Geografia

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia


Geosfera i system przyrodniczy Ziemi

Geografia, Geografia fizyczna

System przyrodniczy Ziemi tworzą wyodrębnione w ciągu miliardów lat geosfery. W zależności od ich położenia w stosunku do powierzchni Ziemi można wyróżnić geosfery wewnętrzne i zewnętrzne. Geosferami wewnętrznymi są jądro i płaszcz Ziemi, natomiast zewnętrznymi atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera i pedosfera.  Geosfera - koncentryczne obszary wchodzące w skład kuli ziemskiej. Na geosferę składają się: hydrosfera atmosfera litosfera jądro Ziemi płaszcz Ziemi skorupa ziemska biosfera pedosfera We wszystkich wydzielonych geosferach zachodzą liczne procesy spo­wodowane różnorodnymi przyczynami. Natomiast mię

Więcej o: Geosfera i system przyrodniczy Ziemi

Kalendarz

Geografia, Geografia fizyczna

Kalendarz - umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze rachuba czasu. Dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody. Słowo kalendarz pochodzi od łacińskiego słowa 'kalendae'. Według archeologów, pierwszymi którzy go wynaleźli byli Sumerowie. Uczyli się oni o księżycu i wymyślili kalendarz który przedstawiał rok jako sumę dwunastu księżycowych miesięcy. Aby nadrobić różnicę między tym rokiem i rokiem pór roku dodali jeden miesiąc w kalendarzu co każde cztery lata. Wcześni Egipcjanie i grecy jedynie ten kalendarz skopiowali. Wcześni Rzymianie używali kalendarza zgodnie z naukami o księżycu. Każdy rok według nich miał 355 dni. Marzec, maj, lipiec i październik miał 31 dni; luty miał 28 dni zaś pozostałe miesiące miały po 29 dni. (Czyli podobny do naszego teraźniejszego

Więcej o: Kalendarz

Strefy oświetlenia Ziemi

Geografia, Geografia fizyczna

Oś ziemska jest nachylona w stosunku do ekliptyki pod kątem 66°33' i ulega powolnym nieustającym zmianom, jednak są one tak niewielkie, iż położenie Ziemi określa się jako stabilne. Pochylenie to powoduje nierównomierne oświetlenie Ziemi w ciągu roku, a co za tym idzie, wydzielenie stref oświetlenia Ziemi. Ruch Ziemi wokół Słońca powoduje, że Ziemia w ciągu roku widziana jest na tle różnych gwiazdozbiorów. Charakterystyczne położenia Ziemi względem Słońca: 21 marca i 23 września - dzień równonocny wiosennej i jesiennej - promienie słoneczne padają prostopadle na równik. Promienie słoneczne oświetlają całą planetę, a dzień i noc trwają po 12 godzin. 22 czerwca - dzień przesilenia letniego - promienie słoneczn

Więcej o: Strefy oświetlenia Ziemi

Obieg Ziemi dookoła Słońca

Geografia, Geografia fizyczna

Ruch obiegowy Ziemi jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia się w czasie ruchu obiegowego. Najbliższe położenie (peryhelium) występuje 2 stycznia i wynosi 147 mln km, a najdalsze (aphelium) występuje 3 lipca i wynosi 152 mln km. Jednakże za średnią odległość Ziemi od Słońca przyjmuje się 150 mln km. Ruch obiegowy, podobnie jak obrotowy, odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli jest ruchem prawoskrętnym. Okres obiegu wynosi 365 dni 5 godzin i 49 min i 42 sekund i jest trochę dłuższy niż trwa jeden rok zwykły dlatego by wyrównać tę różnice powstałą z nagromadzonych „dodatkowych" godzin, co cztery lata przedłuża się rok o jeden dzień tj. w lutym zamiast 28 liczymy 29 dni W c

Więcej o: Obieg Ziemi dookoła Słońca

Strefy czasowe

Geografia, Świat, Geografia fizyczna

Czas miejscowy - dobowa rachuba czasu, która zawiązana jest z lokalnym południkiem miejsca obserwacji wzdłuż, którego na całej jego długości jest ten sam czas. Jako średnią dobę słoneczną określa się poprzez czas w jakim położeniu jest Słońca. Czas ten dzieli się na 24 godziny. W każdym momencie na Ziemi w każdej długości geograficznej jest inny czas miejscowy, który różni się o 4 min od siebie. Strefa czasowa - wytyczony obszar powierzchni Ziemi o szerokości 15° długości geograficznej, rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy). Jest on czasem słonecznym średnim środkowego południka tej strefy, który różni się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego. Wszystkie punkty położone na tym

Więcej o: Strefy czasowe

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów