Skracanie wyrazów

Język polski, Gramatyka

Skróty nazw własnych (tzw. skrótowce) piszemy wielkimi literami bez kropek, np.: "PGR" (Państwowe Gospodarstwo Rolne), "RPA" (Republika Południowej Afryki). Jeżeli jeden z wyrazów skracanej nazwy zaczyna od dwuznaku "sz", "cz", "dz", "rz", opuszczamy w skrócie drugą literę tego dwuznaku i piszemy np.: "PCK" (Polski Czerwony Krzyż) a nie „PCK"; wyjątkowo używa się skrótu "DzU" (Dziennik Ustaw) oraz zawsze używa się całego dwuznaku ch, np.:"BCh" (Bataliony Chłopskie).Wchodzące w skład skrótu przyimki i spójniki pisze się małymi literami, np.: "ZBoWiD" (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację).

Odmieniając skrótowce przez przypadki, dodajemy końcówkę odpowie dniego przypadku poprzedzoną łącznikiem, np.: "PGR-u", o "PGR-ze". Skróty wyrazów pospolitych pisze się małymi literami, tzn.tak samo jak te wyrazy w postaci nie skróconej, np.: "ob." (obywatel), "prof." (profesor).Po takich skrótach stawia się kropkę, chyba że ostatnia litera skrótu jest jednocześnie ostatnią literą skracanego wyrazu; stawiamy więc kropkę po skrótach takich jak: "p." (pan), "tow." (towarzysz),"por."(porucznik) itp., opuszczamy zaś ją po skrótach takich jak: "dr" (doktor), "mgr" (magister), "nr" (numer). Nie stawia się też kropek po skrótach nazw terminów matematyczno-fizycznych, jednostek miar i wag oraz jednostek monetarnych; należy więc pisać: "m" (metr), "log" (logarytm), "zł" (złoty), "gr" (grosz), "s" (sekunda) oraz "min" (minuta), choć ten ostatni skrót zgodnie ze zwyczajem sankcjonowanym przez niektóre słowniki pisze się również z kropką.

Tradycyjnie stawia się kropkę także po skrótach "godz." (godzina) i "r." (rok). Liczebniki główne zapisujemy cyframi arabskimi bez kropek (np."5" kg jabłek). Liczebniki porządkowe zapisujemy albo cyframi rzymskimi bez kropek (np.: "XXX" rocznica), albo cyframi arabskimi z kropkami (np. 30. rocznica). Nie stawia się kropki po cyfrach arabskich podających dzień miesiąca, rok i godzinę, np.: Stało się to "13"
grudnia "1953 r. o godzinie "8" rano."

Podobne tematy

Odbicie haseł pozytywizmu w nowelach.

Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej,...

Problem poezji i poety w literaturze romantyzmu

Romantycy uznawali swobodę twórczą, poezja miała...

"Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki" - pierwsza polska powieść nowożytna.

Mianem pierwszej polskiej powieści nowożytnej określa...

Temat wojny w wierszach polskich poetów

Tadeusz Różewicz "Ocalony"...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów