Romantyzm

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia


Motywy i środki wyrazów w lirykach lozańskich Adama Mickiewicza.

Język polski, Romantyzm

"Polały się łzy"Wiersz ten określony został przez J. Przybosia mianem wiersza płaczu. Utwór charakteryzuje się dużą siłą ekspresji uzyskanej dzięki lapidarności i skrótowości. Składa się on z 5 wersów, ma budowę klamrową tzn. zaczyna się i kończy tym samym stwierdzeniem : "Polały się łzy me czyste rzęsiste". Każdy następny wers krótko, aczkolwiek trafnie charakteryzuje poszczególne okresy w życiu Mickiewicza : sielskie i anielskie dzieciństwo; górną i durną młodość, wiek męski - "wiek klęski". Mickiewicz podchodzi do ostatniego okresu życia bardzo krytycznie i pesymistycznie. W wierszu tym Mickiewicz zastosował klamrową budowę, paralelizmy składniowe, anafory i instrumentację głoskową."Gdy tu mój trup"Wiersz oparty na kontraście pomiędzy "tu" i "tam". "Tu" jest symbolicznym określeniem Paryża i czasów emigracji, zaś "tam" to określenie Litwy, rzeczywistości istniejącej tylko we wspomnieniach, krainy idealnej...

Więcej o: Motywy i środki wyrazów w lirykach lozańskich Adama Mickiewicza.

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Język polski, Romantyzm

Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, że bohater romantyczny w swym postępowaniu kierował się tylko uczuciami. Był wielkim indywidualistą, marzycielem o bardzo bogatym życiu wewnętrznym. W jego życiu dużą rolę odgrywała miłość: wielka, namiętna i niestety zazwyczaj nieszczęśliwa, która często popychała go w ramiona samobójczej śmierci. Polska literatura romantyczna, ze względu na ówczesną sytuację kraju, miała zdecydowanie narodowy charakter, dlatego też jej bohater zawsze angażował się w walkę o wolność ojczyzny. Ale on tylko niekiedy rodził się od razu patriotą. Zanim cel swego życia odnalazł w walce o niepodległość, często musiała zajść w nim głęboka przemiana wewnętrzna. To właśnie przytrafiło się Gustawowi, głównemu bohaterowi IV części "Dziadów". Gustaw to typowy bohater romantyczny. Jest namiętnym, romantycznym...

Więcej o: Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Podmiot liryczny poezji Słowackiego i jego postawa wobec świata - na przykładzie wierszy: "Hymn" i "Testament mój"

Język polski, Romantyzm

"Hymn" wiąże się z wyprawą Słowackiego do Egiptu. Napisany został na morzu, pod wpływem widoku lecących bocianów. W "Hymnie" panuje nastrój uroczysty, modlitewny. Adresatem jest tu Bóg, nadawcą - Pielgrzym. Wśród przestrzeni uświetnionej blaskiem słońca i lazurem morza odcina się postać wygnańca stęsknionego za ojczyzną, smutnego, samotnego człowieka. Bogate obrazowanie - pusty kłos, obraz zachodu słońca, tęcza, lazurowa woda - sprawia, że ów podmiot liryczny wydaje nam się kimś nie z tego świata, obcy ludziom, zjednoczony z Bogiem. Wyznania podmiotu lirycznego, płynące ku Bogu, przykuwają prawdą i prostotą. Są tylko stwierdzeniem bolesności losu. Dekoracja i stylizacja "Hymnu" nie są obojętne dla wyrażenia smutku podmiotu lirycznego. Ból i smutek człowieka przedstawiony jest na tle ogromnej przestrzeni morza. Jego dusza zrosła się z kłosami pól ojczystych, z kluczem bocianów. Wzmianka o małej dziecinie, modlącej się za...

Więcej o: Podmiot liryczny poezji Słowackiego i jego postawa wobec świata - na przykładzie wierszy: "Hymn" i "Testament mój"

Życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego. Geneza i przegląd treści "Nie - boskiej komedii".

Język polski, Romantyzm

1. Biografia KrasińskiegoZygmunt Krasiński, pseudonim Spiridion Prawdzicki urodził się 19 II 1812 r. w Paryżu, tam też zmarł 23 II 1859 r. Poeta, dramatopisarz, prozaik, uważany za jednego z "trzech wieszczów". Studiował na wydziale prawnym Uniwersytetu Warszawskiego, studia przerwał w 1829 r., następnie wyjechał do Szwajcarii, gdzie zapoznał się z literaturą i myślą europejską. Pod wpływem ojca Wincentego Krasińskiego, lojalnego wobec cara, powstrzymał się od udziału w powstaniu listopadowym i innych przedsięwzięciach patriotycznych, co stało się jego kompleksem. Do końca życia przebywał za granicą, głównie we Francji i Włoszech. Początkowo pisał powieści historyczne nawiązujące do tzw. romansu gotyckiego oraz prozy Waltera Scotta : "Grób rodziny Reichstalów" (1828), "Władysław Herman i dwór jego" (1830), Agaj - Horn" (1934), do największych jego dzieł należą dramaty : "Nie - boska komedia" (1833), (ukazuje ona wizję...

Więcej o: Życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego. Geneza i przegląd treści "Nie - boskiej komedii".

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów