Typy klimatu

Geografia, Świat, Geografia fizyczna

Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na występowanie i życie organizmów. Badaniem klimatu zajmuje się klimatologia.

Strefa równikowa:

 • średnie temp powietrza we wszystkich miesiącach powyżej 20°C
 • roczna amplituda temp powietrza poniżej 5°C
 • pory roku wyznaczane przez opady (brak termicznych pór roku)
 • najwyższe opady przy zenitalnym położeniu Słońca

1. Równikowy wybitnie wilgotny

 • średnia temp powietrza we wszystkich miesiącach ok. 25°C
 • roczna suma opadów 2000-3000 mm
 • opady równomiernie rozłożone w ciągu roku
 • brak wyraźnej pory deszczowej

2. Równikowy wilgotny

 • nieznaczne wahania temp
 • roczna suma opadów 1000-2000 mm
 • jedna lub dwie pory deszczowe

3. Podrównikowy suchy

 • roczne wahania temp do 10°C
 • roczna suma opadów 500-1000 mm
 • pora deszczowa trwająca kilka miesięcy

Strefa zwrotnikowa:

 • średnia temp powietrza w najcieplejszych miesiącach powyżej 25°C
 • średnia temp powietrza w najchłodniejszych miesiącach 10-20°C
 • duże dobowe amplitudy temp powietrza
 • bardzo zróżnicowane roczne sumy opadów
 • pory roku w klimatach wilgotnych wyznaczane przez rytm opadów, w klimatach suchych przez przebieg temp powietrza

1. Zwrotnikowy wilgotny (morski)

 • gorące lata o temp powyżej 25°C
 • ciepłe zimy ok. 20°C
 • roczna suma opadów 1000-2000 mm
 • przewaga opadów w okresie letnim

2. Zwrotnikowy monsunowy

 • gorące i bardzo wilgotne lata
 • ciepłe i suche zimy
 • roczna suma opadów ok. 2000 mm

3. Zwrotnikowy suchy (pustynny)

 • bardzo wysokie dobowe amplitudy temp powietrza
 • duże nasłonecznienie
 • brak opadów sporadyczne postaci gwałtownej ulewy

Strefa podzwrotnikowa:

 • średnia temp powietrza 10-20°C
 • średnia temp powietrza w najchłodniejszym miesiącu 0-10°C
 • pory roku wyznaczone przez przebieg temp powietrza i opadów
 • opady, poza klimatem monsunowym, w półroczu chłodnym

1. Śródziemnomorski

 • gorące (śr. temp powietrza powyżej 20°C) i suche lata
 • łagodne zimy (kilka °C powyżej zera)
 • roczna suma opadów 500-900 mm
 • opady prawie wyłącznie w okresie zimy

2. Podzwrotnikowy monsunowy

 • ciepłe i wilgotne lata
 • łagodne i suche zimy
 • roczna suma opadów powyżej 1000 mm
 • opady skoncentrowane w okresie letnim

3. Podzwrotnikowy suchy (kontynentalny)

 • bardzo gorące i suche lata
 • zimą temp powietrza może spaść poniżej 0°C
 • duże roczne i dobowe amplitudy temp
 • niewielkie roczne sumy opadów 200-500 mm
 • opady w okresie zimowym

Strefa umiarkowana ciepła:

 • średnia roczna temp powietrza 0-10°C
 • średnia temp powietrza w najcieplejszym miesiącu ok.15°C
 • wyraźne pory roku wyznaczane przez zmiany temp
 • roczna amplituda powietrza nawet do 45°C
 • opady w różnych porach roku (zależnie od typu klimatu)

1. Morski

 • łagodnie zimy i stosunkowo chłodne lata
 • roczna amplitudy temp powietrza poniżej 23°C
 • roczna suma opadów 600-1000 mm
 • opady w ciągu całego roku

2. Kontynentalny (lądowy)

 • upalne lata i mroźne zimy
 • roczna amplituda temp powietrza powyżej 23°C (do 25°C)
 • roczna suma opadów 300-500 mm
 • opady głównie w okresie letnim

3. Przejściowy

 • zależnie od kierunku napływu mas powietrza cechy klimatu morskiego lub kontynentalnego
 • duża zmienność stanów pogody z dnia na dzień i z roku na rok

4. Monsunowy

 • duże opady (ok.1000 mm) w okresie letnim

Strefa umiarkowana chłodna:

 • temp powietrza w najcieplejszym miesiącu do 20°C a w najchłodniejszym do -10°C
 • roczna suma opadów 200-800 mm
 • zależnie od typu klimatu w różnych porach roku

1. Morski

 • łagodne zimy o śr. temp powietrza od -4°C do 8°C
 • chłodne lata o śr. temp powietrza 10-14°C
 • opady w ciągu całego roku

2. Kontynentalny (lądowy)

 • krótkie (2-3 miesiące) lato
 • długa, mroźna zima
 • duża roczna amplituda temp powietrza do 45°
 • roczna suma opadów poniżej 500 mm
 • opady przeważają w okresie letnim

Strefa okołobiegunowa:

 • śr. roczna temp powietrza poniżej 0°C
 • śr. temp powietrza w najcieplejszym miesiącu poniżej 10°C
 • brak termicznego lata
 • roczna suma opadów poniżej 250 mm
 • opady głównie śnieżne

1. Subpolarny

 • śr. temp powietrza w najcieplejszym miesiącu osiąga kilka °C powyżej zera
 • opady niemal wyłącznie śnieżne

2. Polarny

 • ujemna temp powietrza (lub ok. 0°C) w ciągu całego roku
 • opady wyłącznie śnieżne

Podobne tematy

Generalizacja map

Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy,...

Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza

Temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi zależy od...

Metody przedstawiania zjawisk na mapie

Znaki kartograficzne to umowny zestaw znaków...

Geosfera i system przyrodniczy Ziemi

System przyrodniczy Ziemi tworzą wyodrębnione w...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów