Konferencje Wielkiej Koalicji

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, II wojna światowa

 

Styczeń'42 - odbywa się ARCADIA, konferencja brytyjsko-amerykańska. USA uznaje pierwszeństwo wojny z Niemcami. Przyjęto też strategię działań peryferyjnych w Europie. Styczeń'43 w Casablance - decyzja o działaniach na Sycylii (brytyjsko-amerykańska). Quebec - sierpień'43 (brytyjsko -amerykańska). Postanowiono, że drugi front powstanie w maju'44, ale jeśli opór Niemiec osłabnie wcześniej to inwazja nastąpi jeszcze w 1943. Konferencja ministrów spraw zagranicznych wielkiej trójki w Moskwie - 18 paź. do 1 lis.'43. (Wiaczesław Mołotow - Rosja, Antony Eden - W.Brytania, Cordell Hull - USA). Postanowienia: walka aż do momentu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, ukaranie zbrodniarzy wojennych, odbudowanie Austrii, Austryjacy mają odpowiedzieć za popieranie Hitlera, powołanie międzynarodowej organizacji strzegącej pokoju po wojnie. Pierwsze spotkanie wielkiej trójki w Teheranie - 28 list. do 1 grudź.'43: Stalin, Russwelt, Churchill. Poruszano gł. kwestie militarne np. utworzenie 2 frontu. Podjęto decyzję wciągnięcia do wojny Turcji po stronie aliantów, o udzieleniu pomocy partyzantce jugosłowiańskiej Jasta-Groz-Tito, uzgodniono współpracę sztabów alianckich. Nie rozstrzygnięto kwestii niemieckiej - stwierdzono, że trzeba utw. Europejską Komisję Doradczą, która opracuje plan polityki wobec Niemiec. Stalin zobowiązuje się że kiedy pokona Niemców to wypowie wojnę Japonii. Dyskutowano też kwestię Polski (nie poinformowano nas o decyzjach): ustalono tu wstępnie granicę wschodnią Polski wzdłuż linii Bugu, mówiono też o granicy wschodniej tzn. od Odry z wyłączeniem gdańska i Prus oraz Opolszczyzny. 4-6 grudnia'43 - konferencja w Kairze: USA, Anglia i Chiny. Dotyczy kwestii Dalekiego Wschodu. Postanowiono, że po wojnie Mandżuria wróci do Chin, Korea odzyska niepodległość, a Japończykom odbierze się wszystkie wyspy, które w formie mandatów otrzymali po I wojnie. 4-11 luty'45 Jałta (wielka trójka). Zdecydowano o losie powojennego świata. Najważniejszą kwestią jaką podjęto była kwestia niemiecka: postanowiono zniszczyć wszystkie niemieckie urządzenia wojskowe, ukarać zbrodniarzy wojennych, zapłacić odszkodowania, zlikwidować armię niemiecką, przemysł niemiecki miał zostać poddany ścisłej kontroli, Niemcy po wojnie będą okupowane przez 4 państwa (USA, Zw.Radziecki, W.Brytanię i Francję) - 4 strefy okupacyjne, a Berlin na 4 sektory. Całością tej okupacji miała kierować Sojusznicza Rada Kontroli. Kwestia Polska: ustalono gr. wsch. wdł. linii Kersona z odchyleniami na naszą korzyść od 5 do 8 km., gr. zach. - znaczny przyrost na zach. i pn., postanowiono że powst. pierwszy rząd tzw. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowych na bazie rządu komunistycznego z włączeniem demokratycznych działaczy z kraju i zagranicy. Inne: decyzja o powstaniu ONZ, wszystkie 5 mocarstw ma głosować jednomyślnie aby decyzja była podjęta, konferencja założycielska ONZ miała odbyć się w San Francisko, Zw.Radziecki zobowiązuje się że w 3 mies. po zakończeniu wojny w Europie wypowie wojnę Japonii - za to miał otrzymać Pd.Sachalin, W-py Kurylskie i Potr Arthur.

Warunki polityczne kapitulacji Niemiec zostają im przedstawione w tzw. Deklaracji Berlińskiej 5.czerw.'45. Uznano Niemcy za integralną całość w granicach z 31.gr.'37. Mocarstwa zastrzegają sobie możliwość zmiany granic. Potwierdzono też podział na 4 strefy.

Poczdam 17 lipca-2 sierpnia'45 (wielka trójka). USA reprezentuje prezydent Harry Thruman, Churchill jest tylko na początku obrad później zastępuje go Attlee. Decyzje: ostatecznie zatwierdzono podział na 4 strefy okupacyjne i Berlina na 4 sektory, dokonano podziału Austrii na 4 strefy okupacyjne i Wiednia na 4 sektory, władzę nad Austrią przejęła Sojusznicza Rada Kontroli w Wiedniu, cele okupacji: demilitaryzacja, demonopolizacja, demokratyzacja, denazyfikacja. Podjęto decyzję o odszkodowaniach - każde z państw okupacyjnych odszkodowania będzie ściągało ze swojej strefy okupacyjnej, z tym że Zw.Radzieckima otrzymać 10% wyposażenia przemysłowego ze stref zachodnich i 15% za żywność i surowce ze swojej strefy, ale Zw.Radziecki ma spłacić pretensje Polski. Podjęto też decyzję o przesiedleniu ludności niemieckich z terenów Polski, Węgier i Czechosłowacji, o podziale Prus Zach. do Zw.Radzieckiego. Niemcy mają być traktowane jako całość, utworzono Radę Ministrów Spraw Zagranicznych, która miała przygotować traktaty pokojowe z pokonanymi państwami. Kwestia Polski: granica wsch. (linia Kersona), podział w/w Prus Wsch., ustalono gr. zach. wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Gdańska, Mazur, Warmii oraz w-py Wolin i częściowo w-py Uznam.

 

Podobne tematy

Dzieło Sejmu 4-letniego (1788 - 1792)

Sejm Czteroletni (także Sejm Wielki) - sejm zwołany 6...

Ziemie Polskie pod okupacją niemiecką i radziecką

W wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 ziemie polskie...

Unia Europejska - ważne daty

Unia Europejska jako organizacja formalnie została...

Powstanie warszawskie

Powstanie warszawskie (1 sierpnia - 3 października 1944)...

Reformacja

REFORMACJA - ruch polityczno religijno społeczny w...

Żródła: wikipedia.pl, teksty nadesłane

Serwis matura memento.pl jest serwisem społecznościowym, publikuje materiały nadesłane przez internautów i nie odpowiada za treść umieszczanych tekstów oraz komentarzy. Serwis matura memento.pl dokłada wszelkich starań, aby weryfikować nadsyłane materiały oraz dbać o ich zgodność z polskim prawem.
  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów