie)Zaczęło się gdy Paderewski zatrzymał się w Poznańiu w drodze dw W-wy. Ogromna radość Polaków. Niemcy zrywają polskie flagi co wywołuje oburzenie...

Więcej o: Powstanie niepodległej Polski

Polska w XX wieku do roku 1945

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa

Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw Ententy ziemie polskie będzie można zjednoczyć pod panowaniem Rosji i uzyskać daleko idącą autonomię. Zwolennicy orientacji austro-węgierskiej, tj. socjaliści i ugrupowania galicyjskie, sądzili, że zwycięstwo państw centralnych pozwoli na połączenie zaboru rosyjskiego z Galicją i utworzenie trzeciego członu monarchii habsburskiej (koncepcja trialistyczna). Po wybuchu wojny zwolennicy orientacji austro-węgierskiej 16 VIII 1914 w Krakowie powołali Naczelny Komitet Narodowy, który przystąpił do organizowania Legionów Polskich; J.Piłsudski rozbudowywał Polską Organizację Wojskową. Władze Austro- Węgier, ze względu na stanowisko Niemiec, zachowywały dwuznaczny stosunek do sprawy polskiej. Rosja, która planowała po zwycięstwie w wojnie,...

Więcej o: Polska w XX wieku do roku 1945

Partie polityczne na ziemiach polskich

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa, Historia współczesna

„ Proletariat " . Na ziemiach polskich życie publiczne wkroczyło w nowy etap . W 1882 roku powstała w Warszawie pierwsza nowoczesna partia polityczna ( organizacja dążąca do władzy , posiadająca władze , członków i program ) . Była to partia „ Proletariat " założona przez Ludwika Waryńskiego . Stawiała sobie za cel wyzwolenie klasy robotniczej z burżuazyjnego ucisku . Po proletariackiej rewolucji nie miało być już więcej państw , ani narodów , problem niepodległości tracił więc znaczenie . „ Proletariat " był partią rewolucyjną i internacjonalistyczną . Nie zyskał szerszego uznania w polskim społeczeństwie . Nie działał też długo . Carska policja nie próżnowała . Już w następnym roku odbył się proces Proletariatczyków . Sam Waryński znalazł się w więzieniu , w którym po kilku latach zmarł . Tym niemniej powstanie partii miało duże znaczenie :...

Więcej o: Partie polityczne na ziemiach polskich

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów