XVIII wiek

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Komisja Edukacji Narodowej

Historia, Historia Polski, XVIII wiek

Komisja Edukacji Narodowej (KEN) (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) - centralny organ władzy oświatowej powołany w Polsce przez sejm rozbiorowy 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Została powołana głównie dlatego, że do 1773 r. edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane i kontrolowane przez zakon jezuitów. System stworzony przez jezuitów funkcjonował całkiem sprawnie, choć cechował go swoisty konserwatyzm i nietolerancja religijna. W 1773 r. zakon jezuitów został nagle rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce zagroziło całkowitym upadkiem edukacji, ale też dało impuls do głębokich reform szkolnictwa. Przed rokiem 1773: utworzenie przez pijara Stanisława Konarskiego (pedagog i...

Więcej o: Komisja Edukacji Narodowej

Przekrój przez Średniowiecze i XVI - XVIII wieki w datach

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, XVIII wiek

 965- Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę 966- chrzest Polski 968-rozbicie najazdu Wichmana,  stojącego na czele Pomorzan , pomoc czeska 972-rozbicie wyprawy margrabiego Hodona,  atakującego Pomorze, bitwa pod Cedynią 977-śmierć Dobrawy 979-wyprawa nowego cesarza Ottona II na Polskę, następnie rozkład sojuszu polsko-czeskiego, powstają dwa nowe: polsko-niemiecki i czesko-wielecki; ślub Mieszka I z Odą, córką margrabiego Dytryka 990-prawdopodobnie Mieszko nadaje synowi, Bolesławowi, ziemię krakowską 992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław ( syn Dobrawy ) 996-nowy cesarz Otton III dąży do stworzenia  uniwersalistycznej monarchii, złożonej z Włoch, Galii (Burgundia, Dolna Lotaryngia),Germanii i Sclavinii (państwa Polan) 997-śmierć Wojciecha, biskupa praskiego, podczas akcji misyjnej w Prusach 1000-zjazd gnieźnieński, utworzenie...

Więcej o: Przekrój przez Średniowiecze i XVI - XVIII wieki w datach

Konfederacja barska i I rozbiór Polski

Historia, Historia Polski, XVIII wiek

Konfederacja barska (1768-1772) - zbrojny związek szlachty utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku, w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Przez niektórych historyków uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe. I rozbiór Polski - pierwszy z trzech rozbiorów Polski, jakie miały miejsce pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej. Trwająca przez cztery lata konfederacja barska, którą stłumiła interwencja wojsk rosyjskich, powstanie hajdamaków na Ukrainie, wydatnie osłabiły pozycję króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w oczach Rosjan przestał być mocnym i wiarygodnym gwarantem rosyjskiego protektoratu nad Rzeczpospolitą. Właśnie to sprawiło, że Katarzyna II odeszła od poprzedniej polityki...

Więcej o: Konfederacja barska i I rozbiór Polski

Powstanie Kościuszkowskie

Historia, Historia Polski, XVIII wiek

Powstanie Kościuszkowskie - polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 r. spowodowane II rozbiorem Polski i rządami konfederacji targowickiej. Insurekcja[1] rozpoczęła się 12 marca 1794, gdy generał Antoni Madaliński odmówił poddania się redukcji I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej i na jej czele wyruszył z Ostrołęki w kierunku Krakowa. Zakończyła się 16 listopada 1794, gdy ostatnie oddziały powstańcze skapitulowały przed Rosjanami w Radoszycach. Jednak za oficjalną datę rozpoczęcia insurekcji uznaje się 24 marca. Około godziny 10 na rynku krakowskim pojawił się Tadeusz Kościuszko, po czym odczytano akt powstania, a Kościuszko złożył przysięgę: "Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowolności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności...

Więcej o: Powstanie Kościuszkowskie

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów