Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa

Postać Napoleona postrzegana jest na świecie, jako kontrowersyjna - przez niektórych uważany za jednego z najwybitniejszych mężów stanu, przywódców - wodzów, strategów wojny, jak też reformatorów ustroju państwowego i prawa (Kodeks Napoleona); przez innych z kolei uznawany za egotystę, tyrana i agresora.

W Polsce, z uwagi na wiązanie z osobą Napoleona w okresie Zaborów ogromnych nadziei społeczeństwa polskiego na odzyskanie niepodległości w polskiej tradycji niepodległościowej, jak też romantycznej idea napoleońska oraz uwielbienie dla osoby Napoleona było przejawem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz wyrazem poczucia tożsamości narodowej

Po III rozbiorze Polski ludnośc polska żyła jeszcze wspomnieniami Sejmu Wielkiego i insurecki kościuszkowskiej, nie chciała się pogodzić z utratą niepodległości. Skolei zaborcy liczyli na poparcie magnaterii i bogatej szlachty, uważali, że zapewniają jej utrzymanie feudalnego porządku i utrzymanie posłuszństwa poddanych. Na sytuację w Polsce żutawał także brak stanilizacji w Europie, po pokoju w Bazylei w 1795 z wojny z Francją wycofały się Prusy, ale Austria nadal jeszcze walczyła. W społeczeństwie polskim perzyjmiwano różne postawy wobec zaborców, co zależało w wyrobienia politycznego, sutyacji bytowej i różnych grup społecznych. II rozbiór był katastrofą gospodarczą, w wynikuczego spadł byt nawet magnaterii i szlachty, mimo wszystko przedstawiciele polskiej myśli oświecenia podejmowqali trud ratowania bytu narodowego. Już w 1800 r. zawiązano w Warszawie tzw. Towarzystwo Przyjaciół Nauk kierowane przez Stanisława Staszica, natomiast czynny opór przeciwko zaborcy będzie wywodził się głównie z spośród szlachty i średniego mieszcaństwa. Już w 1797 r. działająca grupa spiskowców w Galicji podpusała tajny akt konfederacji, który zobowiązywał na sygnał Francji do czynnego powstania. Władze tego spisku w postaci centrlizmu znajdowały się we Lwowie. W kontaktach z centralizmem pozostawał Franciszek Goszkoski, polski jakobin, który agotował wśród chłopów, wkrótce został aresztowany, a represje objęły także centralizm lwowski. Wszystkie pierwsze poczynania spiskowe po III rozbiorze oglądały się na pomoc Francji i czynną poslką emigrację, która rozwinęła się po roku 1792. Już jesienią 1796 do Paryża przybył gen. Jan Henryk Dąbrowski, jeden z najbardziej aktywnych dowódców powstania kościuszkowskiego. Od razu zaproponował dyrektoriatowi utworzenie legionu polskiego przy boku armii francuskiej. Dyrektoriat nie podjął jednak konkretnej decyzji i odesłał Polaka do gen.Napoleona Bonaparte, który przebywał w Mediolanie, tworząc twz. Republikę Lombardzką, państewko zależne od Francji. 9 I 1797 r. Jan Henryk Dąbrowski podpisał w Mediolanie układ z Republiką Lombardzką , na podatawie którego zamierzano powołać do życia legion polski, który posiłkowałby Lombardię.

Mundur legionu miał być zbliżony do polskiego, szlify w koloreach włoskich, kokarda francuska, ochotnikom zapeniono obywatelstwo lombardzkie z prawem powrotu do kraju. Wkrótce Dąbrowski wydał odezwę wzywającą rodaków pod broń, w konsekwencji w ciągu 6 miesięcy Dąbrowski zgromadził ok 6 tysięcy ludzi, ochotnicy najczęściej pochodzili z obozów jenieckich oraz polskiej politycznej emigracji, która rozwinęła się po roku 1792. Utworzono 2 legie, czyli pułk piechoty, batalion artylerii i pułk jazdy. W międzyczasie do Włoch przybywa Józef Wybicki, który ułożył ,,Pieśń legionów poslkich we Włoszech zaczynający się słowami: "...Jeszcze Polska nie umarła...". Legiony w swojej organizacji przejęły nie jedno z demokratycznych wzorców francuskich, np: stanowiska oficerskie były obszadzane z wyboru, sprawy organizacji prowadziła Rada Gospodadarcza z udziałem podoficerów delegowanych przez bataliony. Dąbrowski na szeroką skalę organizował dokształcanie oficerów, natomiats szeregowych udzył czytania i pisania. Morale polskich jednostek były wysokie, chociaż niejednokrotnie żołnierz był "obdarty i bosy". Dla oficerów i szeregowych służba w legionach Dąbrowskiego byla szkołą patriotyzmu i pojęć demokratycznych.

Podobne tematy

Demokracja ateńska

Demokracja ateńska była formą ustroju polis...

Rewolucja 1905 - 1907 w Rosji

Rewolucja 1905-1907 w Rosji, cykl rewolucyjnych...

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Kongres wiedeński, który ukształtował ład...

Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

Należące do feudała gospodarstwo, posługiwało się...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów