Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /www/motopremium_memento/ftp/matura/lib/class_db.php on line 154
Matura: Język polski - wypracowania, opracowania, ściągi
  

Język polski

pierwsza  |  ...  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  ...  |  ostatnia


Kulturotwórcza rola Biblii

Język polski, Antyk

Biblia ukazuje dzieje narodu izraelskiego, zawiera pouczenia, czyli ma charakter dydaktyczny, wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary, formułuje nakazy i zakazy moralne. Przykładem tego jest dekalog - 10 przykazań stanowiących podstawę stosunków międzyludzkich. Biblia jest też dziełem literackim, ponieważ zawiera wiele gatunków: epos, kronika, list, hymn, pieśń, psalm, lament, przypowieść. Jej teksty dotyczące życia codziennego zawierają fabułę, naukę moralną o sensie parabolicznym, motywy (ogród, ziemia obiecana, sąd ostateczny) i symbole (wąż, jabłko). Biblia symbolizuje potrzebę ideału, podaje wzory pozytywne i negatywne (np. Kain i Abel), uwzględnia też wszystkie trzy rodzaje literatury: lirykę, epikę i dramat. Nic więc dziwnego, że Biblia intrygowała swoją urodą artystyczną i złożonością problemów, jakie porusza, i zachęcała do czerpania z jej źródła twórców różnyc

Więcej o: Kulturotwórcza rola Biblii

Święty Aleksy - ideał ascety

Język polski, Średniowiecze

Asceza - dobrowolne, stałe i metodyczne ograniczenie życiowych potrzeb w celu osiągnięcia doskonałości. Święty Aleksy jest ideałem ascety, bowiem: - bogobojny, celowo umartwiał się za życia, aby uzyskać chwałę po śmierci. - zrezygnował z bogactwa na rzecz ubóstwa (oddał swoje szaty, srebro, złoto ludowi, żebrakom i kościołowi) - ukrywa swoje książęce pochodzenie, aby nie ułatwiać sobie życia - zrezygnował ze szczęścia małżeńskiego, postanawiając żyć w cnocie w celibacie - celowo i świadomie umartwiał się, dawał się upokarzać (16 lat leżał przy bramie ojca, nie wyjawiając kim jest

Więcej o: Święty Aleksy - ideał ascety

Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego

Język polski, Okres Międzywojenny

"Ludzie Bezdomni" to powieść epoki Młodej Polski; Żeromski prezentuje nam bezdomność na wielu płaszczyznach: poza bezpośrednim znaczeniem nie posiadania domu (na którą decyduje się Judym), pojawia się bezdomność moralno-ideowa charakteryzująca Joasię i Judyma (poświęcenie własnego szczęścia dla idei społecznej); także bezdomność materialna (mieszkanie w ruderach nie nadających się do określenia jako domy) oraz polegająca na braku ojczyzny (los emigrantów, będących wszędzie obcymi) "Przedwiośnie" poza bezpośrednim pokazaniem ponurego kolorystycznie okresu roku, ma oczywiście wydźwięk symboliczny; jest to opisowe pokazanie sytuacji Polski, wyłaniającej się z mroków zimowej niewoli; mimo wielu problemów wewnętrznych, pora roku daje nadzieje na wiosenne odrodzenie. "Wierna rzeka" jest opowieścią o powstaniu styczniowym; tytułowej rzece Łośnej, przepływającej obok wioski, d

Więcej o: Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego

Na dowolnym przykładzie omów cechy epopei jako gatunku literackiego

Język polski, Antyk

Epos jest praktycznie pierwszym gatunkiem, jaki się pojawia w Grecji w starożytności powstały dwa wielkie eposy Homera, zwane również epopejami: "Iliada" i powiązana z nią "Odyseja"; pierwsza opisuje historię wojny Trojańskiej, do niedawna uważanej za całkiem mityczną sprawę, a teraz już, po odkryciach Schliemana, patrzy się na to nieco inaczej; tu zajmę się głównie "Iliadą" epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym (co miało ułatwić zapamiętywanie, bowiem przez długi czas opowieść ta przekazywana była ustnie) opisującym dzieje legendarnych (teraz możemy powiedzieć, że chyba historycznych też) bohaterów (tu Achilles i Hektor) na tle przełomowych wydarzeń dla jakiegoś kraju bądź narodu: w tym przypadku wojny grecko-trojańskiej cała akcja rozgrywa się dwupłaszczyznowo: w strefie działań ludzkich i tej drugiej: intryg boskich, bowiem bogowie wykazywali również cechy ludzkie (próżnoś

Więcej o: Na dowolnym przykładzie omów cechy epopei jako gatunku literackiego

Geneza "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall.

Język polski, Współczesność

Geneza "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Hanna Krall jest dziennikarką cieszącą się w swoim środowisku dużym autorytetem. Na swoim koncie miała szereg reportaży, jednak największą popularność przyniósł jej reportaż z 1977 roku pt. "Zdążyć przed Panem Bogiem". W wywiadzie przeprowadzonym przez Wojciecha Wiśniewskiego autorka wyznała, że bardzo ją interesują Żydzi, żydowski świat, który istniał 50 lat temu. Dzisiaj stara się szukać jego pozostałości, dlatego znalazła kontakt z Markiem Edelmanem - jedynym żyjącym człowiekiem z dowództwa powstania w getcie i po wielu trudnościach namawia go na rozmowę. Reportaż składa się z 15 wyodrębnionych graficzne elementów, z których każdy ma różnorodną formę. Autorka zaznacza, że nie starała się zdominować wypowiedzi bohatera, w związku z tym rzadko ujawnia swoją reakcję, nie eksponuje swoich myśli i wrażeń. W reportażu stara się równi

Więcej o: Geneza "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall.

pierwsza  |  ...  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów