Antyk

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Gatunki literackie pochodzące ze starożytności.

Język polski, Antyk

epopeja "Iliada" i "Odyseja" Homera (epopeje greckie), "Eneida" Wergiliusza (epopeja rzymska) utwór epicki, pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo życie narodu (społeczeństwa) w przełomowym momencie historycznym; charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm przedstawienia, wielowątkowość akcji pozwalająca ogarnąć wiele środowisk i odzwierciedlić wszechstronnie życie społeczeństwa; anakreontyk lekki i pogodny w nastroju utwór poetycki głoszący pochwałę beztroskiego życia, wina, sztuki i miłości, uroków mijającej chwili; nazwa wywodzi się od Anakreonta z Teos (VI V w. p.n.e.); epigramat zwięzły, utwór poetycki, na ogół dowcipny, cechujący się aforystycznością ujęcia i wyrazistością pointy, często o ch hymn pieśń błagalna lub/i narracyjna, zawierająca pochwałę bóstwa, legendarnych...

Więcej o: Gatunki literackie pochodzące ze starożytności.

Biblia i mity

Język polski, Antyk

Biblia, Pismo Święte (z gr. lp βιβλίον, biblion - księga, lm βιβλία, biblia - księgi) - zbiór ksiąg żydowskich i chrześcijańskich, uznawanych przez wiernych tych systemów wyznaniowych za natchnione przez Boga. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament, Żydzi uznają jedynie kanon żydowski Starego Testamentu. Muzułmanie uważają, iż część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe, Psalmy) powstała w wyniku boskiego objawienia, ale jej treść została zafałszowana. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne religijne znaczenie zarówno dla judaizmu jak i wyznań chrześcijańskich. Biblia dzieli się na Stary Testament - zbiór 46 ksiąg judaizmu, który powstawał od XIII w. p.n.e. oraz na Nowy Testament - 27 ksiąg chrześcijaństwa - od 51 do 96r. n.e. Dzieło cechuje trójjęzyczność - język...

Więcej o: Biblia i mity

Bohaterowie w Mitologii

Język polski, Antyk

Bohaterami są synowie bogów i ziemskich kobiet. Obdarzeni są siła fizyczną, podejmują trudy walki dla kraju, dla ludzkości. Stanowią archetypy.   Herakles - odznaczał się nadludzką siła. Mając niespełna rok zadusił węże, zesłane przez Herę. Bogini sprawiła, iż zabił swoje dzieci i żonę. Według wyroczni pokutą miała być służba u króla Eurysteusa i wykonanie 12 prac (stajnia Augiasza, zabicie hydry lernejskiej, lwa z Nemei). Bohater ożenił się z Dejanirą, która została porwana przez centaura. Ten ofiarował jej krew jako eliksir wierności. Zazdrosna Dejanira nasyciła nią koszulę Heraklesa. Krew Nesso-sa sprawiła ból - przed śmiercią uratował go ojciec, Dzeus. Prometeusz - ciało człowieka ulepił z gliny i łez, a duszę dał z iskier rydwanu słońca. Człowiek był bezbronny wobec przyrody, więc bohater postanowił skraść bogom ogień i na-uczyć ludzi posługiwania się nim....

Więcej o: Bohaterowie w Mitologii

Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich", a dramat antyczny

Język polski, Antyk, Odrodzenie

Dramat antyczny - najstarszy rodzaj dramatu, który powstał w starożytnej Grecji. Dramaty antyczne były wystawiane w teatrach greckich podczas dionizji. Dramat antyczny dzielił się na tragedie i komedie. Cechą dramatu antycznego była tzw. zasada trójjedności (jedności czasu, miejsca i akcji), która ograniczała czas akcji do 24 godzin, miejsce akcji do jednego miejsca lub pomieszczenia i redukowała wątek do jednego, głównego. Na scenie znajdował się chór oraz najwięcej trzech aktorów, którzy nosili na twarzach maski odzwierciedlające charakter granych przez nich postaci. Bardzo rzadko pojawiał się czwarty aktor mówiący. Ważnymi elementami w dramacie były: decorum, katharsis, hamartia i mimesis; obowiązywał zakaz ukazywania krwawych scen. Najsławniejszymi greckimi dramaturgami byli: Sofokles, Ajschylos i Eurypides. W roku 1578 ukazała się w Warszawie w druku "Odprawa...

Więcej o: Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich", a dramat antyczny

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów