Średniowiecze

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Stosunki polsko-litewskie XIV-XVI w.

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze, XVI - XVII wiek

Początki historii stosunków polsko-litewskich sięgają wieku XIII, gdy zjednoczone przez Mendoga państwo, zagarnąwszy część terenów ruskich, wdało się w pierwsze zatargi sąsiedzkie z książętami polskimi. Epoka wzajemnych walk i najazdów, choć na krótko przerwana sojuszem Władysława Łokietka z Giedyminem, trwała w praktyce do roku 1385, gdy zawarto pierwszą polsko-litewską unię personalną - unię w Krewie - często interpretowaną jako inkorporację Litwy przez Polskę. W ciągu kolejnych dziesięcioleci uregulowania prawne dotyczące związku obu państw ulegały zmianom, zdarzało się nawet, że unia w praktyce była zawieszona. Kolejną wielką zmianę przyniosło zawarcie unii lubelskiej w 1569. Stworzyła ona podwaliny dla nowego tworu - Rzeczypospolitej Obojga Narodów i funkcjonowała aż do uchwalenia konstytucji 3 maja w 1791. Dalszą integrację przerwały rozbiory, w wyniku których tereny...

Więcej o: Stosunki polsko-litewskie XIV-XVI w.

Sobory w XV wieku

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny - w kościołach chrześcijańskich - spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich (bizantyjskich). Sobory Kościoła rzymskokatolickiego (nie uznawane przez pozostałych chrześcijan, w tym prawosławnych i protestantów) są zwoływane przez papieża. Według prawa kanonicznego papież przewodniczy obradom soboru osobiście (lub przez delegatów), a także określa ramy obrad i zatwierdza dekrety soborowe. Śmierć papieża w czasie trwania obrad powoduje ich zawieszenie, i dopiero jego następca może wznowić obrady. Na początku XV w. nadal istnieją problemy : schizmy, herezji, reformy, a nawet ulegają zaostrzeniu. W 1409r. kardynałowie ze środowiska awiniońskiego i rzymskiego porozumieli się i zwołali sobór w...

Więcej o: Sobory w XV wieku

Ruch soborowy - herezje

Historia, Historia powszechna, Średniowiecze

Schizmami nazywane są rozłamy w łonie Kościołów chrześcijańskich przypisujących sobie tytuł powszechnego (katolickiego).  W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo małżeńskie, procesy między państwami ) , administrowało szerokimi dochodami z beuficjów ( urzędy + dochody ) - dobro płynące z urzędów, Ściągało opłaty w postaci kosztów sądowych, świętopietrze ( podatek na rzecz św. Piotra ). Kościół pośredniczył w zajmowaniu miejsca w niebie przez odkupienie grzechów. Część dochodów szło na utrzymanie dworu i administracji papieskiej, jednocześnie ściąganie podatków doprowadziło do zcentralizowania urzędu podatkowego tzw. " kamery papieskiej ". Lud w zasadzie akceptował władzę duchowieństwa, nie akceptowały jej...

Więcej o: Ruch soborowy - herezje

Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

Historia, Historia Polski, Średniowiecze

Należące do feudała gospodarstwo, posługiwało się głównie darmową, przymusową pracą chłopa pańszczyźnianego. Statuty piotrkowskie i toruńskie doprowadziły do zwiększenia wyzysku chłopstwa, co z biegiem czasu zaczęło wywierać negatywny wpływ. Na przełomie XVII i XVIII wieku doszło do kryzysu gospodarki folwarcznej, wywołanej spadkiem cen na produkty rolnicze. Nie udało się go właściwie przezwyciężyć mimo powiększania areału gospodarstw i wymiaru pańszczyzny. Folwark pańszczyźniany to wielkie gospodarstwo rolne (szlacheckie) oparte na pańszczyźnianej pracy chłopa, przymusowej i bezpłatnej nastawionej na eksport. Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce był uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Geneza folwarku pańszczyźnianego w Polsce wiązała się z zakończeniem wojny trzynastoletniej z Krzyżakami (II Pokój Toruński-1466r.), kiedy między innymi Polska odzyskała Pomorze...

Więcej o: Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów