Młoda Polska

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


"Echa leśne" S. Żeromskiego a archetyp "Antygony"

Język polski, Młoda Polska

Pierwszą część utworu stanowi realistyczny obraz, przedstawiający ludzi różnych stanów, zebranych przy leśnym ognisku w Górach Świętokrzyskich. Spotykają się tam: dymisjonowany generał carski i oficjaliści dworscy, urzędnicy gminni oraz narrator - uczeń gimnazjalny. Stopniowo w tok luźnej rozmowy wdzierają się echa powstania. Z pamięci rozmówców wyłania się postać bohaterskiego kapitana Rymwida, pochowanego w pobliskiej mogile. Z relacji kapitana Rozłuckiego słuchacze dowiadują się, iż Rymwid, bratanek generała, rzucił służbę w armii carskiej, by wziąć udział w powstaniu, a następnie został ujęty i skazany na śmierć przez swego stryja. Wydarzenie to stanowi w noweli tragiczny konflikt. Polega on na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Każde posunięcie bohatera zbliża go do katastrofy, jest on uwikłany w konflikt między własnym działaniem a siłami...

Więcej o: "Echa leśne" S. Żeromskiego a archetyp "Antygony"

Manifesty i programy epoki.

Język polski, Młoda Polska

Zenon Przesmycki-Miriam w artykule "Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współ-czesnej poezji belgijskiej" zarzucał filozofii pozytywistycznej minimalizm poznawczy i rezy-gnację z określania miejsca człowieka w naturze. Sztuka "wielka", nieśmiertelna powinna być symboliczna i odkrywać świat poprzez intuicję - być "sztuką dla sztuki", "wyzwoloną". Stanisław Przybyszewski w wyznaniu wiary "Confiteor" uważał, iż sztuka nie ma celu, po-nieważ jest celem sama w sobie. Sztuka "wyzwolona" jest odbiciem absolutu - dążeń człowie-ka. Ma ona być "religią ubogich", artysta zaś - jej kapłanem. "Młoda Polska" Artura Górskiego mówił o potrzebie sięgnięcia do ideałów romantyzmu. Literatura winna kontynuować ideę irredenty. Sztuka narodu nie mogła być "wyzwolona", gdyż musiała służyć Polakom. Ludwik Krzywicki w artykule "O sztuce i nie-sztuce" podkreślał zależności sztuki od życia społecznego, procesów ekonomicznych. Był...

Więcej o: Manifesty i programy epoki.

"Chłopi" Władysława Reymonta jako swoista epopeja wsi.

Język polski, Młoda Polska

"Chłopi" Władysława Reymonta to epopeja, gdyż są tu spełnione wszystkie cechy tego gatunku literackiego. Jest to obszerny utwór powieściowy przedstawiający realistyczny obraz społeczeństwa chłopskiego w przełomowych momentach historycznych (rusyfikacja, wspomnienia o powstaniu styczniowym) i społecznych (rodzi się świadomość klasowa chłopów). Na to wskazuje obszerny obraz wsi, dynamiczny i statyczny charakter życia wiejskiego. Bogactwo szczegółów dotyczących pracy, zabaw, obrzędów, obowiązujących konwenansów, poczucia estetycznego ludu. Przedstawione rozwarstwienie wsi i konflikty są ukazane w perspektywie historycznej, co ma wartość dla realizmu powieści. Szeroki rozmach epicki wskazuje na epopeję życia wsi. O postawie epickiej decydują trzy czynniki: - możliwie najpełniejsza znajomość przedstawionego środowiska, - zdolność całościowego jego ujęcia (zarówno gdy chodzi o czynniki wiążące i zespalające owe...

Więcej o: "Chłopi" Władysława Reymonta jako swoista epopeja wsi.

Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej. Geneza "Moralności Pani Dulskiej"

Język polski, Młoda Polska

Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Stefania Korwin - Piotrowska) urodziła się jako córka ziemianina, właściciela Kiwierc i Podhajec (Wołyń) Wincentego Korwin - Piotrowskiego i Gabrieli z Karskich dnia 30 III 1857 roku. Otrzymała bardzo powierzchowne wykształcenie (2 lata spędzone w lwowskim Sacre Coeur i rok nauki pobieranej na pensji prowadzonej przez panią Horoszkiewiczową). W 1876 Zapolska poznała porucznika Fryderyka Wilhelma III Konstantego Śnieżko Błockiego i wyszła za niego za mąż. Niedobrane małżeństwo szybko bo w 1881 roku rozpadło się, a ona wybrała karierę aktorską. Wyczerpująca praca i ciężkie przeżycia osobiste odbiły się na zdrowiu i systemie nerwowym pisarki. W 1888 roku próbowała Zapolska popełnić samobójstwo trując się fosforem. Kilka lat przebywała w Paryżu. W czasie pobytu w Krakowie w latach 1897 - 1898 poznała malarza Stanisława Janowskiego za którego w 1901 roku wyszła za mąż. Stan zdrowia Zapolskiej...

Więcej o: Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej. Geneza "Moralności Pani Dulskiej"

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów