Romantyzm

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia


Założenia filozoficzne romantyzmu

Język polski, Romantyzm

Podstawową cechą postawy romantyków był więc wszechstronny bunt wobec zastanej rzeczywistości. Romantycy nie akceptowali feudalnej struktury społecz-nej i absolutystycznych rządów, a oświeceniowy racjonalizm, empiryzm i klasycyzm odrzucili jako niewystarczające formy myślenia o świecie i sposoby jego wyrażania. Takie przekonania i postawy znalazły wyraz już w młodzieńczych utworach Mickiewicza, z których dwa, tj. Oda do młodości i Romantyczność, mają charakter programowych manifestów. W Odzie do młodości Mickiewicz poszerzał oświece-niową wizję świata o nowe regiony i cele poznawcze. W Romantycznosci wyeks-ponował natomiast "czucie i wiarę" jako pewniejsze sposoby poznania tajemnicy człowieka i świata niż oświeceniowe "szkiełko i oko". Romantycy traktowali świat jako jedność, ale jedność opartą na antynomiach, sprzecznościach, opozycjach "widzialnego" i "niewidzialnego", materii i ducha. Przekonanie to, budowane na różnych...

Więcej o: Założenia filozoficzne romantyzmu

Oda Do Młodości

Język polski, Romantyzm

Utwór ten, napisany w grudniu 1820 r. w Kownie, wyrósł z atmosfery wileń-skiego życia studenckiego i organizacji filomackich. Gwałtownością wezwań do przemiany świata, wiarą w zwycięstwo wolności, sza-lonym entuzjazmem zaskoczył jednak przyjaciół poety. Jedynie Franciszek Malewski, oczytany w literaturze europejskiej, zrozumiał sens równoczesnych nawią-zań w utworze do tradycji antycznej (młodość - to grecka bogini Hebe) oraz do rewolucyjnego entuzjazmu niemieckiego poety Friedricha Schillera, z którego Mickiewicz zaczerpnął początkowo motto do Ody: "Stare formy padają w ruiny" (zob. "Pisarze niemieccy" w rozdz. "Poprzednicy polskich romantyków..."). Malewski dostrzegł także nowatorstwo Ody: "Młodość chrzestna córka Schillera, już w mojej mieszka pamięci. [...] To mi uniesienie, to myśl, to poezja! Na karmelku takiej nie znajdziesz. Żaden Polak tak nie pisał" (Kronika życia i twórczości Mickiewicza). Przez długie lata Oda...

Więcej o: Oda Do Młodości

Przestroga przed rewolucją w "Nie - boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

Język polski, Romantyzm

1) Krasiński w "Nie - boskiej komedii" charakteryzuje rewolucję społeczną. Na powstanie tego utworu i taki, a nie inny charakter złożyło się kilka przyczyn. Jedną z nich było powstanie listopadowe i nieobecność w nim poety (z powodu zakazu ojca). Krasiński pogląd na temat powstania wyrobił sobie na podstawie relacji ojca, ten natomiast interpretował powstanie nie jako zryw narodowo - wyzwoleńczy, ale jako rewolucję społeczną dążącą do obalenia klas posiadających. Relacje ojca uzupełnił on wnikliwą lekturą na temat innych ruchów społecznych jakie w tym czasie miały miejsce w Europie (szczególnie we Francji). 2) Charakterystyka obozu rewolucjiDo obozu rewolucji należeli robotnicy, lokaje, pomywaczki, służba, chłopi, rzemieślnicy, rzeźnicy, mieszczanie, intelektualiści, kapłani, filozofowie, artyści, przechrzci i ich rodziny. Ci wyżej wymienieni występują przeciwko arystokracji, kupcom, bankierom, szlachcie). Rewolucja ta ma...

Więcej o: Przestroga przed rewolucją w "Nie - boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

Słowacki o sobie i swojej twórczości

Język polski, Romantyzm

Dygresje na temat życia poety i jego twórczości zawiera poemat "Beniowski". Słowacki stwierdził, że jest mistrzem we władaniu słowem. Poezja powinna oddać bogactwo przeżyć, myśli i uczuć poety; powinna dążyć do doskonałości. Poeta twierdził, że jest spadkobiercą "królewskich rymów" J. Kochanowskiego. Czynił aluzję do paryskiej improwizacji z Mickiewiczem - określił siebie jako nowego wieszcza. Słowacki czuje się jednak samotny, niezrozumiany; niedoceniany przez naród. "Grób Agamemnona" jest fragmentem pieśni "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu". Poeta odwiedza grób niedaleko Myken, gdzie doznaje uczucia smutku i przygnębienia. Nasuwają mu się obrazy mitologiczne (wiatr - głos płaczącej Elektry, pajęczyna - dzieło Arachny). Do grobowca wpada smuga światła - Słowacki kojarzy ją ze struną z harfy Homera - uświadamia sobie małość własnej poezji, która opiewa tylko smutki. Autor ukazuje Termopile, symbol męstwa i...

Więcej o: Słowacki o sobie i swojej twórczości

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów