Romantyzm

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

Język polski, Oświecenie, Romantyzm

Czasy stanisławowskie: W 1765 król założył pierwszą polską uczelnię świecką Szkołę Rycerską, kształcącą przyszłe kadry dla armii Rzeczypospolitej. W 1773 powstała Komisja Edukacji Narodowej - pierwsza na świecie centralna instytucja zajmująca się edukacją, która przejęła kadrę i budynki skasowanych szkół jezuickich. W tym roku powstało też Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, zajmujące się opracowywaniem podręczników. W nauce i kulturze rozkwitała epoka Oświecenia. Do najwybitniejszych jego przedstawicieli należeli: biskup Ignacy Krasicki, ksiądz Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski. Sam król był wielkim mecenasem nauki, sztuki i literatury, organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał uczonych, pisarzy, poetów. Nad królewskimi zbiorami sztuki pieczę sprawował malarz Marcello Bacciarelli. Częstymi gośćmi króla byli: poeta i historyk...

Więcej o: Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

Dworek szlachecki w literaturze

Język polski, Oświecenie, Romantyzm

W okresie oświecenia dworek szlachecki był przedmiotem bądź krytyki, jako symbol zaściankowości i zacofania, bądź przedmiotem afirmacji, jako symbol oświeconego sarmatyzmu. Uosobieniem krytykowanej ciemnoty jest dworek Doświadczyńskich z pierwszej części utworu "Mikołaja Doświdczyńskiego przypadki". Mieszkańcy to państwo Doświdczyńscy oraz ich syn jedynak - Mikołaj, a także służba. Ojciec Mikołaja był typowym szlachcicem sarmatą - człowiekiem niewykształconym, o wąskich zainteresowaniach. " Nie wiedział o tym, co robili Grecy i Rzymianie, a jeżeli co słyszało Lechu i Czechu, to pewnie w parafii na kazaniu". Doszedł jednak nawet do stanowiska stolnika. Dworek Doświdczyńskich charakteryzuje staropolska gościnność. Gościa dobrze przyjąć to upić się z nim - tak rozumiana, doprowadziła ojca Mikołaja do nadwyrężenia zdrowia i uszczuplenia majątku. Matka Mikołaja była wierną towarzyszką męża,...

Więcej o: Dworek szlachecki w literaturze

Cechy gatunkowe powieści poetyckiej na przykładzie "Giaura" Byrona.

Język polski, Romantyzm

Powieść poetycka jest gatunkiem literackim ukształtowanym w okresie romantycznym. Za jej twórcę uważa się Waltera Scotta, jednak człowiek, który doprowadził ją do perfekcji jest Byron. Jest to dłuższy utwór wierszowany o charakterze epickim powstały z połączenia wątków epickich i lirycznych. Cechy gatunkowe : - mieszanie się elementów epickich i lirycznych (synkretyzm rodzajowy) np. spowiedź Giaura i relacja narratora o zasadzce na Hassana - luźna, fragmentaryczna budowa, pełna niedomówień, niejasności i tajemnic - inwersja czasowa (anachroniczność) - zdarzenia w "Giaurze" nie są przedstawione po kolei, ale w sposób dość chaotyczny - występuje narrator, który jest nie do końca określonym świadkiem wydarzeń, starającym się wniknąć w psychikę bohaterów. W powieści poetyckiej momentami odnosi się wrażenie, że mamy do czynienia z kilkoma narratorami - oryginalna sceneria wydarzeń (często orientalna lub średniowieczna) -...

Więcej o: Cechy gatunkowe powieści poetyckiej na przykładzie "Giaura" Byrona.

Co było przyczyną tragedii Wertera?

Język polski, Romantyzm

"Cierpienia młodego Wertera" Goethego to utwór pisany w dobie romantyzmu. Charakterystyczną cechą tej epoki jest powrót człowieka do natury, chęć poznania otaczającego świata poprzez uczucia wewnętrzne. A ponieważ największym, najmocniejszym i najbardziej naturalnym uczuciem, jakiego człowiek może doznać i jakie ofiarować może drugiemu człowiekowi, jest miłość, o niej właśnie mówią najczęściej romantycy i o niej traktuje dzieło Goethego. Miłość obustronna, szczęśliwa to z pewnością uczucie wspaniałe, to marzenie niemal każdego człowieka. Jednak nie zawsze jest ona wzajemna, a wówczas stać się może prawdziwą tragedią. Tego właśnie doświadczył Werter. Zanim poznał Lottę, był człowiekiem radosnym, beztroskim, sentymentalnym, ogólnie lubianym przez ludzi i środowisko, w którym przebywał. I wówczas zupełnie niezapowiedzianie nadeszła miłość. Miłość niezależna od niego, bezwzględna, miłość...

Więcej o: Co było przyczyną tragedii Wertera?

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów