XIX wiek i I Wojna Światowa

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa

  Konstytucja Księstwa Warszawskiego nadana została w Dreźnie 22 lipca 1807 przez Napoleona. Wraz z wprowadzonym równocześnie Kodeksem Cywilnym Napoleona obaliła dawną nierówność stanową. Głosząc zasadę równości wszystkich ludzi wobec prawa, likwidowała odrębne sądy na rzecz jednolitego sądownictwa dla wszystkich obywateli kraju. Znosiła poddaństwo chłopów, zapewniając im wolność osobistą; nie podjęto jednak decyzji o ich uwłaszczeniu. Późniejszy dekret z 21 grudnia 1807 przyznawał dziedzicom pełne prawo własności chłopskich gospodarstw i pozwalał na usuwanie chłopa z ziemi. Zasady Konstytucji Księstwa Warszawskiego wzorowane były w dużej mierze na ustroju Cesarstwa Francuskiego. Księstwo Warszawskie nie miało odrębnej dyplomacji, polityka zagraniczna należała do uprawnień króla saskiego. W Warszawie przebywał stały rezydent (przedstawiciel) Francji, faktycznie kontrolujący...

Więcej o: Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa

Postać Napoleona postrzegana jest na świecie, jako kontrowersyjna - przez niektórych uważany za jednego z najwybitniejszych mężów stanu, przywódców - wodzów, strategów wojny, jak też reformatorów ustroju państwowego i prawa (Kodeks Napoleona); przez innych z kolei uznawany za egotystę, tyrana i agresora. W Polsce, z uwagi na wiązanie z osobą Napoleona w okresie Zaborów ogromnych nadziei społeczeństwa polskiego na odzyskanie niepodległości w polskiej tradycji niepodległościowej, jak też romantycznej idea napoleońska oraz uwielbienie dla osoby Napoleona było przejawem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz wyrazem poczucia tożsamości narodowej Po III rozbiorze Polski ludnośc polska żyła jeszcze wspomnieniami Sejmu Wielkiego i insurecki kościuszkowskiej, nie chciała się pogodzić z utratą niepodległości. Skolei zaborcy liczyli na poparcie magnaterii i bogatej szlachty, uważali,...

Więcej o: Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Ruch robotniczy

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa

Robotniczy ruch w Polsce, w połowie XIX w. na znajdujących się pod zaborami ziemiach polskich rozwinął się ruch robotniczy wyrażający się w żywiołowych wystąpieniach, strajkach, manifestacjach ulicznych, głodówkach itp. Najwcześniej rozwinął się w zaborze pruskim. Socjalizm i ruch robotniczy. Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego. ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich. Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego, które z jednej strony były poddane brutalnej rusyfikacji, z drugiej strony następował szybki rozwój ośrodków przemysłowych: Warszawa, Łódź, Białystok, okręg śląsko - dąbrowski, staropolskie zagłębie przemysłowe. Rozwój przemysłu w Polsce spowodowany był 2 czynnikami ; 1. Olbrzymi rynek zbytu na...

Więcej o: Ruch robotniczy

Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Okres napoleoński przyniósł Europie szereg nowych idei i rozwiązań ustrojowych. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie przez Napoleona nowego Kodeksu Cywilnego. 1. Wszyscy obywatele byli równi wobec prawa 2. Wszyscy byli wolni osobiście 3. Nienaruszalność prawa własności Stwierdzono, że wszelka własność jest prawem nienaruszalnym i świętym. Własność rozumiano w sposób rzymski ( rozszerzenie osobowości, własność jest podstawą wolności i wartością ) Europa napoleońska przyniosła wolność i własność. Kodeks napoleoński znosił własność podzieloną ( różne osoby mają różne uprawnienia do tej własności ) na rzecz własności pełnej, prywatnej. Kodeks wprowadził również świecki charakter małżeństwa, a więc śluby cywilne i rozwody. W warunkach polskich akta stanu cywilnego były prowadzone przez kościół. Kodeks napoleoński...

Więcej o: Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów