Ziemie Polskie pod okupacją niemiecką i radziecką

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa

W wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 ziemie polskie na zachód od Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją niemiecką. Wilno wraz z okręgiem przekazano Litwie, kilka gmin na Podhalu przyłączono do Słowacji, pozostałe terytoria znalazły się pod okupacją radziecką.
Z ziem polskich pod okupacją niemiecką w granice Rzeszy włączono (na podstawie dekretu Hitlera z dnia 8 X 1939) Śląsk, Pomorze, Wielkopolskę, większość województwa łódzkiego, część województwa warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego i białostockiego. Obszary włączone do Rzeszy zamieszkiwało ok. 10 mln ludności, z czego tylko 6% stanowili Niemcy.
Z pozostałych ziem okupowanych (na podstawie dekretu Hitlera z dnia 10 X 1939, z mocą obowiązującą od 26 października) utworzono Generalną Gubernię. Tereny pod okupacją niemiecką podzielono na tereny wcielone do Niemiec i obszar generalnego gubernatorstwa; wcielono je na mocy decyzji z 8 paź.'39. Wcielone województwa: pomorskie, poznańskie, częściowo warszawskie, cz.łódzkie, cz. kieleckie, cz. krakowskie, śląskie, suwalszczyzna. Z reszty utw. 12 paź.'39r generalne gubernatorstwo z 4 dystryktów: Warszawa, Lublin, Radom, Kraków (stolica). W 1941 do g.gubernatorstwa dodano dystrykt Galicja ze stolicą we Lwowie. G.gubernatorem z siedzibą na Wawelu został Hans Frank.

Ziemie wcielone do III Rzeszy:

Cel okupacji: jak najszybsza germanizacja tych terenów oraz biologiczne wyniszczenie ludności polskiej w ciągu 10 lat. Metody: wysiedlanie ludności polskiej np. na tereny gubernatorstwa lub na przymusowe roboty do Niemiec, zniemczanie: zmuszanie do podpisywania Deutsche Volkliste (niemiecka list narodowa) - zmuszano gł. Polaków, którzy przed I wojną światową byli obywatelami Niemiec. Naród dzielono na grupy np. Górale, Kaszubi. Zlikwidowano wszelkie ślady polskości: szkoły polskie, instytucje, biblioteki, zgermanizowano nazwy miejscowości, noszono naszytą literę P, traktowano Polaków jak cudzoziemców w Niemczech, konfiskowano własność prywatną np. ziemie, niszczono i wywożono zbiory biblioteczne i dzieła sztuki. Dokonano niekorzystnej wymiany pieniędzy: 2 zł - 1 marka, a można było wymienić tylko 500 zł.

Generalne Gubernatorstwo:

Cele okupacji podobne lecz bardziej rozciągnięte w czasie, eksploatacja surowców i taniej siły roboczej, eksterminacja i germanizacja. Cechą polityki był terror, który miał biologicznie wyniszczyć naród. Metody terroru: łapanki, rozstrzeliwania, aresztowania inteligencji, akcja A-B (eksterminacja polskiej inteligencji według listy), obozy koncentracyjne (Oświęcim brzezinka, Majdanek, Rogoźnica, Sztutowo, Chełmno, Sobibór, Bełrzec, Treblinka), rozpijanie narodu, system kartkowy. Eksploatacja gospodarcza: wywózki do pracy do Niemiec (ok. 2,5 mln Polaków), obowiązkowe tzw. kontyngenty, demontaż maszyn, cały przemysł był nastawiony na potrzeby Niemiec, niekorzystna wymiana pieniądza, konfiskata majątków, eksploatacja bogactw mineralnych. Germanizacja: likwidacja szkolnictwa wyższego i średniego, teatrów, kin, bibliotek, muzeów, partii politycznych, organizacji społecznych, kulturalnych, sportowych. W 1941 Niemcy opracowują tzw. Generalny Plan Wschodni - zmiana w niemiecką przestrzeń życiową terenów od J. Ładoga do M. Czarnego. Ludność z tych terenów miano w części przesiedlić na Syberię, cz. wymordować a cz. pozostawić. cz. zgermanizować. Uderzono w Żydów tzw. Holokaust, umieszczano ich w tzw. gettach, pozbawiano majątków, skazano na śmierć głodową; od 1942 wywożono ich do obozów zagłady. Eksterminowano też Cyganów (ok. 30 tys.).

Tereny Zw. Radzieckiego:

Przeprowadzono sfingowane wybory do zgromadzeń ludowych; te zgromadzenia 22.paź'39 zwracają się z prośbą do władz Zw. Radzieckiego aby te tereny włączyć do rodziny radzieckiej. 1 list'39 włączono Zach. Ukrainę do Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej, a 2 list. Zach. Białoruś do Białoruskiej Republiki Socjalistycznej. Cele okupacji: sowietyzacja i rusyfikacja, eksterminacja to cel dalszy. 2 list'39 wydano dekret o obywatelstwie - na jego mocy wszyscy Polacy mieszkający na tych terenach przed wojną otrzymywali obywatelstwo radzieckie; od początku prowadzono masowe aresztowania, deportowano do Kazachstanu i Syberii, łagry, konfiskowano masowo majątki, nacjonalizacja przemysłu, rolnictwa (wpr. Kołchozy), zablokowano konta oszczędnościowe, przepr. wymianę waluty 1 rubel - 1 złoty ale można było wymienić tylko 300 zł., zamknięto polskie księgarnie i biblioteki, grabiono dzieła sztuki, represjonowano kościół katolicki, wpr. do szkół j. rosyjski, historię Rosji i rosyjski model szkolnictwa, NKWD przeprowadzało aresztowania. Aresztowano 15700 osób: policjanci, oficerowie i żołnierze KOP-u. Umieszczono ich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Wiosną'40 wymordowało ich NKWD: Katyń, Miednoje i okol. Charkowa (kaźnie). Ocalało tylko kilkaset oficerów. W '41 w więzieniach NKWD było zamknięte 80 tys. Polaków, których wymordowano.

Podobne tematy

Polska przed II wojną światową

Pisząc o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej...

Cichociemni

Cichociemni - żołnierze Polskich Sił Zbrojnych...

Złoty wiek

Wiek XVI jest nazywany złotym wiekiem dziejów...

Praska wiosna 1968

Praska Wiosna była okresem politycznej liberalizacji w...

Ruch egzekucyjny

Ruch egzekucyjny, (znany także pod hasłem egzekucji...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów