Omów cechy epopei jako gatunku literackiego na dowolnym przykładzie

Język polski, Antyk

Epopeja (epos) to rozbudowany utwór wierszowany, przedstawiający mitycznych, legendarnych, historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności narodowej. Na plan pierwszy wysuwa się fabuła, narrator - wszechwiedzący i obiektywny, który ujawnia się w inwokacji. Styl podniosły, dostosowany do heroicznych czynów bohaterów, obfituje w realistyczne opisy ważnych przedmiotów i sytuacji. Klasycznym przykładem epopei jest "Iliada" , która pierwotnie przeznaczona była do głośnej recytacji - pisana heksametrem składającym się z daktyli lub spondejów. Narrator przedstawia wydarzenia z epickim dystansem, nie komentuje ich, nie ocenia. Rozbudowane porównania, tworzące obrazy poetyckie i podnoszące nastrój (pojedynek Achillesa z Hektorem). Dokładność opisu - każda sytuacja opisywana kolejno (nie przedstawia czynności równoczesnych), każdy gest, szczegół. Bohaterowie są herosami - półbogami, są wyidealizowani. Inwokacja skierowana jest do bogów. Występuje paralelizm akcji - dwa ciągi wydarzeń: działalność ludzi i działalność bogów (realistyczny i nadzmysłowy). O końcowym wyniku decyduje przeznaczenie (Mojra), któremu podlegają zarówno ludzie, jak i bogowie - Mojra jest wyrazem niezmiennego porządku świata. Brak jest wyraźnej różnicy pomiędzy ludźmi a bogami. Bogowie nie przewyższają ludzi pod względem etycznym. Drobiazgowe tło polityczno-społeczne, ekonomiczne, historyczne.

Podobne tematy

Pozytywizm w Polsce

Pozytywizm w literaturze polskiej to nurt literacki,...

Polemika Słowackiego z Krasińskim

Zygmunt Krasiński przedstawił swój...

"Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego.

"Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną,...

Poezja Adama Asnyka - świadectwo ideowych i moralnych kompromisów parnasisty.

Adam Asnyk - przedstawiciel generacji "przedburzowców" -...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów