Starożytność

1  |  2  |  3


Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Starożytność, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa, Historia współczesna

 1.MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. 2.PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE 3.SŁOWIANIE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU 4.CESARSTWO OTTONÓW 5.POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO 6.PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO 7.WALKA O PRZODOWNICTWO W ŚWIECIE CHRZEŚCIJAŃSKIM - PAPIESTWO- CESARSTWO (XI - XII W.) 8.STANOWISKO POLSKI WOBEC WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM 9.POLSKA ZA PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 10.RUCH KRUCJATOWY XI - XIII W. 11.MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU 12.POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO 13.POLITYKA ZAGRANICZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO 14.ROZBICIE DZIELNICOWE W POLSCE I JEGO KONSEKWENCJE 15.PROCES ODBUDOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO W XIV W. DROGA DO KORONY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16.KRYZYS KOŚCIOŁA I PAPIESTWA I PRÓBY JEGO PRZEZWYCIĘŻENIA(XIV -Xvw.) - NIEWOLA AWINIOŃSKA 17.WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW...

Więcej o: Przykładowe pytania maturalne z poprzednich lat

Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

Historia, Historia powszechna, Starożytność

Cesarstwo zachodniorzymskie - umowna nazwa zachodniej części Imperium Rzymskiego po podziale dokonanym po śmierci cesarza Teodozjusza Wielkiego w 395. Upadło ono w 476 (cesarz Romulus Augustulus zostaje obalony przez germańskiego wodza Odoakra). Rok ten tradycyjnie uznaje się za koniec starożytności i początek średniowiecza. Współcześni historycy tłumaczą upadek cesarstwa zachodniorzymskiego na dwa sposoby: Jedni upatrują jego przyczyny w długotrwałych procesach zachodzących już od panowania Dioklecjana (wersja ta jest bardziej popularna). Druga grupa natomiast widzi przyczyny upadku w latach od 395 do 461 na skutek problemów finansowych imperium. Niektórzy historycy twierdzą, iż ziarna upadku zasiali, podczas swego panowania, Dioklecjan (284-305) i Konstantyn I (305-337). Podczas panowania Dioklecjana armia została podzielona na oddziały graniczne (limitanei) i polowe (comitatenses). Wyodrębniono także...

Więcej o: Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu

Historia, Historia powszechna, Starożytność

Zainteresowania spuścizną starożytnych Greków, które zostały rozbudzone we Włoszech szczególnie w okresie renesansu, przyniosły pierwsze opisy ruin, pomników i wielkich rzeźb antycznych. Wzbudzały one wiele entuzjazmu wśród ówczesnych artystów. Także rabunkowe poszukiwania archeologiczne bardzo przyczyniły się do rozwoju wiedzy o starożytnych Grekach. Natomiast szczegółowe badania nad antycznymi zabytkami zainicjowała francuska Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Po wielu wiekach licznych odkryć okazało się, iż ludzie starożytni bardzo wpłynęli na rozwój kultury europejskiej. Jednym z ciekawych zachowań, zapoczątkowanych przez Greków jest wychowanie. To właśnie oni jako pierwsi odkryli, iż wychowanie jest procesem podobnym do budowania. Pewien grecki poeta w następujący sposób opisał pełnię męskich dóbr, którą nie łatwo było...

Więcej o: Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu

Demokracja ateńska

Historia, Historia powszechna, Starożytność

Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami. W V wieku populacja Aten liczyła około 50 tys. ludzi. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. Ateny były pierwszą i najważniejszą w czasach starożytnych demokracji. Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości. Zgromadzenie wszystkich obywateli płci męskiej brało udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia). Wybierani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie uważali takiego systemu za demokrację, lecz oligarchię. Demokracja znaczyła (i dla niektórych wciąż znaczy) równość w podejmowaniu decyzji, nie wybór osób mających takie zadanie (demokracja pośrednia). Istniało kilka przepisów i ograniczeń dotyczących władzy zgromadzenia,...

Więcej o: Demokracja ateńska

1  |  2  |  3

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów