Romantyzm

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Wyznaczniki gatunkowe dramatu romantycznego.

Język polski, Romantyzm

Dramat romantyczny był najbardziej cenionym gatunkiem w okresie romantyzmu. U źródeł dramatu romantycznego stał dramat Szekspirowski, który był niejako jego pierwowzorem. Cechy dramatu romantycznego : 1) Zerwanie z zasadą trzech jedności a) czasu (więcej niż 24 godziny) b) miejsca (cela, więzienie, klasztor bazylianów) c) akcji (jest wielowątkowa) 2) Kompozycja utworu luźna, fragmentaryczna, występują epizody, które mogą tworzyć samodzielne całości (Wielka Improwizacja, Sprawa Rollinsona) 3) Kompozycja otwarta - sceny i zdarzenia nie są powiązane w ciąg przyczynowo - skutkowy. Występują luki czasowe. Akcję oglądamy jakby we fragmentach. Zakończenie nie przynosi ostatecznego rozwiązania (końcowa wizja Konrada wśród skazańców niczego nie wyjaśnia)4) Występują istoty fantastyczne i zjawiska nadprzyrodzone (diabły, widzenia, sceny mistyczne). Ten świat fantastyczny łączy się ze światem rzeczywistym5) Występuje tzw. synkretyzm...

Więcej o: Wyznaczniki gatunkowe dramatu romantycznego.

"Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe

Język polski, Romantyzm

"Oda..." odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświeceniem (konieczność podporządkowania jednostki społeczeństwu; utylitaryzm, wiara w możliwość ulepszenia świata, ideały przyjaźni, jedności), odwołuje się do gatunku - ody, motywów mitologicznych - Heraklesa, Hebe, z drugiej strony - tworzy romantycznego przywódcę. Osobowość ta z entuzjazmem wzywa młodych do przemiany starego świata, egoizmowi "starych" przeciwstawia altruizm "młodych". Poeta kieruje hasło: "Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; łam czego rozum nie złamie". Kompozycja utworu opiera się na antynomiach (jasność - ciemność, piekło - niebo, postęp - zacofanie) - Mickiewicz podkreśla, iż światem rządzą sprzeczności. Romantyk ma dar widzenia przyszłości - jest profetą. Ballada "Romantyczność" dotyczy przeżyć obłąkanej Karusi po...

Więcej o: "Oda do młodości" i "Romantyczność" jako utwory programowe

Los polskiego emigranta w "Lirykach" Juliusza Słowackiego.

Język polski, Romantyzm

"Pogrzeb kapitana Meyznera"Twórczość Słowackiego nie cieszyła się na emigracji wielkim uznaniem. Sławę i rozgłos przyniósł mu dopiero "Beniowski" .Sława ta została ugruntowana wydanym w 1841 r. wierszem "Pogrzeb kapitana Meyznera" .Drukiem ukazał się on dopiero cztery lata później w "Głosie Wielkopolskim". Wśród emigrantów krążył on jednak w odpisach.Tytułowym bohaterem tego wiersza jest postać autentyczna kap. Józef Mayzner, uczestnik powstania listopadowego, później emigrant. 21 X 1841 r. zmarł on w paryskim szpitalu przebywając w nim od dłuższego czasu bez środków do życia. Z tego właśnie względy miał być on pochowany w zbiorowej, żebraczej mogile. Nie doszło do tego z inicjatywy F.Łubieńskiego, który zebrał wśród emigrantów potrzebne pieniądze i zorganizował "godny Meyznera" pogrzeb. Pogrzeb ten stał się patriotyczną manifestacją polskich emigrantów.Utwór ten pokazuje przejmujący obraz niedoli polskich...

Więcej o: Los polskiego emigranta w "Lirykach" Juliusza Słowackiego.

Sąd nad społeczeństwem polskim na podstawie III części "Dziadów".

Język polski, Romantyzm

Charakteryzując społeczeństwo polskie Mickiewicz przedstawia dwa środowiska : a) środowisko warszawskie (scena VII) b) środowisko wileńskie (scena VIII)W środowisku warszawskim Mickiewicz ukazuje dwie grupy. Pierwszą grupę stanowi grupka Polaków stojących przy drzwiach, którzy okażą się młodymi patriotami. Drugą grupę stanowi towarzystwo stolikowe składające się z : arystokratów, urzędników, wojskowych i literatów. Opisując salon warszawski Mickiewicz miał na myśli salon Wincentego Krasińskiego, ojca Zygmunta zaś opisując salon wileński - doktora Becna.Towarzystwo stołowe rozmawia na tematy błahe, interesują ich plotki, bale natomiast sprawy pastwa w ogóle ich nie obchodzą, boją się nawet o nich słuchać. Prześladowania są im obojętne i obce. Rozmowa toczy się po francusku ponieważ język narodowy uważają za prostacki, ludzi niższego pokroju. Nowosilcow jest dla nich uosobieniem elegancji i uważa ją, że tylko on potrafi...

Więcej o: Sąd nad społeczeństwem polskim na podstawie III części "Dziadów".

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów