Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Kongres wiedeński - konferencja międzynarodowa przedstawicieli 16 największych państw europejskich, trwająca od 1 października 1814 r. do 9 czerwca 1815 r. w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnami napoleońskimi.

Postanowienia:

W sprawie Niemiec kongres postanowił utworzenie związku niemieckiego pod przewodnictwem Austrii. W skład związku wchodziło 35 państw. Organem zw. był parlament we Frankfurcie nad Menem. Wielka Brytania uzyskała nowe kolonie: Maltę i Cejlon. Austria zrezygnowała z Belgii, otrzymała w zamian Saltzburg, Lombardię, Wenecję. Belgię połączono z Holandią i utworzono jedno państwo zwane Niderlandią. Prusy utraciły ziemie Polskie III rozbioru, otrzymały poznańskie, Gdańsk , północną Saksonię , obszary nad Renem. Rosja otrzymała większością Księstwa Warszawskiego. Przywrócono rozdrobnienie Włoch.

Zdecydowana część Księstwa Warszawskiego przypadła w udziale Rosji. Kraków miał zostać wolnym miastem pod opieką trzech ambasadorów. Na ziemiach Księstwa Warszawskiego postanowiono utworzyć autonomiczne Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosja. Na pozostałych ziemiach wchodzących w skład RP Polacy mieli mieć zagwarantowane możliwości rozwoju własnych instytucji państwowych w takiej formie i zarysie, jaki zaborcy zdecydowali się przyznać. Ziemie polskie znajdowały się w następującym położeniu: Pomorze i Gdańsk były częścią państwa Pruskiego. Wielkie Księstwo poznańskie miało pewną autonomię. Kraków był wolnym miastem. Tzw. Galicja była częścią ziem cesarza austriackiego. Ziemie przekazane Rosji po księstwie Warszawskim cieszyły się najbardziej rozbudowaną autonomią. Na wschód od tych ziem, czyli między Bugiem a granicą I rozbioru rozciągały się tzw. ziemie zabrane. Były to ziemie włączone do cesarstwa rosyjskiego. W trakcie kongresu wiedeńskiego car Aleksander I zastrzegł sobie możliwość rozszerzenia polskich instytucji ustrojowych na ten obszar. Obietnica cara była przyczyna wielkiego konfliktu miedzy klasą polityczna Rosji a klasa polityczną Polski.

Podobne tematy

Autonomia Galicji

W połowie XIX wieku w Polsce istniały poważne...

Polskie państwo podziemne

Polskie Państwo Podziemne - tajne struktury państwa...

Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w...

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe - polskie powstanie narodowe...

Podłoże, wybuch i I faza rewolucji burżuazyjnej we Francji

Francja w XVII w. była jednym z najpotężniejszych...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów