Pozytywizm

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H.Sienkiewicza?

Język polski, Pozytywizm

Oczywiście najazd Szwedów na Polskę w polowie XVII w. Dokładnie powieść obejmuje dwa lata najazdu szwedzkiego, zwanego przez autora potopem 1655 1656 rok.. Centralnym wydarzeniem historycznym w powieści jest obrona Jasnej Góry. Występującą w Potopie historyczne postacie: - Król Jan Kazimierz - Królowa Maria Kazimiera - Radziwiłowie (Janusz i Bogusław) - Karol Gustaw - Ksiądz Kordecki Dodać można, że większość fikcyjnych postaci ma swoje historyczne prototypy. Np. Kmicic w rzeczywistości miał na imię Samuel a nie Andrzej. Był taki chorąży Olszański, żołnierz dobry lecz niezdyscyplinowany, który nawet został skazany na banicję. Karę zdjęto z żołnierza za udział w walce ze szwedami. Był Samuel Kmicic uczestnikiem konfederacji przeciwko stronnikowi szwedów Januszowi Radziwiłowi. Słowem wszystko mniej więcej się zgadza. Z kolei Mały Rycerz Pan Wołodyjowski ożenił się rzeczywiście z Jeziorkowską, lecz nie Basią, ale...

Więcej o: Jakie wydarzenia historyczne stały się tłem Potopu H.Sienkiewicza?

Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm).

Język polski, Pozytywizm

Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdzalnych empirycznie. Rozwój pozytywizmu w Europie przypada na lata czterdzieste - siedemdziesiąte XIX w. Są to czasy gwałtownego rozwoju nauk i techniki, który to rozwój pozwala człowiekowi wierzyć w niemal nieograniczone możliwości rozumu ludzkiego w wykrywaniu praw rządzących przyrodą, życiem jednostek i grup społecznych. Pozytywiści widzą społeczeństwo jako wytwór przyrody, w którym rządzą takie same prawa jak w świecie zwierzęcym lub jakimkolwiek organizmie żyjącym. Drogę ku postępowi, ku szczęściu społeczeństw, widzą w rozwoju nauki, która jest w stanie zmienić los jednostek, jak i wnieść na wyższy stopień rozwoju całe społeczności i państwa. Ów kult...

Więcej o: Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm).

Nowelki i hasła pozytywistyczne

Język polski, Pozytywizm

Na kształt epoki pozytywizmu ułożyło się wiele czynników zarówno natury społecznej jak i politycznej. Skomplikowana sytuacja narodu polskiego w okresie zaborów, klęska kolejnych powstań i związane z nią represje, upadek życia gospodarczego i wiary w sens zbrojnego działania spowodowały, iż ówczesna literatura stała się odbiorem ogólnonarodowym nastrojów i rozczarowań. Dramat powstania styczniowego postawił pod znakiem zapytania walkę o wolność. Starty materialne, biologiczne i moralne były tak wielkie, że przyczyniły się do całkowitego załamania duchowego, zwłaszcza że zaborcy wzmogli konsekwentnie represje, chcąc w ten sposób doprowadzić do wynarodowienia i wyniszczenia. Program pozytywistów w szczególności akcentował utylitaryzm, a więc działania zmierzające do podniesienia poziomu dobrobytu całego społeczeństwa, pracą użyteczną dla dobra ogółu. Protestowali oni przeciwko niesprawiedliwości, wyzyskowi oraz znalazły...

Więcej o: Nowelki i hasła pozytywistyczne

Dziecko jako przedmiot i podmiot w nowelistyce pozytywistycznej.

Język polski, Pozytywizm

Problematyka dziecka, warunków jego życia, możliwości rozwoju, perspektyw, jakie mu stwarza sytuacja społeczno-polityczna kraju - to wręcz obsesyjny temat przede wszystkim nowel pozytywistycznych ("Anielka" Bolesława Prusa w całości poświęcona jest tej tematyce). Dzieci nędzy, głodzone, porzucane i demoralizowane pojawiają się w licznych utworach Elizy Orzeszkowej, np. "Julianka", "Sielanka nieróżowa", a także u Marii Konopnickiej, np. "Nasza szkapa". Dziecko, które za wszelką cenę próbuje uczyć się we wrogiej mu szkole lub poza nią, to temat "Pamiętnika poznańskiego nauczyciela" i "A...B...C...". Dziecko, które doświadcza skutków społeczno-obyczajowych podziałów wyznaczonych i przestrzeganych przez świat dorosłych to z kolei główny wątek "Grzechów dzieciństwa". H. Sienkiewicz pisze "Janka Muzykanta", a w jednej z nowel amerykańskich pt. "Sachem" opowiada zdarzenia zapamiętane właśnie oczyma dziecka. Bolesław Prus "Antek" -...

Więcej o: Dziecko jako przedmiot i podmiot w nowelistyce pozytywistycznej.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów